Esteu aquí: Inici Serveis a la Persona Polítiques d'igualtat Plans i protocols Seguiment i avaluació del Pla Local de Polítques d'Igualtat

Seguiment i avaluació del Pla Local de Polítques d'Igualtat

 

El seguiment i l’avaluació a realitzar són dos processos complementaris que permetran conèixer el procés de desenvolupament del Pla d’Igualtat i els resultats obtinguts en les diferents àrees intervingudes.

Aquests processos sistemàtics facilitaran informació sobre possibles necessitats i/o dificultats sorgides al llarg de l’execució, possibilitaran la cobertura o correcció i proporcionaran al Pla d’un cert grau de flexibilitat:

  • Facilitarà el grau de consecució dels objectius proposats al pla, així com els resultats obtinguts mitjançant el desenvolupament de les accions.
  • Permetrà analitzar l’adequació dels recursos, metodologies i procediments posats en marxa en el desenvolupament del Pla.
  • Possibilitarà una bona transmissió d’informació entre les àrees responsables i les persones involucrades, de manera que el Pla es pt adaptar per donar resposta continuada a les noves situacions i necessitats segons vagin sorgint.

 

Per començar el seu desenvolupament es facilita la creació de l’òrgan responsable que possibilitarà la seva implementació: la Comissió d’Igualtat de Gènere, que es dividirà en quatre comitès amb funcions diferents:

Comitè Rector: format per representants polítics de cadascuna de les àrees d’actuació del Pla i liderat pel conseller de Polítiques d’Igualtat. La seva funció serà garantir el desplegament de les accions del Pla i estar informat sobre l'evolució i els resultats. Es reunirà una vegada a l'any.

Comitè Estratègic: format per personal tècnic amb perfil directiu de cadascuna de les àrees d'actuació del Pla i liderat per la cap d'Unitat Tècnica de Projectes Transversals. La seva funció serà assignar els recursos humans i tècnics per garantir el correcte desenvolupament de les accions del Pla i vetllar pel compliment dels objectius del Pla. Es reunirà dues vegades a l'any.

Comitè Operatiu Intern: Format per personal tècnic de cadascuna de les àrees d'actuació del Pla, així com coordinar-se amb les persones implicades de la seva àrea, per a la bona implementació de les accions i realitzar el seguiment i l'avaluació. La periodicitat de les reunions ordinàries serà de quatre vegades a l'any.

Comitè Operatiu extern: format per persones i entitats que han col·laborat en la diagnosi prèvia al Pla, i liderat per la cap d'Unitat Tècnica de Projectes Transversals. La seva funció serà realitzar el seguiment i l'avaluació de les accions, i tindrà una periodicitat de quatre reunions ordinàries a l'any.

Segells de reconeixement d'administració oberta