Esteu aquí: Inici Next Generation Tarragona GreenBelt'26 Què és Tarragona GreenBelt'26?

Què és Tarragona GreenBelt'26?

El projecte Tarragona - GreenBelt ‘ 26 (Renaturalització dels espais urbans i periurbans de l’Anella Verda de Tarragona) neix amb la voluntat d’impulsar una àmplia proposta per a la planificació, gestió i restauració ambiental de l’Anella Verda de Tarragona.

Amb aquest objectiu TGB’26 pretén configurar la Infraestructura Verda del Tarragona entesa com un conjunt d’espais naturals, urbans i periurbans que permeten:

  • Enfortir el funcionament dels ecosistemes amb l’objectiu d’obtenir majors béns i serveis ecosistèmics.
  • Augmentar la resiliència del municipi vers els efectes del canvi climàtic.
  • Actuar de tampó (climàtic, acústic, lumínic etc.) en el continu urbà.
  • Conservar i recuperar la biodiversitat, els hàbitats naturals i el paisatge.
  • Incrementar la connectivitat espacial i funcional entre els ecosistemes.
  • Ser un incentiu per a l’aprofitament agrícola i forestal sostenible
  • Esdevenir un equipament educatiu, cultural, esportiu, turístic i de lleure per la ciutat.

Per tal de dotar a l’Anella Verda d’un autèntic caràcter funcional com a infraestructura estratègica, Tarragona Green - Belt’26 ha estat dissenyat en base a 3 tipus d’actuacions especifiques:

  1. Planificació: Les actuacions abordaran l’elaboració del Pla Director de Gestió de l’Anella Verda, com a document marc per a la ordenació, millora i gestió dels espais forestals, fluvials, litorals i periurbans del municipi.
  2. Renaturalització: Paral·lelament, les accions de renaturalització incidiran directament sobre el territori a partir de l’execució de fins a 15 projectes de renaturalització i restauració ambiental.
  3. Sensibilització i comunicació: Finalment, les accions de sensibilització i comunciació es dirigiran a promoure i enfortir la participació ciutadana i la divulgació i conscienciació ambientals envers el projecte.

Tarragona Green - Blet’26 ha estat dotat amb una inversió total de 3.604.816,11 euros dels quals 3.322.862,71 euros corresponen a la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Tarragona en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, que recolza la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO).

Ajuntament de Tarragona, agents econòmics, socials, educatius, associacions i ciutadania no associada.

Llacuna de l’Anella Mediterrània, Parc de la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, Parc del Mas Rosselló, Parc Eco-històric del Pont del Diable, el Riu Clar, el Francolí, el Gaià, Platja del Miracle, Platja de l’Arrabassada i Platja Llarga.

Juliol de 2022 - desembre de 2025

Segells de reconeixement d'administració oberta