Esteu aquí: Inici Salut Sanitat Sanitat ambiental

Sanitat ambiental

Les actuacions de l'Ajuntament de Tarragona en referència a la sanitat ambiental s'adrecen al control i la vigilància de diferents agents físics, químics i/o biològics que hi puguin ser presents en els equipaments i espais públics, els habitatges, o els establiments, i que poden generar riscos per a la salut de les persones.

Sota el concepte de sanitat ambiental posem al vostre abast les següents línies de treball:

  • Insalubritat en habitatges
  • Control higiènic i sanitari de les platges
  • Control sanitari de les instal·lacions de les piscines i poliesportius d'ús públic
  • Control i prevenció de la legionel·losi
  • Control dels establiments dedicats als tatuatges, micro-pigmentació i pírcing
  • Control higiènic i sanitari de les sorreres

Insalubritat en habitatges

L'Ajuntament realitza el control i seguiment dels problemes emergents relacionats amb la falta de condicions higièniques mínimes en habitatges: pisos pastera, síndrome de Diògenes, amuntegament de persones i animals en pisos o cases sense les condicions sanitàries mínimes per a una bona convivència.

Qualsevol persona pot demanar una inspecció en un habitatge o finca que es troba en males condicions sanitàries. La unitat tècnica de Salut Pública realitzarà la inspecció.

La sol·licitud cal presentar-la a les Oficines Municipal d'Atenció Ciutadana OMAC.

Control higiènic i sanitari de les platges

Els objectius i la finalitat del control higiènic i sanitari de les platges és controlar la qualitat de les aigües de mar a les platges del municipi de Tarragona, informant l'opinió pública del seu estat, a més d'obtenir una àmplia base de dades sobre la qualitat de les aigües de bany i sobre l'estat general de les platges.

La recollida de mostres es realitza sempre per tècnics de la unitat tècnica de Salut Pública, d'acord amb la Directiva Comunitària d'aigües de bany 2006/7/CE del Parlament Europeu relativa a la gestió de les aigües de bany. Durant la temporada d'estiu (mesos de juny, juliol, agost i setembre) la recollida es fa una vegada a la setmana, i la resta de l'any una vegada al mes.

En aquest enllaç podeu consultar els resultats de les analítiques

Control sanitari de les instal·lacions de les piscines i poliesportius d'ús públic

En compliment dels decrets 95/2000 i 165/2001 i el nou Reial Decret 742/2013, l’Ajuntament realitza el control sanitari de les instal·lacions de les piscines d’ús públic, per tal d'evitar qualsevol risc sanitari per contaminació biològica.

Les recollides de mostres es realitza mensualment en poliesportius i piscines municipals i una vegada a l’any a la resta de piscines d’ús públic.

Es mesura la temperatura de l'aigua i de l'ambient, la humitat (en el cas de piscines cobertes) el pH i el nivell de desinfectant, i altres paràmetres que demana la legislació vigent. Les mostres es porten al laboratori per les anàlisis fisicoquímiques i microbiològiques.

El RD 742/2013 que s’ha d’aplicar des de desembre del 2013 inclou com a novetat que les piscines de les comunitats de veïns també han de complir una sèrie de requisits legalment establerts.

Les piscines d’ús públic són totes les piscines de titularitat pública, i les de titularitat privada la utilització de les quals està condicionada al pagament d’una quantitat en concepte d’entrada o de quota d’accés, directa o indirecta, així com totes aquelles que no són d’ús particular. No entren en aquest àmbit d’actuació les piscines d’ús particular que són les piscines unifamiliars o de comunitats de veïns.

L’Ajuntament tramet els expedients de concessió o atorgament de l’autorització sanitària específica necessària pel desenvolupament de l’activitat de piscina d’ús públic d’acord amb la legislació sanitària general. En cas de construcció i reforma de les piscines d’us públic, caldrà també demanar l’autorització.

La sol·licitud cal presentar-la a les Oficines Municipals d'Atenció Ciutadana OMAC.

En aquest enllaç a e-tràmits trobareu tota la informació.

A continuació us facilitem els enllaços a la normativa actualment vigent per a les piscines d'ús públic.

Control i prevenció de la legionel·losi

L’Ajuntament realitza el control higiènic i sanitari de les fonts ornamentals del municipi dues vegades l’any, a l’inici i al final de la temporada de calor.

Consisteix en la inspecció de l’estat i brutícia de la font, el control de clor “in situ” de l’aigua de les fonts i la recollida i anàlisi microbiològica de l’aigua.

Control dels establiments dedicats als tatuatges, micropigmentació i pírcing

L’Ajuntament tramet els expedients d’autorització sanitària dels establiments on es realitzen pràctiques de tatuatge i/o pírcing, i realitza la inspecció sanitària dels mateixos.

La sol·licitud cal presentar-la a les Oficines Municipals d'Atenció Ciutadana OMAC.

En aquest enllaç a e-tràmits trobareu tota la informació

Reglamentació que regeix el servei:

Control higiènic i sanitari de les sorreres

Sorrera es considera a aquell recipient d’una àrea de jocs infantils, delimitat per uns elements de contenció i opcionalment un fons, i replet de sorra o grava per ser utilitzat amb la finalitat de fomentar jocs i activitats de tipus manual i de comunicació entre els infants o per assegurar la funció d’un paviment amortidor en una àrea de recepció d’un o més equipaments de les àrees de jocs infantils.

L’objectiu del control higiènic i sanitari de les sorreres és determinar la qualitat microbiològica de la sorra o grava i recollir dades per avaluar l’evolució de les poblacions al llarg del temps.

Segells de reconeixement d'administració oberta