Esteu aquí: Inici Neteja i medi ambient Residus i deixalleries Recicla bé

Recicla bé

La creixent producció de residus en les societats desenvolupades és un dels principals problemes dels municipis. Els sistemes de tractament per gestionar-los generen elevats costos econòmics i mediambientals: emissions contaminants a l’aire, contaminació de sòls, consums energètics i de recursos...

Cada tarragoní genera, de mitjana, al voltant d'1,5 Kg de brossa cada dia. Per tot plegat l’Ajuntament de Tarragona va aprovar un Pla de Gestió i Prevenció de Residus Municipals on hi ha un llistat de línies i accions a seguir per tal d’aconseguir una millora en la gestió dels residus municipals.

L’estratègia és clara: cal disminuir la quantitat de rebuig (que actualment s’incinera) i augmentar la recollida selectiva de residus (per poder reciclar-los).

 

 

 

Recollia selectiva - orgànicaAl contenidor marró hem de llençar les restes de menjar i restes vegetals de mida petita que poden ser recollides selectivament i es poden degradar biològicament: ossos, espines, restes de fruita, verdura, carn i peix,closques d'ous, fruites seques, marisc, marro de cafè i restes d'infusions, taps de suro, paper de cuina usat i restes de pa sec, restes de plantes, flors seques i serradures, excrements d'animal.Cal recordar que en aquest contenidor no s’hi poden llençar bolquers.

La matèria orgànica que es recull a la ciutat de Tarragona es porta a la planta de compostatge del Botarell on es degrada i es transforma en compost que serveix d’adob per a les plantes i els conreus.

 
 

 

Recollida selectiva - envasosAl contenidor groc hem de llençar els envasos, que podem dividir en tres tipus de residus:
 1. Envasos i embolcalls de plàstic: ampolles de refrescos carbònics, ampolles de llet, envasos de productes de neteja, ampolles d'aigua, recipients domèstics i per a aliments de PVC, bosses, film, tamps, gots, plats i safates per aliments.
 2. Brics o cartrons per begudes: Aquests envasos estan compostos per una capa de cartró (73%), dues de polietilè (21%) i una d'alumini (6%). També n'hi ha alguns que estan compostos només per paper (90%) i polietilè (10%).
 3. Envasos metàl·lics: Bàsicament formen part d'aquest grup les llaunes de ferro o llautó i les d'alumini que normalment contenen productes alimentaris, ja siguin begudes o conserves. En aquest grup també s'inclouen els esprais.
 
 
Cal destacar que aquest contenidor groc d’envasos antigament s'havia anomenat del “plàstic”, fet que a vegades pot donar lloc a comfusions. No s’hi poden llençar objectes de plàstic que no siguin envasos. Per tant, cal evitar llençar-hi: joguines, cadires de terrassa, raspalls de dents, CD i altres objectes que no siguin envasos.

Els envasos que es recullen a la ciutat de Tarragona es porten a la planta de triatge d’envasos lleugers de Constantí.. Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes) és la societat anònima sense ànim de lucre que ha dissenyat i organitzat aquest sistema integrat de gestió de la recollida selectiva d'envasos.

 
Recollida selectiva - paper i cartróAl contenidor blau hem de llençar el paper i el cartró. El paper està fabricat principalment amb cel·lulosa obtinguda d'espècies vegetals i/o paper usat. El cartró es fabrica a base de pasta de paper endurida que pot variar de composició en funció de la finalitat (capses, caixes per embalar o transportar...).La recollida selectiva del paper i cartró té com a objectiu final possibilitar-ne el reciclatge i així estalviar energia i matèries primeres respecte si el paper s'hagués fet partint de pasta d’espècies vegetals.

Els brics o cartrons per begudes no es poden llençar al contenidor blau, ja que contenen plàstics i alumini, i per tant, s’han de llençar al contenidor groc dels envasos. El paper i cartró que es recull a Tarragona es porta al centre de transferència de SAICA a Vilallonga del Camp.

 

 

Recollida selectiva - vidreAl contenidor verd hem de llençar els envasos de vidre. El tipus de vidre utilitzat habitualment es fabrica barrejant sílice i potassa o sosa amb petites quantitats d'òxids metàl·lics que hi aporten duresa, i opcionalment color. El vidre es pot reutilitzar o bé reciclar conservant en gran mesura les seves qualitats inicials. Cal diferenciar el vidre d'envàs (ampolles i pots) del vidre pla (miralls finestres) i del cristall (copes, gots, etc.).

 • Al contenidor verd només podem llençar envasos de vidre: ampolles i pots.
 • Els gots, plats i copes no es poden llençar en aquest contenidor, cal llençar-los al contenidor gris.
 • El vidre pla (finestres, miralls, etc.) cal dipositar-lo amb els residus especials a la deixalleria.
El vidre recollit selectivament a Tarragona es porta a la planta recuperadora de vidre de Montblanc.

Ecovidrio és l'associació sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre a tot Espanya.

 

 

 

Recollida selectiva - RebuigEl rebuig és aquella part dels residus que no es reciclen perquè no existeix un sistema específic pel seu reciclatge:
 • Bolquers, compreses i restes d’higiene personal
 • Restes d’escombrar, fregalls i restes de neteja domèstica
 • Restes de gerros, copes, gots, plats i ceràmica
 • Excrements d’animals
 • Cendres i burilles de cigarretes
 • Joguines trencades sense components electrònics
 • Embolcalls de menjar bruts

Dins d’aquesta categoria no estan inclosos els residus considerats com a especials.

 
Si no es fa la recollida selectiva de residus i es llença tota la brossa barrejada, cal fer-ho al contenidor gris del rebuig. Tot el rebuig que es recull a la ciutat es porta al Servei d'Incineració de Residus Urbans SA (SIRUSA), que gestiona la incineradora que hi ha al polígon Riu Clar, per tal de ser cremada.
 
 

 

Tots aquells que per les seves característiques,composició o concentració necessiten una gestió específica per evitar efectes nocius a la salut o al medi:

 

Recollida selectiva - Residus especials

 • Oli
 • Pintures
 • Piles, bateries
 • Aparells electrònics
 • Bombetes, fluorescents
 • Radiografies
Per aquest motiu, aquests residus no es poden llençar en qualsevol contenidor o ser abandonats a la via pública. Cal portar-los a la deixalleria, on es recullen i posteriorment es porten al tractament corresponent.
Segells de reconeixement d'administració oberta