Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Formació Cursos de formació Activitats auxiliars de comerç

Activitats auxiliars de comerç

Aquesta acció formativa està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte "Treball als Barris"

155 hores teoricopràctiques

Del 27.01.2021 al 10.03.2021

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Requisits dels alumnes

Aquesta acció formativa està dins la formació integradora del Projecte "Treball als Barris" i està adreçada a aquelles persones en situació de risc d’exclusió social amb baixa qualificació i/o amb dèficits formatius, com són aquelles persones que no disposen del graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i aquelles que, malgrat l’hagin obtingut, no hagin continuat amb els estudis postobligatoris.

Es prioritzaran les persones inscrites com a demandants d’ocupació del Barri de la Part Alta i Campclar o zona d’influència que pertanyen a col·lectius com:

 • joves que han abandonat el sistema educatiu
 • dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere
 • persones nouvingudes provinents de països extracomunitaris
 • d’altres en funció de les característiques del territori objecte d’actuació

 

 

Competència general

Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament al punt de venda i en el repartiment de proximitat, seguint les instruccions i els criteris establerts, utilitzant l'equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocol·litzada i estructurada al client al punt de venda o en el servei de repartiment de proximitat.

 

Capacitats a assolir

 

 • Diferenciar els sistemes i les zones habituals de distribució i organització de productes en diferents tipus de superfícies comercials.
 • Muntar els elements i expositors utilitzats habitualment per a l'animació, l'exposició i la presentació de productes al punt de venda, seguint les instruccions i aplicant criteris comercials, ordre i neteja.
 • Col·locar diferents tipus de productes en prestatgeries, expositors o mobiliari específic del punt de venda a partir d'instruccions escrites, gràfiques o planogrames respectant les característiques dels productes i les normes de seguretat, higiene postural i prevenció de riscos.
 • Manipular amb desimboltura i eficàcia els equips de localització, etiquetatge i recompte i els dispositius de seguretat de productes respectant les instruccions del fabricant.
 • Aplicar tècniques d'empaquetatge i presentació atractiva, en funció de les característiques de diferents tipus de productes i objectius comercials, utilitzant els materials necessaris de forma eficient
 • Aplicar criteris i procediments d'organització i manteniment de l'ordre i la neteja propis i del punt de venda, utilitzant el material i l'equip de neteja necessaris.
 • Aplicar tècniques de comunicació bàsica en situacions d'atenció i tracte diverses en funció d'elements, barreres, dificultats i alteracions diferents.
 • Adoptar actituds i comportaments que proporcionin una atenció efectiva i de qualitat de servei al client en situacions senzilles d'atenció bàsica al punt de venda.
 • Aplicar tècniques d'atenció bàsica en diferents situacions de demanda d'informació i sol·licitud de clients
 • Adoptar pautes de comportament assertiu i adaptar-les a situacions de reclamacions o sol·licituds de clients al punt de venda o en el repartiment a domicili.
 

Relació de mòduls formatius

MF1327_1: Operacions auxiliars en el punt de venda (90 h)

MF1329_1: Atenció bàsica al client (50 h)

Mòduls complementaris, PRL, sensibilització en igualtat de gènere i medioambiental) (15h)

 

Perfils professionals associats

 • Reposadors/ores d'hipermercat.
 • Reposador/a.
 • Repartidors/ores de proximitat, a peu.
 • Auxiliar de dependent/a de comerç.

 

 

Segells de reconeixement d'administració oberta