Esteu aquí: Inici Seguretat Ciutadana Protecció civil DUPROCIM - Document únic de protecció civil municipal

DUPROCIM - Document únic de protecció civil municipal

El DECRET 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'aprovació dels plans de protecció municipals i el procediment per a la seva tramitació, ha obligat a aquest municipi a elaborar el Document únic de protecció civil municipal - DUPROCIM, que ha d'incloure tots els riscos que afecten el nostre municipi d'acord amb els diferents plans que es disposaven o que els afecti i d'acord amb l'estructura establerta en aquest Decret.

El DUPROCIM es defineix com el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Aquest document s'aprova pel Ple de l'Ajuntament i ha de respectar l'estructura fixada a l'annex d'aquest Decret per ser Homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

El document informa:
Doc 1. Generalitats del municipi i organització municipal
Doc 2. Anàlisi dels riscos (territorials i especials)
Doc 3. Vulnerabiltat municipal:
• Àrees o sectors d'afectació per cada risc
• Elements vulnerables
Doc 4. Procediments operatius per risc
• Procediment per risc
• Mesures de protecció a la població
Doc 5. Fitxes d'actuació
Doc 7. Cartografia específica per risc
Annexos

En aquest document, pel que respecta al Risc químic i les diferents zones d'afectació, cal tenir en compte que es descriuen les àrees o sectors, amb identificació de: hipòtesis accidentals i substàncies, conseqüències i dades de les zones d'intervenció o alerta de cadascuna.

El DUPROCIM caldrà tenir-ho actualitzat i revisat d'acord amb les prescripcions establertes al Decret que l'aprova.

Al respecte cal aclarir que les distàncies d'afectació presentades pel risc químic s'han d'interpretar sota les següents definicions (Directriu Bàsica, RD 1996/2003):

  • Zona d'intervenció: és aquella zona en què les conseqüències dels accidents produeixen afectacions que justifiquen l'aplicació immediata de mesures de protecció.
  • Zona d'Alerta: és aquella en què les conseqüències dels accidents provoquen efectes que, tot i ser perceptibles per la població, no justifiquen intervenció excepte per grups crítics de població.

 

S'ha de tenir també en compte que cada accident té associada una freqüència d'ocurrència específica. Per exemple, en el cas de l'iniciador "Fuita per un forat de 10 mm en el tanc d'emmagatzematge B-702 de diòxid de sofre", que té una distància de ZI i ZA de 10.000 km, és interessant ressaltar que la freqüència associada és de 9,48·10-7 ocurrències per any, o el que és el mateix, 1 accident per cada 1.054.852 anys. A efectes pràctics, aquest accident és descartable i no es considera perillós. De fet, els accidents de risc químic són extremadament esporàdics i la indústria química del segle XXI és de les més segures del món.

Segells de reconeixement d'administració oberta