Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2020 Acords adoptats al consell plenari del 24 de juliol de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 24 de juliol de 2020

Acords adoptats al consell plenari del 24 de juliol de 2020

Resultats de les votacions
26/07/2020

El passat 24 de juliol de 2020, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari. A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades:

1. Presa de possessió de la Sra. Maria Cinta Pastó i Sales com a consellera municipal.

2. Aprovar l’acta de la sessió plenària corresponent a l’ordinària del dia 19 de juny de 2020. S'aprova per 26 vots a favor i 1 abstenció (1 ERC-MES-MDC).

2.2. Aprovar l’acta de la sessió plenària corresponent a l’extraordinària del dia 10 de juliol de 2020. S’aprova per unanimitat.

3.1.1. Aprovar la relació 4.2020 per operacions meritades d’exercicis anteriors. (2020-17-G607.1). S'aprova per 21 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 6 abstencions (2 PP, 4 C's).

3.1.2. Aprovar inicialment l’expedient modificatiu de crèdits número 43 de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Tarragona. (2020-54-G605). S'aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 PP).

3.2.1. Aprovar els preus públics dels serveis educatius municipals per al curs 2020/2021: Llars d’infants municipals, Escola Municipal de Música i Centre Municipal de Formació d’Adults Fòrum. (2020/4/G107.1). S'aprova per 25 vots a favor i 2 abstencions (2 CUP).

4.1.1. Rectificar l’Inventari Municipal de l’any 2019. (Exp. 2020/2/G712). S'aprova per 14 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 13 abstencions (2 PP, 4 C's, 7 PSC).

4.1.2. Rectificar l’Inventari del Patrimoni Municipal del Sol i l’Habitatge de l’any 2019. (Exp. 2020/1/G712). S'aprova per 18 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC) i 9 abstencions (2 PP, 7 PSC).

4.2.1. Resoldre el recurs de reposició interposat per TRILLAS PLATJA TAMARIT S.L. en l’expedient sancionador 2019/3/O268 per actes d’edificació il·legals a la “zona muntanya” del Càmping Trillas. (Exp. 2019/3/O268). S'aprova per 21 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 93 JXTGNA, 7ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 6 abstencions (2 PP, 4 C's).

Proposicions de l’Alcaldia

5.1.1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 10/06/2020 pel qual es declara l’emergència en la tramitació de l’expedient per a la contractació d’un un servei de disseny, producció, col·locació i distribució de les peces comunicatives establertes al Pla de platges 2020 per la Covid-19 de l'Ajuntament de Tarragona. (Exp. G629.1-316-2020).

5.2.1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 3 de juny de 2020 en relació a la sol·licitud de terrasses temporals al carrer Cos del Bou (Exp. O290-214-2020).

5.3.1. Donar compte de la xifra provisional de Població a data 01-01-2020.(Exp.X111-6-2020).

5.4.1. Nomenar la Sra. Maria Cinta Pastó i Sales per detenir la representació de l’Ajuntament de Tarragona en diversos òrgans col·legiats.  (Exp. 2020-11-G104). S'aprova per 19 vots a favor (2 PP, 2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 4 C's, 6 ERC-MES-MDC) i 8 abstencions (1 ERC-MES-MDC, 7 PSC).

5.4.2.. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 14 de juliol de 2020, i de data 22 de juny de 2020 de Cartipàs Municipal.- (Exp. 2020-3-G214), (Exp. 2020-1-G233).

Declaració Institucional

1. Declaració Institucional de l’Ajuntament de Tarragona per a la creació del Consell Municipal de la Salut (esdevé de la moció 6.3).

Mocions

6.1. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal d’ECP per a un pla de xoc per als menors estrangers no acompanyats, que va ser objecte d’esmena. (Exp. 2020/70/G124). S'aprova per 19 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 8 abstencions (2 PP, 2 CUP, 4 C's).

6.2. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP i Junts per Tarragona, elaborada per l'ANC, ARRAN, CDR DE TARRAGONA, ENDAVANT, JNC, ÒMNIUM CULTURAL i 3a JOVENTUT PER la REPÚBLICA, per tal que es retirin els símbols espanyolistes de la ciutat de Tarragona. (Exp. 2020-64-G124). No s’aprova per 12 vots a favor (2 CUP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 15 vots en contra (2 PP, 2 ECP, 4 C's, 7 PSC).

6.4. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de C's sobre el Pla d'Autoprotecció Complex Educatiu Tarragona antiga Universitat Laboral. (Exp.2020/66/G124). S’aprova per unanimitat.
(La Sra. Aguilar és absent).

6.5. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal d'ERC-MES per a exigir el retorn de la documentació de l'Ajuntament de Tarragona retinguda a l'AGGCE de Salamanca. (Exp. 2020/65/G124). S'aprova per 24 vots a favor (2 CUP, 1 ECP, 3 JXTGNA, 4 C's, 7 ERC-MES-MDC, 7 PSC) i 2 abstencions (2 PP). (La Sra. Aguilar és absent).

6.6. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista per a la creació del Consell Municipal de la Joventut de Tarragona. (Exp. 2020/67/G124). S'aprova per 16 vots a favor (2 PP, 3 JXTGNA, 4 C's, 7 PSC) i 10 abstencions (2 CUP, 1 ECP, 7 ERC-MES-MDC). (La Sra. Aguilar és absent).

6.7. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal d’ ECP per a la creació d'una comissió al Congrés dels Diputats i Diputades per a esclarir els presumptes delictes de blanqueig de capitals i frau fiscal del rei Joan Carles. (Exp.2020/69/G124). S'aprova per 13 vots a favor (2 CUP, 1 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC), 2 vots en contra (2 PP), i 11 abtencions (4 C's, 7 PSC). (La Sra. Aguilar és absent).

6.8. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l'atenció a la gent gran. (Exp. 2020-63-G124). No s'aprova per 2 vots a favor (2 CUP), 9 vots en contra (2 PP, 7 PSC) i 14 abstencions (1 ECP, 3 JXTGNA, 3 C's, 7 ERC-MES-MDC). (Les Sres. Aguilar i Orts són absent).

6.9. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de Junts per Tarragona per posar fi a l'ocupació il·legal d'habitatges i garantir la bona convivència. (Exp. 2020-58-G124). S'aprova per 23 vots a favor i 2 abstencions (2 CUP). (Les Sres. Aguilar i Orts són absents).

6.10. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de C’s i elaborada per l'AAVV de Mas d'en Pastor per arreglar diversos problemes existents a la urbanització. (Exp. 2020-62-G124). S’aprova per unanimitat. (Les Sres. Aguilar i Orts són absents).

6.11. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista, elaborada per l'AAVV de La Unió, per a la instal·lació d'equipaments esportius a l'aire lliure al barri de Sant Pere i Sant Pau. (Exp. 2020-60-G124). S’aprova per unanimitat. (El Sr. Martín i les Sres. Aguilar i Orts són absents).

6.12. Moció presentada pel Grup Municipal ECP en defensa del sistema públic de salut, per a un nou pacte nacional de salut de Catalunya i de rebuig a la privatització de serveis duts a terme pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. (exp. 2020/68/G124). L’alcalde anuncia que el Sr. Pinedo, conseller del Grup Municipal d’En Comú Podem li ha comunicat que retiraven la moció de l’ordre del dia.

6.13. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per tal que se celebri un ple monogràfic sobre el POUM de Tarragona. (Exp. 2020-61-G124). S'aprova per 13 vots a favor (2 CUP, 1 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 11 vots en contra (1 PP, 3 C's, 7 PSC). (Les Sres. Aguilar i Orts i el Sr. Martín són absents).

6.14. Aprovar la moció presentada pels grups municipals del PP, la CUP, Junts per Tarragona, C's i PSC i elaborada pels treballadors i treballadores del Servei d'Ajuda Domiciliària (SAD), pel reconeixement de la seva feina feta durant la pandèmia. (Exp. 2020-59-G124). S'aprova amb 16 vots a favor (1 PP, 2 CUP, 3 JXTGNA, 3 C's, 7 PSC) i 9 abstencions (2 ECP, 7 ERC-MES-MDC). (La Sra. Orts i el Sr. Martín són absents. El Sr. Puig és absent de la sessió en el moment de la votació iniciada la deliberació de l’assumpte).

Acords fora de l'ordre del dia

1. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de Junts per Tarragona per rebutjar la proposta del Govern Espanyol sobre el romanent dels ajuntaments, que va ser objecte d’esmena. (Exp. 2020-71-G124). Les votacions de ratificació i del contingut s'aproven per unanimitat.

Podeu consultar l'ordre del dia, l'àudio complet de la sessió, l'acta i els acords a la web d'Actes.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta