Esteu aquí: Inici Mobilitat i transports Mobilitat sostenible PMUS (2012)

PMUS (2012)

Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible 2012

Tarragona ha canviat molt en 30 anys i per aquest motiu cal adaptar la mobilitat de la ciutat als nous temps. Això és una forma d'evitar i solucionar problemes diaris com col·lapses de trànsit, dificultats d’accessibilitat a peu, manca d’aparcament i de fluïdesa en el transport públic, etcètera. La ciutadania reclama recuperar la qualitat urbana de la nostra ciutat i cal treballar per aconseguir-ho.

D’aquí neix el Pacte de la Mobilitat de Tarragona i, seguidament, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Tarragona, que va ser aprovat després d’un ampli procés participatiu i de reflexió iniciat l'any 2008.

Les mesures a prendre van ser decidides amb un ampli consens, i validades pel Consell de la Mobilitat de Tarragona, on estan representades més de 50 entitats de la ciutat de tots els àmbits.

Es van tenir en compte les aportacions rebudes durant el període d'exposició pública, que va finalitzar el 10 d'abril de 2012, i es va obtenir la conformitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i de l'Autoritat Territorial de Mobilitat del Camp de Tarragona a la memòria ambiental.

Podeu consultar els documents del PMUS en format pdf en els següents enllaços:

Volum 1. Memòria

  • Mòdul 0. Introducció i procés metodològic
  • Mòdul 1. Anàlisi de la mobilitat
  • Mòdul 2. Objectius i escenaris. Propostes d’actuació. Indicadors de seguiment

Volum 2. Annexos

  • Criteris que hauran d’acomplir els PMUS dins l’àmbit de les comarques del Camp de Tarragona
  • Parametrització de la xarxa de transport públic de l’EMT
  • Inventari de parades de la xarxa de transport públic de l’EMT

Volum 3. Annexos

  • Característiques de demanda de la xarxa de transport públic de l’EMT en un dia laborable tipus
  • Aforaments de vehicle privat
  • Microsimulació
  • Informe de participació ciutadana

Volum 4. Plànols

Volum 5. Memòria ambiental

Volum 6. Síntesi del pla

Decret d'aprovació definitiva del PMUS (28.09.2012)

Segells de reconeixement d'administració oberta