Esteu aquí: Inici Esports Esports al teu aire Esports de raqueta Pàdel

Pàdel

A Tarragona hi ha cinc pavellons amb pistes per a la pràctica del pàdel. Poden jugar tant les persones abonades com els jugadors/res puntuals. Només cal que reserveu pista al vostre pavelló.

Preus

Ubicació i contacte

Horaris

Normes d'ús per a la utilització de les pistes de pàdel

Condicions de conservació de les pistes

 • Les pistes de pàdel són d’ús exclusiu per a la pràctica d’aquest esport. Tant les pilotes com les pales hauran de ser les apropiades pel pàdel.
 • Hi podran jugar tant les persones abonades del PME com els usuaris puntuals, segons els preus públics aprovats per a cada cas.
 • Els menors de 14 anys sols podran accedir-hi si juguen amb altres practicants adults.
 • Les persones abonades i/o usuàries han de seguir les observacions i requeriments del personal del servei.
 • Dins les pistes només es permetrà l’entrada estricta de les persones usuàries de la reserva.
 • Abans d’accedir a les pistes s'hauran d’eliminar del calçat les restes de terra, fang o qualsevol altre tipus de residu. Igualment, en sortir de la pista, no deixaran abandonat cap tipus d’utensili, ampolles, pots, bosses, etc.
 • El PME no es farà responsable d’aquells objectes descuidats dins les pistes ni de les pilotes que hagin pogut caure fora de la zona de joc.
 • Si l'usuari/a observa alguna anomalia o desperfecte a les instal·lacions ho haurà de notificar a la recepció.
 • Dins de les pistes resta totalment prohibit fumar i introduir cap tipus d’aliment o objecte extern a la pràctica del pàdel. Es podran introduir begudes refrescants (no alcohòliques i amb envasos que no siguin de vidre).
 • En cas de necessitat, la Direcció del PME podrà reservar o suspendre la utilització de les instal·lacions per la celebració de qualsevol esdeveniment esportiu o activitat que sigui necessària, així com per tasques de manteniment.
 • Totes les persones usuàries i/o abonades han de tenir cura del bon ús de les instal·lacions.
 • L'incompliment de les normes d’utilització podrà suposar l’expulsió de les instal·lacions.
 • La reserva i la utilització de les instal·lacions suposa l’acceptació d’aquestes normes generals i les de cada instal·lació en particular, així com dels preus públics fixats.

Condicions per a la reserva i utilització de les pistes

 • Els jugadors han d’entrar a les pistes amb indumentària adequada per al pàdel, amb la part superior del cos coberta, pantaló o faldilla i sabatilles esportives amb sola de goma.
 • Per fer ús de les pistes de pàdel podrà fer-se una reserva, com a màxim amb una setmana d’antelació, a qualsevol recepció del Patronat Municipal d’Esports, abonant l’import total de la reserva.
 • Com a justificant de la reserva es lliurarà un resguard en el qual s’especificaran les dades de la persona que l’ha reservat, la instal·lació, el dia i l’hora de fer-ne ús i l’import pagat.
 • No s’acceptaran anul·lacions de les reserves, si bé es permetrà el canvi de les mateixes.
 • Per modificar qualsevol reserva caldrà fer-ho a qualsevol instal·lació amb 12 hores d’antelació.
 • Només es permetran 2 canvis sobre la reserva original (a excepció de força major) i dins d'un termini de 2 setmanes a partir del dia de la reserva original.
 • Per causes de força major imputables a la instal·lació no es retornarà l’import de la reserva, si bé es permetrà el canvi per a un altre dia.
 • Les persones que tinguin feta una reserva hauran de presentar el comprovant el dia que facin ús de la instal·lació, i cada usuari haurà d’abonar l’import corresponent a l’entrada.
 • Tots els usuaris de la reserva hauran de passar obligatòriament per la recepció de la instal·lació abans d’accedir a la pista de joc. També hauran de recollir les claus de la pista previ dipòsit dels seus documents acreditatius.
 • Un cop conclosa l’hora de joc els usuaris hauran d’abandonar la pista tancant les portes d’accés i tornant les claus a la recepció de la instal·lació, on se'ls retornaran els seus documents acreditatius.
 • Els partits seran d'un mínim d’una hora i serà necessària la presència en pista d'almenys 2 jugadors/es, fins a un màxim de 4. En cas que es vulgui utilitzar la pista durant més d’una hora, s’abonarà la resta per fraccions de 30 minuts (aquesta opció solament podrà ser efectiva quan altres jugadors no hagin reservat sessions posteriors).
 • L'accés a la instal·lació per als no abonats (usuaris puntuals) serà de 15 minuts abans del partit de la reserva i s'hauria de sortir, com a màxim, 20 minuts després, per a dutxar-se i/o canviar-se, sense poder utilitzar altres serveis.

Horari de joc

 • Es podrà jugar dins l'horari en què la instal·lació estigui oberta.
Segells de reconeixement d'administració oberta