Esteu aquí: Inici Transparència indicadors de transparència ITA Transparència en matèries d'urbanisme, obres públiques i medi ambient

Transparència en matèries d'urbanisme, obres públiques i medi ambient

Índex de transparència 2017. Indicadors del Bloc E. Ajuntament de Tarragona

E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT
1. Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics
60. El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que ho detallen. Mitjançant enllaç a la Seu electrònica en l'apartat d'Informació Urbanística del web
61. En relació amb l'àmbit mediambiental es publiquen: a) Les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos; b) Els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals (si no han realitzat aquests estudis, s'indicarà expressament al web). Es publica tota la informació ambiental en l'apartat corresponent del web de Medi Ambient
62. Les modificacions aprovades del PGOU i els Plans parcials aprovats. Mitjançant enllaç a la Seu electrònica en l'apartat d'Informació Urbanística del web
63. Informació detallada dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució. Mitjançant enllaç a la Seu electrònica en l'apartat d'Informació Urbanística del web
64. Informació detallada i precisa sobre els usos i destinacions del Sòl del municipi. Mitjançant enllaç a la Seu electrònica en  l'apartat d'Informació Urbanística del web
2. Informació sobre licitació d'obres públiques
65. Els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques.

Mitjançant enllaç a la seu electrònica en l'apartat d'Informació Urbanística del web

66. Les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants (mitjançant un enllaç directe i específic al web). (Si no els hi ha hagut, s'indicarà expressament al web). La informació es facilita a l'apartat de Contractació del web
67. El llistat d'empreses que han concorregut a cadascuna de les licitacions d'obres públiques convocades per l'Ajuntament. Es publica al subapartat de Licitació d'obres públiques de l'apartat de Contractació del web
68. El llistat d'empreses que han concorregut a cadascuna de les licitacions d'obres públiques convocades per l'Ajuntament. La informació es facilita a l'apartat Contractació del web
3. Urbanisme i obres d'infraestructura
69. Informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/s responsable/s; import pressupostat; període d'execució). Es publica a cada expedient. Enllaç a la seu electrònica a l'apartat de Contractació del web
70. Es tracta, almenys semestralment, informació sobre les obres d'infraestructura realitzades i si escau les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.). No disponible actualment
71. Es publiquen els indicadors: a) Inversió en infraestructures per habitant i b) Proporció d'ingressos de l'Urbanisme sobre els ingressos totals (s'indicaran a la web els conceptes inclosos com a Ingressos urbanístics: Llicències urbanístiques, IBI, ICIO, aprofitament urbanístic, alienació de terrenys, etc.).

a) Inversió en infraestructures per habitant

b) Proporció d'ingressos de l'Urbanisme sobre els ingressos totals

Comparteix

Destaquem
© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat