Esteu aquí: Inici Mobilitat i transports Mobilitat sostenible Ciutat 30 Vehicles de mobilitat personal

Vehicles de mobilitat personal

Què són els VMP?

S’anomenen vehicles de mobilitat personal (VMP), aquells vehicles que:

 • Estan dotats d’una o més rodes.
 • Disposen d’una única plaça per al conductor.
 • Es propulsen en exclusiva per motors elèctrics (màxim 25 km/h).
 • Poden estar dotats de seient sempre que disposin d’un sistema d’autoequilibri.

No necessiten autorització administrativa ni assegurança per circular.

Condicions de circulació

Circularan obligatòriament pels carrils bici, quan n'hi hagi.

Poden circular per la calçada, carrers de convivència i carrers de prioritat invertida, complint la normativa, la senyalització vial i amb les mesures adequades de seguretat (sense afectació als bens i als vianants).

Els VMP no podran circular per les voreres i àrees reservades a vianants. Com a persones usuàries d'aquests vehicles, poden passar-hi a peu i amb comportament de vianant fins a arribar a les vies per on es pugui circular normalment.

No poden transportar mercaderies.

L’edat permesa per circular amb un vehicle de mobilitat personal és a partir de 16 anys.

L'edat per poder llogar un VMP és de 18 anys.

És obligatori l’ús del casc en els VMP. 

Els VMP han d’anar equipats amb tots els elements de seguretat i visibilitat.

No podran circular per les vies on la velocitat màxima per als vehicles sigui superior a 30 km/h.

Només podran estacionar als espais reservats i expressament senyalitzats per l'estacionament de VMP i bicicletes.

Està prohibit:

 • Utilitzar dispositius de telefonia mòbil o qualsevol altre mitja de comunicació.
 • Portar-hi passatgers.
 • Circular amb auriculars o cascs connectats a aparells receptors o reproductors de so.
 • Deixar el manillar amb les dues mans.
 • Circular fent zig-zag entre vehicles en marxa o entre persones.
 • Carregar el VMP amb objectes que dificultin les maniobres o redueixin la visió.
 • Circular sota els efectes de les begudes alcohòliques o drogues.
 • Circular sense enllumenat o sense armilles i peces reflectants homologades en horari nocturn i/o en condicions de baixa visibilitat.
Segells de reconeixement d'administració oberta