Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Contractació Instrucció en relació amb la tramitació dels contractes menors

Instrucció en relació amb la tramitació dels contractes menors

Última actualització: 26/03/2018

Per decret de l’Alcaldia de data 21 de març de 2018, s’ha aprovat la Instrucció relativa a la tramitació de contractes menors. Tal com s’indica en la mateixa, quedaran subjectes la contractació dels serveis, obres i subministraments que tinguin la consideració de contractes menors i que es duguin a terme tant per part de l’Ajuntament, els seus Organismes Autònoms i les empreses municipals que tinguin la consideració de poder adjudicador no administració pública.

Aquesta instrucció entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació a la intranet municipal i serà vigent mentre no es modifiqui.

Tal com s’indica expressament a la citada instrucció, per a l’any 2018 les limitacions establertes per la LCSP esmentades en el punt 2.3 de les instruccions es computaran a partir del 9 de març de 2018, data d’entrada en vigor de la Llei.

En aquest enllaç podeu descarregar-vos la Instrucció relativa a la tramitació de contractes menors en format pdf.

 

 

 

Segells de reconeixement d’administració oberta