Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Casaments Parelles de fet

Parelles de fet

El Registre de parelles estables té per finalitat la inscripció de les parelles que convisquin en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial, amb l’objectiu d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica d’aquestes parelles.

Què és una parella estable?

La parella estable és la formada per dues persones, majors d'edat, que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial, si la convivència dura més de dos anys ininterromputs, tenen un fill comú o formalitzen la relació en escriptura pública (davant un notari).

Quins avantatges té?

El Codi civil de Catalunya i la resta de normativa aplicable igualen els drets i les obligacions de les parelles estables amb els dels matrimonis convencionals en relació amb les successions, els fills en comú, els reagrupaments familiars i les compensacions econòmiques per raó del treball quan es produeix una separació.

A més, per cobrar la pensió de viduïtat, la Llei espanyola de la Seguretat Social estableix dues condicions fonamentals a la persona que enviuda. La primera, que acrediti un mínim de cinc anys de convivència en parella. La segona, que en el moment de la defunció faci almenys dos anys de la inscripció en un registre de parelles estables. Si la parella no s’ha inscrit al registre, la Seguretat Social en denegarà la pensió de viduïtat.

Com registrar-se com a parella estable?

S'ha de fer a través de la Generalitat de Catalunya:

Registre de parelles estables de Catalunya

Segells de reconeixement d'administració oberta