Esteu aquí: Inici Seguretat Ciutadana Protecció civil

Departament de Protecció Civil

La protecció civil és un servei públic, la màxima autoritat de la qual en l'àmbit municipal és l’alcalde. El servei de Protecció Civil comprèn un conjunt d'accions dirigides a evitar, reduir o corregir els danys causats a persones i béns per tota classe de mitjans d’agressió i pels elements naturals o extraordinaris en temps de pau quan l'amplitud i la gravetat de llurs efectes els fa assolir el caràcter de calamitat pública (definició del Tribunal Constitucional en la sentència 123/1984).

Ajuntament de Tarragona
Rambla Nova, 59 7a planta
Telèfon: 977 296 120
Correu electrònic: pcivil@tarragona.cat

  • Prevenir, entès com un conjunt d’actuacions encaminades tant a la disminució dels riscos com a llur detecció immediata, mitjançant la vigilància.
  • Planificar les respostes davant les situacions de greu risc col·lectiu i les emergències, i també l’estructura de coordinació, les comunicacions, el comandament i el control dels diferents organismes i entitats que actuen en aquestes respostes.
  • Intervenir per anul·lar les causes i pal·liar, corregir i minimitzar els efectes de les catàstrofes i les calamitats públiques.
  • Restablir els serveis essencials i la confecció de plans de recuperació de la normalitat.
  • Impulsar, coordinar i homologar els plans d’autoprotecció que es desenvolupen en l’àmbit municipal.
  • Preparar adequadament a les persones que pertanyen als grups d’actuació local.
  • Potenciar la participació social i del voluntariat en les tasques de prevenció i emergències que afecten la ciutat i al seu entorn. Informar i formar a les persones i col·lectius que puguin ésser afectats per riscs, catàstrofes i calamitats públiques.
  • Dissenyar, planificar i posar en marxa simulacres i exercicis.
  • Potenciar l’intercanvi d’informació entre diferents entitats a escala nacional i internacional en l’àmbit de la protecció civil.
  • Assessorar i participar en la Comissió de Protecció Civil Municipal.

Si formeu part d'una entitat sense ànim de lucre i esteu organitzant una activitat gratuïta podeu sol·licitar la col·laboració del voluntariat de Protecció Civil omplint el formulari següent:

SOL·LICITUD (PDF)

Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al Departament de Protecció Civil de l’Ajuntament de Tarragona al correu electrònic pcivil@tarragona.cat amb 15 dies d’antelació, com a mínim, a la data de realització del servei. L’acte pel qual es demana el servei ha de ser totalment gratuït. La realització del servei resta sotmesa a la disponibilitat de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona.

Segells de reconeixement d'administració oberta