Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal PPC Notícies, mocions i articles 2019-2023 Mocions Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Tarragona per demanar a la Generalitat de Catalunya el traspàs de la titularitat del Palau d’Esports Catalunya a l’Ajuntament de Tarragona

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Tarragona per demanar a la Generalitat de Catalunya el traspàs de la titularitat del Palau d’Esports Catalunya a l’Ajuntament de Tarragona

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Tarragona per demanar a la Generalitat de Catalunya el traspàs de la titularitat del Palau d’Esports Catalunya a l’Ajuntament de Tarragona

19/11/2020

 

 

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El barri de Campclar compta, des de 2017, amb l'Anella Mediterrània, un gran espai verd amb un accentuat segell esportiu i destinat també a acollir activitats d'oci i esbarjo familiar per a Tarragona i la seva àrea d'influència. Amb una extensió de 33 hectàrees, l'Anella Mediterrània alberga el complex poliesportiu de Campclar, l'equipament municipal d'aquestes característiques més antic de Tarragona; la pista d'atletisme Natalia Rodríguez, homologada per a competicions internacionals; la piscina olímpica Sylvia Fontana; el velòdrom municipal; un camp de rugbi i el Palau d'Esports Catalunya. L'Anella Mediterrània acollirà la construcció de la futura Ciutat Esportiva del Club Gimnàstic, el projecte de la qual inclou un camp d'entrenament destinat al futbol professional, tres camps de futbol de gespa artificial, destinats a la base i al futbol de formació i, a més llarg termini, un edifici destinat a oficines, vestuaris i gimnàs, entre d’altres dependències.

L’Anella Mediterrània també acull la seu administrativa del Patronat Municipal d’Esports (PMET), la creació del qual l'Ajuntament de Tarragona acordà l'any 1985 per tal d'organitzar i coordinar les activitats esportives de la ciutat. Des de 2014 el PMET és un organisme autònom local de caràcter administratiu sense afany de lucre. Com a servei personalitzat de gestió directa, l'organisme està dotat de personalitat jurídica pròpia per al compliment dels següents objectius: promocionar i facilitar la pràctica esportiva a tots els ciutadans, però dedicant una especial atenció a l'esport base; gestionar, administrar, explotar i construir instal·lacions esportives; cuidar de la conservació, gestió, administració i direcció de les instal·lacions esportives municipals, així com promoure'n de noves; coordinar la utilització de les instal·lacions referides, així com els programes d'activitats esportives en el terme municipal; programar, planificar i oferir serveis esportius i de lleure a tercers; promoure la investigació i publicació en matèria d'Educació Física i Esports. Actualment el PMET gestiona sis complexos esportius en diferents zones de la ciutat, complexos que estan al servei dels seus 10.000 abonats i també de tota la xarxa esportiva de Tarragona.

A l'octubre de 2011, el Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis va designar Tarragona com a seu dels XVIII Jocs Mediterranis. A partir d'aquest moment, l'Ajuntament de Tarragona va treballar amb diferents administracions la contribució que cadascuna d'elles acabaria assumint en forma d'inversió. La Generalitat de Catalunya es va comprometre a finançar la construcció del Palau d'Esports i, al setembre de 2014, va encarregar la redacció del projecte. Generalitat i Ajuntament van afirmar llavors la voluntat unívoca que el pavelló passés a mans municipals; però, el protocol signat per les dues administracions no va definir ni va explicitar la manera en què aquest canvi de titularitat es materialitzaria.

Al juny de 2018 s'inaugurava el Palau d'Esports Catalunya, uns dies abans de la celebració de la XVIII edició dels Jocs Mediterranis. Es tracta d'un equipament de 10.000 m2, amb una capacitat per a 5.000 espectadors i dissenyat amb l'assessorament dels tècnics de l'ajuntament perquè la pista central compti amb una superfície de joc de la mida de 3 pistes en paral·lel. D'aquesta manera, al catàleg d'instal·lacions esportives de Tarragona se li afegeix la superfície i l'operativitat de tres pavellons que, indubtablement, permetran ampliar i millorar l'activitat esportiva dels clubs i entitats de la ciutat i també els del nostre entorn geogràfic.

Al juny de 2018 la premsa local recollia que la Generalitat de Catalunya havia aportat, directament i indirectament, 32 milions d'euros als Jocs Mediterranis Tarragona 2018. D'aquests recursos, gairebé 18 milions d'euros s'havien destinat, principalment, a la construcció del Palau d’Esports Catalunya. No obstant això, convé no oblidar que a aquests 18 milions caldrà afegir una partida superior als 500.000 euros per posar a punt el Palau per al seu ús habitual, doncs és necessari completar el paviment de parquet; marcar les pistes per al seu ús en bàsquet, handbol, bàdminton i voleibol; col·locar els ancoratges; adquirir i col·locar la xarxa separadora, la cortina separadora, les cistelles de bàsquet, les porteries d'handbol, les xarxes de voleibol i bàdminton, el protector del paviment i la pintura de terra.

El Govern afirmava que el Palau «és un equipament emblemàtic, que quedarà pels tarragonins». Assegurava també que la voluntat de la Generalitat era que el Palau servís per satisfer les demandes dels tarragonins en matèria esportiva, però també per acollir esdeveniments esportius d'alt nivell. A més, la Generalitat va sufragar un estudi de viabilitat de l'Anella Mediterrània i, basant-se en les seves conclusions, el Govern es va mostrar partidari d'un model de gestió integral i mixta. Respecte a aquest darrer punt, però, convé tenir present que el PMET, un organisme autònom local, ve gestionant instal·lacions i equipaments esportius des de fa 35 anys, amb una experiència i eficàcia fora de tot dubte i amb una inqüestionable línia de treball orientat al servei públic.

La previsió inicial era que la Generalitat traspassés la titularitat del Palau d'Esport a l'Ajuntament de Tarragona a l'estiu de 2018. No obstant això, han transcorregut més de dos anys des de llavors i el Palau d'Esports roman tancat. La fórmula plantejada per la Generalitat per a l’esmentat traspàs exigeix que l'Ajuntament cedeixi a la Generalitat la titularitat del solar en el qual s'alça el Palau; en altres paraules, la Generalitat passaria a ser la propietària del solar ara municipal i també de l'equipament, l'ús del qual es cediria a l'Ajuntament durant algunes dècades.

Les dificultats per resoldre els aspectes jurídics que semblen frenar el traspàs del Palau a l'Ajuntament haurien d’encarar-se amb una voluntat política vigorosa i amb l'exercici d'un lideratge d'un govern municipal que defensi els interessos dels ciutadans de Tarragona.

Per tots els motius exposats anteriorment, el Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Tarragona proposa al Consell Plenari l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER.- Que l'Ajuntament de Tarragona sol·liciti a la Generalitat que completi totes les inversions pendents perquè el Palau d’Esports Catalunya pugui acollir l'activitat esportiva ordinària dels clubs i entitats tarragonines, i en general de tots els ciutadans de Tarragona.

SEGON.- Que l'Ajuntament de Tarragona sol·liciti al Govern de la Generalitat que es formalitzi el lliurament gratuït del Palau d'Esports segons regula la llei de subvencions, o la legislació patrimonial si s'escau.

TERCER.- Que l'Ajuntament aposti per la gestió municipal de l'Anella Mediterrània i la hi encomani al Patronat Municipal d'Esports.

 

José Luis Martín García

Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Tarragona

 

Tarragona, 12 de novembre de 2020

 

Segells de reconeixement d'administració oberta