Esteu aquí: Inici Neteja i medi ambient Neteja i manteniment

Neteja pública

 

 

Neteja bàsica

La neteja bàsica es realitza diàriament, i consisteix en l'escombrat manual i mecànic, així com l'esbandiment amb aigua a pressió de voreres i calçada.

Escombrat manual

Horari: De dilluns a dissabte en horari de matí. Escombrar i recollir tots els residus de la via pública, buidar les papereres, netejar els residus dels escocells dels arbres, i netejar les reixes dels embornals d'aigües pluvials

Escombrat mixt

Horari: de dilluns a dissabte en horari de matí.
Escombrari recollir els residus de les avingudes o vials amples amb baixa densitat d'estacionament de vehicles.

Escombrat manual i mecànic de voreres

Horari: de dilluns a dissabte en horari de matí.
Escombrar i recollir els residus dels vials d'elevada intensitat circulatòria o de circulació ràpida, sense estacionament de vehicles o amb baixa densitat d'estacionament.

Escombrat mecànic

Horari:  de dilluns a dissabte, en horari de matí.
Escombrar i recollir els residus de les avingudes i vials sense estacionament de vehicles o amb densitat d'estacionament baixa i d'amplada suficient.

Esbandiment mixt (amb camió cisterna)

Horari: de dilluns a divendres en horari de nit. Rentat amb aigua a pressió, amb materials mecànics i manuals, de les voreres, passejos i calçades.

Esbandiment mecànic

Horari: de dilluns a divendres en horari de nit. Netejar amb aigua a pressió les calçades amb o sense estacionament de vehicles i els voltans dels mercats.

Esbandiment mecànic de voreres

Horari: de dilluns a dissabte en horari de matí. Neteja d'excrements d'ocell i altres.

Esbandiment - decapat

Horari: de dilluns a dissabte en horari de matí. Eliminar incrustacions i brutícia adherida a paviments ornamentals o d'alta qualitat de vials, àrees peatonals, passejos i places.

Esbandiment - fregat mecànic de voreres

Horari: de dilluns a dissabte en horari de matí. Eliminar taques i residus lleugers de vials altament transitats, com les zones de vianants.

Es realitzen neteges complementàries en horari de tarda i dies festius.

neteja complementària

Les neteges complementàries es realitzen en diumenges i festius en determinades zones de la ciutat.

Escombrat manual

Equip: un peó amb carretó portabosses.
Horari: de dilluns a dissabte en horari de tarda.
Servei: zona centre, sis equips.

Horari: diumenges i festius al matí i a la tarda.
Servei: zona centre, 11 equips al matí i quatre equips a la tarda. Zona de Ponent, dos equips al matí.

Escombrat manual-mecànic

Equip: un peó i una màquina escombradora de voreres.
Horari: de dilluns a dissabte en horari de tarda.
Servei: zona centre, tres equips.

Horari: diumenges i festius al matí i a la tarda.
Servei: zona centre, un equip al matí i dos equips a la tarda.

Esbandiment manual-mecànic

Equip: un maquinista i un vehicle auxiliar d'esbandiment.
Horari: diumenges i festius al matí.
Servei: zona centre, un equip a la Part Alta i un equip a la Part Baixa.

neteja específica

Les neteges específiques incideixen en aspectes concrets com poden ser la neteja de papereres, d'herbes, dels contenidors d'escombraries, lleva-xiclets, i altres.

Manteniment i neteja de papereres

Un equip arregla les papereres malmeses, renovant les peces necessàries o col.locat-ne de noves. El segon equip neteja les papereres amb aigua a pressió i productes adequats al  material de les papereres.

Servei de neteja d’herbes

Eliminar herbes i matolls dels escocells dels arbres, voreres, camins i accesos, i terrenys de difícil accés en solars i parterres.

Neteja del voltant dels contenidors

Neteja de les taques que apareixen al voltant dels contenidors per les bosses que els ciutadans deixen ocasionalment al costat.

Brigada neteja de platges

Recollir tots els residus de la superfície de la platja ocupada normalment per banyistes, partint de la vora del mar i abarcant tota l'amplada i longitud de la platja, insistint especialment en les zones de jocs infantils o aquells indrets on s'hi produeixin activitats esportives.

Brigada de neteja de solars

Netejar solars i terrenys municipals no edificats, arrossegaments de terra produïts per pluges torrencials, abocaments incontrolats.

Segells de reconeixement d'administració oberta