Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Casaments Parelles de fet

Parelles de fet

El Registre municipal voluntari de parelles estables de l'ajuntament de Tarragona té per finalitat la inscripció de les parelles que convisquin en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial, a Tarragona, amb l’objectiu d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica d’aquestes parelles.

Què és una parella estable?

La parella estable és la formada per dues persones, majors d'edat, que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial, si la convivència dura més de dos anys ininterromputs, tenen un fill comú o formalitzen la relació en escriptura pública (davant un notari).

Quins avantatges té?

El Codi civil de Catalunya i la resta de normativa aplicable igualen els drets i les obligacions de les parelles estables amb els dels matrimonis convencionals en relació amb les successions, els fills en comú, els reagrupaments familiars i les compensacions econòmiques per raó del treball quan es produeix una separació.

A més, per cobrar la pensió de viduïtat, la Llei espanyola de la Seguretat Social estableix dues condicions fonamentals a la persona que enviuda. La primera, que acrediti un mínim de cinc anys de convivència en parella. La segona, que en el moment de la defunció faci almenys dos anys de la inscripció en un registre de parelles estables. Si la parella no s’ha inscrit al registre, la Seguretat Social en denegarà la pensió de viduïtat.

Com registrar-se al registre municipal de parelles estables de Tarragona?

A la plataforma de l'Ajuntament de Tarragona eTràmits, podeu consultar i gestionar tota la tramitació relacionada amb el registre de parelles estables:

Altres registres

Registre de parelles estables de Catalunya

Segells de reconeixement d'administració oberta