Esteu aquí: Inici Formació Cursos de formació Certificat de professionalitat de Mediació comunitària

Certificat de professionalitat de Mediació comunitària

Certificat de professionalitat de Mediació comunitària

Inici: 12/02/2018

Fi: 22/05/2018

Hores: 380 hores teòriques + 80 hores pràctiques

Horari: Dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h

Lloc: Tarragona Impulsa          

Competència general: Gestionar alternatives per resoldre conflictes entre persones en l'àmbit comunitari, mitjançant l'aplicació d'estratègies i procediments de mediació, i facilitar i generar actuacions que en possibilitin la prevenció.

Nivell de qualificació professional: 3

Requisits dels alumnes

NIVELL 3

Complir uns d'aquests requisists Document que ho acredita
Títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics Fotocòpia compulsada del títol
(cal fotocopiar i compulsar les dues cares del títol)
Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir  Fotocòpia compulsada del títol, certificat de professionalitat o acreditació parcial
(cal fotocopiar i compulsar les dues cares del títol)
Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir Fotocòpia compulsada del certificat
(cal fotocopiar i compulsar les dues cares del títol)
Prova d’accés als cicles formatius de grau superior Certificat de superació de la prova (firmat i segellat pel centre on es va fer la prova)
Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior Fotocopia del títol o formació acadèmica corresponent
Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys Certificat de superació de la prova

 

Relació de mòduls formatius i unitats formatives

MF1038_3: Contextos socials d'intervenció comunitària (50 hores).

MF1039_3: Prevenció de conflictes (70 hores).

MF1040_3: Gestió de conflictes i processos de mediació (90 hores).

MF1041_3: Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació (80 hores).

MF1026_3 (Transversal): Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

(50 hores).

MF complementari: Inserció, PRL, igualtat i medi ambient (40 hores)

MP0169: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de mediació comunitària

(80 hores).

 

Inscripcions

 

Aquestes accions formatives estan dins les accions de formació d'oferta en àrees prioritàries 2017 subvencionades pel Servei d'Ocupació de Catalunya

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat