Esteu aquí: Inici Mobilitat i transports Zona de baixes emissions Què és?

Què és?

La Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica —que dona resposta als compromisos de la Unió Europea— obliga a reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Els municipis de més de 50.000 habitants, com és el cas de Tarragona, han d'adoptar un Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible amb mesures per reduir les emissions, entre elles l'establiment de zones de baixes emissions al 2023.

Una zona de baixes emissions (ZBE) és un espai en el qual s'apliquen restriccions als vehicles en funció del que contaminen amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire. 

Amb la ZBE es pretén fer més sostenible la mobilitat i pot anar o no acompanyada de canvis físics a l’entorn urbà.

 • La millora de la qualitat de l'aire i la salut de la ciutadania: A través de la reducció de les emissions de contaminants atmosfèrics, així com del soroll generat pels vehicles, amb vista a aconseguir les recomanacions de l'OMS i amb el compliment dels límits establerts per la normativa europea.
 • La contribució a la mitigació del canvi climàtic: Amb la reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, de manera coherent amb els objectius establerts al Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC).
 • El canvi modal cap a maneres de transport més sostenibles: Amb la seva promoció i l’establiment d’objectius mínims quantificables, incentivant la mobilitat activa i la recuperació d'espai públic.
 • L'impuls de l'eficiència energètica en l'ús dels mitjans de transport: De manera demostrable i quantificable, contribuint, entre d’altres, a la seva electrificació.

No tots els vehicles contaminen igual i, per aquest motiu, la Direcció General de Trànsit ha establert una classificació del parc de vehicles amb l'objectiu de discriminar positivament els més respectuosos amb el medi ambient.

Aquest és un instrument eficaç al servei de les polítiques municipals, tant de restricció de trànsit en episodis d'alta contaminació, com de promoció de noves tecnologies a través de beneficis fiscals o relatius a la mobilitat i el medi ambient.

S'estableixen cinc categories de vehicles, segons el seu potencial contaminant de menys a més:

 • Zero emissions
 • Eco
 • C
 • B
 • Sense etiqueta: els conductors dels vehicles més antics i contaminants no tenen cap etiqueta ambiental i, en conseqüència, no poden entrar dins de la zona de baixes emissions.

Planificació

Estudis previs
Formació
Necessitats
Acord institucional

Disseny

Marc jurídic
Projectes tècnics
Campanya comunicativa
Disseny sistemes de control i gestió

Implantació

Registre vehicles
Control de vehicles
Fase informativa
Fase sancionadora

Seguiment

Indicadors
Objectius
Correccions

En aquesta última fase s'analitzarà la millora de la qualitat de l'aire per tal de comprovar si s'han dut a terme les mesures correctes i, en cas que no, rectificar-les per assolir els objectius. 

La implantació de la ZBE ve donada per la Llei de Canvi Climàtic de la Unió Europea, de 2021, i el Reial Drecret del 27 de desembre de 2022, que estableixen que les ciutats espanyoles de més de 50.000 habitants hauran d’implantar una zona de baixes emissions amb l’objectiu de reduir les emissions i, en conseqüència, la salut de les persones.

Durant el 2023, en aplicació d’aquestes normatives, Tarragona ha hagut d'enllestir:

 • El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS).
 • L’ordenança municipal que ha de regular la ZBE.
 • La tecnologia necessària per implantar-la.
 • La senyalització i la campanya de comunicació.

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)

La redacció del PMUS que ha de contenir la normativa relativa a la ZBE es va adjudicar el mes de novembre de 2022. El projecte està en procés de redacció i s’anirà acabant a mida que prosperi l’ordenança municipal regulatoria. ha d’estar enllestit abans del 31 de desembre de 2024.

L’ordenança municipal

El perímetre de la ZBE ja està definit, però un cop establerta la zona, hi ha molts aspectes que s’han de decidir des de cada municipi i que són els que regularà l’ordenança municipal. Els aspectes fonamentals podrien resumir-se en:

 • Temporalitat: Dies i hores. La primera proposta de govern és que sigui de 7 a 19 h de dilluns a divendres. És important assenyalar que aquesta voluntat obeeix a reduir el trànsit en les hores punta i també a anar en línia amb els municipis dels voltants, ja que moltes diferències en l’aplicació de la ZBE confonen la ciutadania i perjudiquen l’economia i el treball.
 • Excepcions: Vehicles que, sense complir els requisits (en aquest moment, els que no tenen cap etiqueta medioambiental) podrien entrar en la ZBE. Pot ser més restrictiva: per exemple, que només puguin entrar els vehicles d’emergència, o menys, autoritzant l’ús a vehicles de repartiment o taxis.
 • Canvis possibles en aspectes que han de ser flexibles i que recullen els annexos. Via decret d’alcaldia, en votació al plenari…
 • Sancions: Cal tenir en compte que d’entrada es preveu un temps d’adaptació en què no s'aplicaran.

A través dels Fons Next Generation-EU s'han pogut executar diversos projectes inclosos dins del pla "Tarragona cap al 20230", com ara:

 • L'Adquisició de tres autobusos impulsats per hidrogen.
 • Aparcament de dissuasió carrer Guillem Oliver / Joan XXIII.
 • Peatonalització del carrer Canyelles.
 • Digitalització de l'activitat dels serveis públics de transport per a la millora del servei (adquisició de software).
 • Ampliació de l'aparcament de dissuasió Torroja. Previst pel govern municipal per al febrer (en fase de finalització).
 • Urbanització dels carrers López Peláez i Josepa Massanés. Previst per al març (en fase de finalització).

I durant el 2024, s'executaran altres iniciatives com són:

 • Quatre autobusos d'hidrogen més.
 • Intercanviador carrer Doctor Battestini (pròrroga fins al 30 de juny de 2025).
 • Implantació de la zona de baixes emissions.
 • Enfortiment de la ZBE.
Segells de reconeixement d'administració oberta