Esteu aquí: Inici Seguretat Ciutadana Tràmits i gestions Tràmits i gestions que es tramiten des de la GU

Tràmits i gestions que es tramiten des de la GU

1. Ocupació de la via pública

Les llicències per ocupació de la via pública es donaran per aquest 5 supòsits:

 • Obres
 • Mudances
 • Camions de càrrega i descàrrega
 • Reserva per altres motius
 • Transports especials que requereixen acompanyament de la Guàrdia Urbana

Documentació que cal aportar en el cas d'ocupació de la via pública per part de vehicles:

Per camió, grua o grues de grans dimensions:

 • Fotocopia de l'assegurança de responsabilitat civil
 • Fitxa tècnica de la grua
 • Mides de la grua oberta (llarg i ample)
 • Alçada a la que ha de pujar el braç
 • Plànol de la zona a ocupar

Camió de descàrrega de material, mudances, formigoneres:

 • Plànol de la zona a ocupar
 • Fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil

Transport especial:

 • Resolució del Servei català de trànsit o direcció general de trànsit, per la qual s'autoritza el transport especial.
 • Full de sol·licitud indicant el dia i l'hora del transport.

ACCÉS AL TRÀMIT

2. Targetes d'armes

Per sol·licitar targetes d'armes cal fer-ho a través d'una sol·licitud a l'OMAC adjuntant:

 • Una fotocòpia del DNI, del passaport o de la targeta de residència.
 • Una factura de l’arma que n’acrediti la propietat i característiques (detall del calibre). 
 • Certificat d’antecedents penals.
 • Informe d’aptitud psíquica i física que no impedeixi la tinença i ús d’armes. 
 • Declaració jurada respecte de la disposició dels coneixements necessaris per a la conservació, manteniment i maneig de l’arma.
 • Tres exemplars de cartolina de color groc que lliura l’establiment de venda.
 • Dos exemplars de cartolina de color blanc que també facilita l’establiment.

Un cop arriba a la Guàrdia Urbana, es tramitarà i es trucarà a la persona interessada perquè passi a recollir-la.

3. Retirada del vehicle de la via pública per infracció o immobilització

Es retiraran de la via pública tots aquells vehicles que cometin una infracció de trànsit recollida a:

 • Ordenança Municipal
 • Reglament general de circulació
 • Reglament de transports de mercaderies per carretera

Com puc retirar el meu vehicle del dipòsit municipal per infracció?

A la finestra del dipòsit de vehicles s'ha de portar:

 • Permís de conducció
 • Assegurança del vehicle
 • Permís de circulació

Com puc retirar el meu vehicle del dipòsit municipal per immobilització?

Es personarà per dependències policials amb la còpia de l'acte d'immobilització i es valorarà si la causa d'immobilització ha estat resolta: alcoholèmia, drogues, assegurança, permís de conducció, ITV extraordinària, etc.

Si es determina que ha estat resolta la causa, es facilitarà un acte d'aixecament d'immobilització i podreu personar-vos al dipòsit municipal i, seguint els mateixos passos que al punt anterior, retirar el vehicle.

Serveis que NO es tramiten des de la Guàrdia Urbana

S'han de derivar a l’OMAC de la Rambla Nova els següents requeriments, d’entre altres:

 • Sol·licitud de llicències per obres menors.
 • Sol·licituds de llicències d’obra per realitzar reformes de façanes.
 • Queixes, suggeriments i felicitacions referents a qualsevol actuació que no sigui servei policial.
 • Sol·licitud d’informació sobre oposicions, incloses les oposicions del cos de la GUT.
 • Altres sol·licituds d’informació referents a la ciutat de Tarragona.

En cas que un implicat en un accident o un responsable de la companyia asseguradora sol·liciti l’informe T-06 d’un accident administratiu, han de demanar aquest informe mitjançant escrit a l’OMAC.

Segells de reconeixement d'administració oberta