Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2021 Acords adoptats al consell plenari del 19 de març de 2021

Acords adoptats al consell plenari del 19 de març de 2021

Acords adoptats al consell plenari del 19 de març de 2021

21/03/2021

El passat 19 de març de 2021, va tenir lloc la sessió ordinària del Consell Plenari. A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia i de les mocions presentades.

(En el resultat de les votacions, cal tenir en compte que el conseller del PSC Josep Fèlix Ballesteros Casanova va ser absent i va justificar la seva absència).

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior, corresponents a l’ordinària del dia 19 de febrer de 2021. S’aprova per unanimitat.

2.1. Informe de la Presidència per tal de d’informar de la portaveu del Grup Municipal de la CUP. (Exp. G104-6-2021).

3.1.1. Presentar la candidatura del Ball de Dames i Vells de Tarragona a la setena convocatòria de la concessió de distincions de mèrit als serveis distingits del Consell Comarcal del Tarragonès 2021. (Exp. 2021/1/G426). S’aprova per unanimitat.

4.1.1. Ratificar el Decret d’Alcaldia 2021/2374, de 3 de març, que resol comparèixer en procediment contenciós administratiu. ( Exp. 2021/9/G819). S’aprova per unanimitat.

4.2.1. Modificar el catàleg dels llocs directius. ( Exp. G501/2/2021).
S'aprova per 20 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC i 6 PSC) i 5 abstencions (1 conseller no adscrit, 2 PP, 2 C's). El Sr. Calderón és absent.

4.3.1. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Tarragona corresponent a l'exercici 2020. (2021/1/G603).

4.3.2. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Esports de Tarragona corresponent a l'exercici 2020. (2021/2/G603).

5.1.1. Devolució a ESPIMSA dels avals de les concessions dels aparcaments de l’Av. Catalunya, Joan XXIII i President Companys, adscrits a AMTSA. (Exp. 2019/50/G750). S'aprova per 22 vots a favor (2 PP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 2 C's, 7 ERC-MES-MDC i 6 PSC) i 4 abstencions (2 consellers no adscrits i 2 CUP).

5.1.2. Aprovar la mutació demanial a la Generalitat de Catalunya de la finca 2144 de l’Inventari Municipal de Béns. (Exp. 2020/4/G711). S'aprova amb 14 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA i 7 ERC-MES-MDC) i 12 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 C's i 6 PSC).

6.1.1. Aprovar el Pla Local de Joventut Tarragona Jove 2021-2024. (Exp.2021/4/R101). S’aprova per unanimitat.

6.2.1. Aprovar el Protocol d'actuació davant les violències sexuals i
LGTBIQfòbiques a Tarragona. (Exp. 2021/1/R151). S’aprova per unanimitat.

Proposicions de l'alcaldia

7.1.1. Nomenar nous representants en el Consell Municipal de Mobilitat de Tarragona en substitució d’altres. (Exp. G274-80-2019). S’aprova per unanimitat.

7.1.2. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 3 de març de 2021 de Cartipàs municipal. (Exp. 2021-2-G274).

7.1.3. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data de 26 de febrer de 2021 mitjançant el qual s’estableix el règim de dedicació d’una consellera municipal. (Exp. 2021-3-G537).

10.1.1. Prendre coneixement de la renúncia presentada per la Sra. Laia Estrada Cañón com a consellera de l'Ajuntament de Tarragona, declarar-ne la vacant i sol·licitar a la Junta Electoral Central que atribueixi l'escó vacant.-(Exp. G104-6-2021). S’aprova per assentiment.

Declaracions institucionals

1. Declaració Institucional de l’Ajuntament de Tarragona pel reconeixement de la discapacitat social. (antiga moció 8.12).

2. Declaració Institucional de l’Ajuntament de Tarragona per instar a la Generalitat de Catalunya a garantir els terminis d'execució del projecte de construcció del nou Hospital Joan XXIII. (antiga moció 8.13).

3. Declaració Institucional de l’Ajuntament de Tarragona instant als poders públics competents per a posar final a la situació d'abús respecte dels i les funcionàries interines. (antiga moció 8.14).

Mocions

8.1. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal del PP per a instar el Govern d'Espanya a reconèixer la capacitat de gestió de les entitats locals i a augmentar el percentatge dels fons europeus de recuperació assignats als ajuntaments. (Exp. G124/23/2021). S'aprova per 18 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 2 C's i 7 ERC-MES-MDC) i 8 abstencions (2 CUP i 6 PSC).

8.9. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans per a reclamar que les entitats locals puguin disposar d'un mínim del 10% dels fons de recuperació procedents de la Unió Europea. (Exp. G124/15/2021). S'aprova amb 18 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 2 C's i 7 ERC-MES-MDC) i 8 abstencions (2 CUP i 6 PSC).

8.2. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP i el col·lectiu feminista Cau de Lluna en motiu del 8M. (Exp. G124/21/2021). S'aprova amb 20 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC i 6 PSC), 4 en contra (2 PP i 2 C's) i 2 abstencions (consellers no adscrits).

8.3. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de Junts per Tarragona per a la protecció i difusió de les construccions de pedra seca a la ciutat de Tarragona. (Exp. G124/18/2021). S’aprova per unanimitat.

8.4. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans per a l'obertura de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OMAC) al barri de Sant Pere i Sant Pau. (Exp. G124/16/2021). S’aprova per unanimitat.

8.5. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal d'ERC per a la defensa de la reducció de l’IRPF a les rendes més baixes. (Exp. G124/19/2021). Es fa una primera votació que resulta en empat, amb 12 vots a favor (2 CUP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC), 6 vots en contra (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 C's, 6 PSC) i 2 abstencions (ECP). Es fa una segona votació amb el mateix resultat. Per tant, l'alcalde recorre al vot de qualitat i la moció s'aprova.

8.6. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista en defensa de la preservació de l'ordre públic i en suport als Mossos d'Esquadra, que va ser objecte d’esmena. (Exp. G124/26/2021). S'aprova per 17 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 ECP, 7 ERC-MES-MCD, 6 PSC), 2 vots en contra (2 CUP) i 7 abstencions (2 PP, 3 JXTGNA, 2 C's).

8.7. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal del PP de suport a les forces i cossos de seguretat de l'Estat i de rebuig a l'alteració de l'ordre públic que ha estat objecte d’esmena. (Exp. G124/22/2021). S'aprova amb 15 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 PP, 3 JXTGNA, 2 C's, 6 PSC), 2 en contra (CUP) i 9 abstencions (2 ECP, 7 ERC-MES-MDC).

8.8. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per a la creació d'un gran pacte antifeixista, que va ser objecte d’esmena. (Exp. G124/20/2021). S'aprova per 20 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC, 6 PSC) i 6 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 C's).

8.10. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal d'ERC per adherir-se a la sol·licitud de COESPE, elaborada pel col·lectiu Marea Pensionista de Tarragona. (Exp. G124/24/2021). S'aprova per 24 vots a favor i 2 abstencions (2 PP).

8.11. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal Socialista de mesures per a evitar talls de llum i baixades de tensió, i millorar la supervisió i manteniment del subministrament elèctric. (Exp. G124/25/2021). S’aprova per unanimitat.

Podeu consultar l'ordre del dia, l'àudio complet de la sessió, l'acta i els acords a la web d'Actes.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta