Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal PPC Notícies, mocions i articles 2019-2023 Mocions Moció que presenta el Grup Municipal del PP per a instar el Govern d'Espanya a reconèixer la capacitat de gestió de les entitats locals i a augmentar el percentatge dels fons europeus de recuperació assignats als ajuntaments

Moció que presenta el Grup Municipal del PP per a instar el Govern d'Espanya a reconèixer la capacitat de gestió de les entitats locals i a augmentar el percentatge dels fons europeus de recuperació assignats als ajuntaments

Moció que presenta el Grup Municipal del PP per a instar el Govern d'Espanya a reconèixer la capacitat de gestió de les entitats locals i a augmentar el percentatge dels fons europeus de recuperació assignats als ajuntaments

19/03/2021

 

 

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

Els ajuntaments constitueixen les administracions més accessibles als ciutadans que els demanen serveis públics de qualitat i els reclamen solucions a les seves necessitats i problemes, especialment en èpoques com la que estem patint des del mes de març de l'any passat.

 

Val a dir que durant tot aquest temps el Govern d'Espanya no ha destinat un sol euro a donar suport a les entitats locals en la lluita contra el virus i les negatives conseqüències produïdes pel mateix.

 

Primer, el Govern d'Espanya va intentar apropiar-se a través del Reial Decret Llei 27/2020 dels estalvis acumulats durant els últims anys per les entitats locals en una mostra de responsabilitat i bona gestió dels recursos públics de tots els veïns. Una confiscació que finalment no es va produir.

 

Segon, el Govern d'Espanya va menysprear a les entitats locals en els Pressupostos Generals de l'Estat per a l’any 2021 ja que:

 

  1. no va incloure en els mateixos el fons per a la reconstrucció local promès per la ministra Montero en reiterades ocasions durant l'any passat i,
  2. les transferències a entitats locals s'incrementen menys del 2% davant el 6,4% d'increment global dels Pressupostos Generals de l’Estat.

 

Cal assenyalar, també, que el Govern d'Espanya ha aprovat el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que concentra en el propi govern la major part del poder en el repartiment dels fons de recuperació que la Unió Europea ha assignat a Espanya, amb una falta de compromís amb les administracions locals.

 

En diverses ocasions s'ha sol·licitat al Govern d'Espanya les següents reivindicacions, sense que s’hagi acceptat cap d’elles:

 

  1. la creació del fons de reconstrucció per a les entitats locals, compromís assumit per diversos ministres del govern en diferents ocasions que no han complert;
  2. un decret de gestió dels fons europeus que garantís una participació real i transparent de les entitats locals en els mateixos;
  3. i que els ajuntaments gestionessin un percentatge dels fons europeus equivalent al que suposa la despesa local dins de tota la despesa pública total.

 

Per tots els motius exposats anteriorment, el Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Tarragona presenta al Consell Plenari les següents

 

PROPOSTES D’ACORD

 

PRIMER.- Rebutjar la proposta del Govern d'Espanya perquè les entitats locals participin en els fons de reconstrucció europeus tan sols en 1.483 milions d’euros, el que representa únicament l'1% del total dels fons que arribaran a Espanya per a la lluita contra els efectes de la Covid-19.

 

SEGON.- Reconèixer de manera expressa la capacitat de les entitats locals per a gestionar correctament els fons europeus.

 

TERCER.- Acordar que les entitats locals puguin participar de forma directa dels fons europeus per a la reconstrucció com a mínim en un 14,6% (20.000 milions d'euros) que equival al percentatge de despesa pública que representen les entitats locals dins de la despesa pública de l'Estat.

 

QUART.- Crear de manera urgent el fons de reconstrucció local per valor de 3.000 milions d’euros que la ministra d'Hisenda va prometre en repetides ocasions durant l'any 2020 i que encara no s'ha desenvolupat.

 

CINQUÈ.- Presentar un projecte de llei de modificació de l'actual sistema de finançament local que incrementi la participació en els ingressos de l'Estat de les entitats locals en una quantia suficient per compensar el dèficit de finançament que pateixen.

 

SISÈ.- Traslladar aquest acord al president del govern espanyol, a la ministra d'Hisenda, al ministre de Política Territorial i Funció Pública, als portaveus dels grups polítics amb representació al Congrés dels diputats, al Senat i al Parlament de Catalunya, així com a totes les associacions o federacions municipalistes.

 

José Luis Martín García

Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Tarragona

Segells de reconeixement d'administració oberta