Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal PSC Notícies i mocions 2019 fins al juny L'agenda 2030, una oportunitat

L'agenda 2030, una oportunitat

L'agenda 2030, una oportunitat

Article escrit pel conseller d'Educació, Ocupació i Desenvolupament Econòmic, el Sr. Francesc Roca Rosell
04/03/2019

L’agenda 2030, una oportunitat

L'Agenda 2030 és el marc global de desenvolupament fixat per l'ONU. Els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) defineixen una Agenda equitativa i sostenible en termes socials, econòmics i ambientals per donar resposta als problemes globals de pobresa i desigualtat, canvi climàtic, etc.  L'Agenda és una gran oportunitat doncs incorpora de manera prioritària la perspectiva dels drets dels infants, que significa apostar per un model social i polític que posa els infants i adolescents com a centre  i el paper de les administracions autonòmiques i locals és clau per garantir el seu èxit. Cal invertir més en infància, especialment en aquells nens, nenes i adolescents que es troben en situació de vulnerabilitat, per treballar per la justícia social, l’equitat i la igualtat d’oportunitats, per a que ningú es quedi enrere.  Això és el s’insisteix en el punt 4 dels ODS dedicats a l’educació: reduir l’abandonament escolar, reduir la segregació escolar, oferir i ampliar l’educació 0-3, oferint una educació no formal que no generi desigualtats. S’insisteix en l’agenda a totes les administracions que cal augmentar la inversió en educació des d'un enfocament inclusiu i d'equitat que prioritzi els nens més vulnerables.

Per l’Ajuntament de Tarragona l’educació és l’ascensor social més potent, és el factor clau en el desenvolupament de la infància i per això volem apostar per una banda, per una educació inclusiva i  de qualitat, i per l’altra per l’aprenentatge durant tota la vida, donant noves oportunitats aquells/es que s’han sortit del sistema. Des de la Conselleria d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona ens hem compromès amb aquests principis i hem augmentat el pressupost de la Conselleria en més d’un 10% en el pressupost 2019 per augmentar la inversió en educació des d'un enfocament inclusiu i d'equitat que prioritza els nens i nenes més vulnerables. Estem al voltant del 6% del pressupost municipal que estaria a la línia dels països que més inverteixen en educació.  En aquest mandat hem apostat per totes les línies que hi ha als ODS en el punt educatiu: hem apostat pel 0-3 i hem prioritzat mantenir els preus i les bonificacions, augmentar el nombre de bonificats i augmentar  l’accés dels col·lectius més vulnerables per reduir la iniquitat social que ja es dóna en aquestes edats.    També fent apostes per a que tant en horari escolar com no escolar tots els infants puguin accedir amb igualtat a activitats relacionades amb la tecnologia, la ciència, la música, el teatre, la plàstica etc... Ens queda pendent un treball amb les entitats de lleure, per fer caus, esplais etc.. més inclusius i que ajudin a cohesionar la ciutat. És un camp on hi ha molt per fer i que genera cada vegada més desigualtats.  Una altra línia estratègica de la Conselleria ha estat i és intentar reduir la segregació escolar donant recolzament als projectes de centre, treballant amb les altres administracions per anar en una mateixa línia de treball i obrint la participació de tots els col·lectius perquè la segregació és un tema complex que necessita de consens i de planificació.

Volem seguir treballant amb la comunitat educativa, amb la ciutat, i amb tots els grups polítics per a l’èxit educatiu,  escolar, social i personal de tots els infants,  pel seu present i el seu  futur, oferint recursos i oportunitats durant tot l’itinerari  formatiu i educatiu dins i fora de l’àmbit escolar. Sabem que el camí és llarg i que hi ha encara molta feina per a fer, agraïm també a tots i a totes els que ens acompanyen i ens han acompanyat en aquest camí tant des del punt de vista tècnic, com polític perquè l’educació és un tema de ciutat, una ciutat amiga de la infància, una ciutat educadora.

Francesc Roca Rosell

Segells de reconeixement d'administració oberta