Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2020 Acords adoptats al consell plenari del 10 de juliol de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 10 de juliol de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 10 de juliol de 2020

Resultats de les votacions
12/07/2020

El passat 10 de juliol de 2020, va tenir lloc la sessió extraordinària del Consell Plenari. A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia:

1.1.1. Modificar la plantilla i la relació de llocs de treball així com les fitxes descriptives de les funcions dels llocs de treball. (Exp.G501-1-2020). S'aprova per 16 vots a favor (2 ECP, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 11 vots en contra (2 PP, 2 CUP, 3 JXTGNA, s4 C's).

1.2.1. Aprovar inicialment l’expedient modificatiu de crèdit número 41A del pressupost de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Tarragona. (Exp. 2020/51/G605). S'aprova per unanimitat.

1.2.2. Aprovar inicialment l’expedient modificatiu de crèdit número 41B del pressupost de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Tarragona. ( Exp. 2020/52/G605). S'aprova per 22 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC, 6 PSC), 2 vots en contra (2 CUP) i 2 abstencions (2 PP). (El Sr. Álvarez és absent).

2.1.1. Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic de canvi d’ús d’una finca municipal qualificada d’equipament escolar ubicada al carrer Mercè Rodoreda, número 19 de Tarragona. (Exp. 2019/9/O116). El Sr. Pinedo intervé en representació del Govern i explica els motius pels quals retira aquest punt de l’ordre del dia per a millor estudi.

2.1.2. Assumir els informes emesos pels Serveis de Coordinació d’Urbanisme i de Planejament Urbanístic i formular al·legacions, en temps i forma, contra l’aprovació inicial del Pla director urbanístic de les activitats de càmping pel que fa a tots els municipis de Catalunya que no formen part del territori d’Aran. (Exp.
2019/1/O106). S'aprova per 14 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 13 abstencions (2 PP, 4 C's, 7 PSC).

Proposicions de l’Alcaldia

3.1.1. Nomenar els representants dels membres externs del Consell Municipal de Comerç de Tarragona, òrgan consultiu i d’assessorament de l’Ajuntament de Tarragona. (Exp. 2019-1-T128). S'aprova per 16 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC) i 11 abstencions (2 PP, 2 CUP, 7 PSC).

3.2.1. Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya les festes locals del municipi de Tarragona per a l’any 2021. (Exp. 2020/9/G104). S'aprova per unanimitat.

3.2.2. Prendre coneixement de la renúncia presentada per la Sra. Laura Castel i Fort com a consellera de l'Ajuntament de Tarragona. (Exp. 2020-10-G104).

Podeu consultar l'ordre del dia, l'àudio complet de la sessió, l'acta i els acords a la web d'Actes.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta