Esteu aquí: Inici Seguretat Ciutadana Protecció civil Consells d'autoprotecció Risc nuclear

Risc nuclear

Una central nuclear és una instal·lació en la qual s'obté energia elèctrica a partir de l'energia tèrmica generada en un reactor nuclear. El combustible utilitzat és l'urani. La producció d'energia elèctrica en centrals nuclears de potència és una activitat autoritzada en la majoria dels països industrialitzats perquè reporta uns beneficis per a la societat.

L'experiència real ha posat de manifest que, encara que la probabilitat d'ocurrència d'accidents amb danys greus al nucli del reactor, que podrien causar l'alliberament d'importants quantitats de substàncies radioactives al medi ambient, sigui extremadament baixa, cal comptar amb aquesta possibilitat, per part, no sols de la indústria i els explotadors, sinó també, per part dels poders públics per poder aconseguir el nivell de confiança i seguretat acceptable per a tots.

El municipi de Tarragona no es troba dins de les zones d’afectació de l’emergència, ja que es troba a una distància superior als 30 km de les centrals nuclears de Vandellòs i Ascó, però és considerat com a municipi amb funcions d’àrea base de recepció social amb les següents funcions:

  • Proporcionar proveïment i alberg a la població evacuada, habilitant a aquest efecte, i en cas de necessitat, les instal·lacions fixes o d'emergència que es precisin.
  • Informar i donar avisos a la població.
  • Facilitar i col·laborar en les actuacions dels grups operatius en el municipi.
  • Prestar assistència sanitària.
  • Prestar assistència social.
  • Transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l'emergència.
  • Col·laborar amb el Grup de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic i amb el de Seguretat Estratègica en la realització de les seves funcions en el municipi.

Què s’ha de fer en cas d'emergència nuclear?

Davant una emergència nuclear, és molt important atendre les indicacions del director del pla i autoritats responsables que aniran assenyalant què fer i per què depenent de l'evolució de la situació.

Per a això, és fonamental escoltar atentament la informació específica de l'emergència transmesa per les emissores de ràdio. En un radi de 10 km de la central nuclear, també hi ha megafonia per donar avisos de les mesures a prendre a la població resident.

Com a mesura de protecció primària, és convenient romandre confinat en el mateix domicili o en un lloc tancat, per evitar la contaminació interna per inhalació, la contaminació externa i l'exposició externa a la radiació durant la fase d'emergència.

En aquesta situació cal tancar portes i finestres o qualsevol altre buit a l'exterior. Cobrir amb draps humits les possibles escletxes i desconnectar ventiladors i aparells de climatització per evitar que entri radiació a l'interior. Es facilita la presa de iodur potàssic quan les autoritats sanitàries ho indiquin.

Les autoritats poden indicar l'evacuació com una altra mesura de protecció, paral·lelament al confinament i a la presa del iodur potàssic. L'evacuació ha de fer-se de forma ordenada amb mitjans que disposarà l'administració pública o també amb mitjans propis. Si les autoritats indiquen l'evacuació, és fonamental que s'agafin els documents, medicaments i altres pertinences indispensables, assegurant-se de tancar l'aigua, gas i altres subministraments.

Recordi

Conèixer algunes pautes d'autoprotecció i prevenció l'ajudarà a reflexionar per a prendre decisions que poden afavorir tant la seva seguretat com la dels altres.

La serenitat del seu comportament afavorirà la tranquil·litat de les persones que estiguin al seu voltant.

Vídeo de la Direcció General De Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l’Interior:

Segells de reconeixement d'administració oberta