SAI Tarragona - Servei d'Atenció Integral a les Diversitats Sexuals i de Gèneres de Tarragona: suport social, informació i atenció psicològica i jurídica.

El SAI ofereix atenció directa i individualitzada gratuïta en un espai de confidencialitat.

On?

Dilluns i dimecres de 10 a 14 h (dimecres tarda, amb cita prèvia) a la plaça Imperial Tarraco, 1 de Tarragona. Planta Baixa (Antiga Facultat de Lletres)
Teléfon: 977 296 144 - 617 445 948
Adreça electrònica: sai@tarragona.cat

 

Serveis

El servei de primera acollida facilitarà el primer contacte de la persona amb aquest servei i es pot fer per tres vies: presencial, telefònic i telemàtic, amb els següents objectius:

  • Informació, orientació i assessorament sobre els drets de les persones LGTBIQ+ i l’exercici d’aquests.
  • Suport social: tramitació de la tarja sanitària amb el gènere sentit, derivacions a serveis sanitaris i/o especialitzats, entre d’altres.
  • Detecció, atenció i/o derivació a serveis especialitzats en situacions de discriminació per raó d'identitat, orientació i expressió de gènere.

 

Atenció psicològica

En col·laboració amb el Col·legis Oficial de Psicologia de Catalunya, donem suport psicològic a les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals que passen processos i situacions difícils i complexes, relacionades amb l’acceptació i la manifestació de la seva orientació afectiva sexual i de gènere, en una societat heteronormativa i homofòbica.

 

Atenció jurídica

En col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Advocats de Tarragona per facilitar assessorament legal i jurídic sobre qüestions legals que es plantegin en situacions de vulnerabilitat dels drets LGBTIQ+.

En casos d’agressions homofòbiques (bullying, violència intragènere, mobbing i/o d’altres), hi haurà primer una visita amb el servei d’atenció psicològica on es farà una contenció emocional, i després la derivació al servei d’atenció jurídica. Si escau, també es derivarà el cas a l’Observatori contra la Homofòbia.

 

Àmbit educatiu i bulling homofòbic

Aquest servei té una especial incidència en l’atenció als joves i a l’àmbit educatiu per tal d’incidir en el bulling homofòbic i formació en diversitat afectiva sexual i de gèneres, i realitza dos tipus d’intervenció:

  1. Una atenció directa a les persones implicades en un acte d’assetjament escolar relacionats amb la homofòbia, lesbofòbia, bifòbia o transfòbia, entenent-se també com bullying homofòbic totes aquelles agressions i assetjaments que es produeixen a persones que transgredeixen les normes del gènere, ja sigui agressor, víctima o espectadors.
  2. Treball preventiu i de transformació de la lgtbifòbia simbòlica dels organismes que regulen la vida social en general i dels centres educatius en particular. Mitjançant la formació.

 

Sensibilització ciutadana, comunitària i social

  • Activitats, cursos, xerrades, etc; sobre la realitat LGBTIQ+
  • Formacions sobre drets i perspectiva LGBTIQ+ a altres professionals (de l’administració, socio educatiu, cossos de seguretat, etc).
  • Suport al moviment LGBTIQ+ del territori
  • Espai de documentació i bibliografia LGTBIQ d’autoconsulta

 

Enllaços, associacions i altres recursos

Segells de reconeixement d'administració oberta