• Apps de l'Ajuntament de Tarragona
 • Apps de l'Ajuntament de Tarragona
 • Canals RSS de l'Ajuntament de Tarragona
 • Facebook de Tarragona Cultura
 • Twitter de Tarragona Cultura
 • You Tube de Tarragona Cultura
 • Instagram de Tarragona Cultura
 • Google Plus de Tarragona Cultura
 • Flickr de Tarragona Cultura
Esteu aquí: Inici Premis literaris Bases

Condicions generals

 

Condicions generals

 1. Els treballs que optin a qualsevol dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona han de ser rigorosament inèdits i els autors en garanteixen l’originalitat; no poden estar en procés d’edició ni poden haver estat mai premiats en altres concursos.Menys en el cas del premi Vidal Alcover, les obres es presentaran de manera anònima. Les traduccions de les obres guanyadores, llevat del premi Vidal Alcover, no podran ser publicades abans que l’original català.
 2. Les obres guanyadores restaran en propietat dels autors respectius.
 3. Les decisions dels jurats són inapel·lables i els membres d’aquests jurats han de resoldre segons el seu criteri tota circumstància no prevista en aquestes bases. Els jurats es reserven el dret de considerar deserts els premis en el cas que els treballs presentats no arribin a un nivell mínim de qualitat.
 4. Els participants eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què puguin incórrer les seves obres.
 5. Els jurats han de vetllar per la integritat dels premis i no poden dividir les dotacions ni repartir les quantitats dels guardons entre dos o més guanyadors.
 6. S’aplicaran a l’import del premi les retencions que, en concepte d’IRPF o altres tributs, siguin aplicables. L’import del premi comprèn, a més, qualsevol altre impost que, si escau, sigui repercutible. Si algun dels candidats es troba en una situació (com ara la doble nacionalitat) que l’obliga a una tributació especial, cal que ho consigni entre les seves dades personals.
 7. L’organització garanteix la privacitat dels originals i de les dades dels participants. El contingut dels treballs no podrà ser modificat en cap cas pels membres del jurat ni pels membres de l’organització. Llevat del premi Vidal Alcover, en què el nom dels traductors forma part del projecte i ha de ser necessàriament conegut del jurat, en els altres casos els jurats no tindran accés al contingut de les pliques. D’altra banda, només es faran públics els noms dels autors de les obres guanyadores, però no el d’altres obres de què el jurat hagi volgut fer esment, però que no hagin guanyat.
 8. L’organització conservarà una còpia de la llista de participants a cada un dels premis, amb les seves pliques electròniques i obres presentades, per si es produïssin reclamacions.

Passats tres mesos del lliurament dels premis, les obres no premiades i les pliques corresponents seran destruïdes.

Si durant aquest termini algú s’adrecés a l’organització interessant-se per alguna obra no premiada, només se’n facilitaria la informació demanada prèvia consulta al respectiu autor.

En el cas del premi Vidal Alcover, els projectes no guanyadors romandran en un arxiu a disposició de les editorials de l’àmbit català a qui els pogués interessar encarregar-ne la traducció i publicació posterior de les obres.

 1. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d'aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.
 2. Les obres guanyadores en principi seran publicades per les editorials que marquen les bases, prèvia signatura del corresponent contracte. Si, per alguna força major, passat un any des del lliurament del premi, les obres no haguessin estat publicades, els autors seran lliures de fer-ho on considerin oportú. En el cas del Premi-beca Vidal Alcover, aquest termini es considera des de la comunicació de la finalització de la traducció. En tots els casos, les obres editades hauran de fer constar a la coberta el premi obtingut.

 

Presentació i tramesa

 1. Totes les obres han de ser trameses per correu electrònic a l’adreça lletres.tgna@tarragona.cat  seguint el procediment següent:
 1. En l’apartat assumpte es farà constar el nom del premi al qual s’opta.
 2. En el cos del missatge es farà constar el nom del premi, el títol de l’obra i, si escau, el pseudònim de l’autor.
 3. L’original que opti al premi s'adjuntarà a aquest missatge en format PDF. Només s’admetrà un treball per autor en cada modalitat de premi. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l’obra.
 4. En un altre document adjunt, en format Word o PDF, es faran constar les referències que permetin identificar l’autor (nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF). També s’hi farà constar si l’autor es troba en alguna circumstància tributària especial. Aquest document tindrà com a nom la paraula plica seguida del nom de l’obra. Els participants al premi Vidal Alcover de traducció no caldrà que adjuntin aquest document, perquè aquesta informació ja consta al cos del projecte.

Una persona que no és membre del jurat rebrà els originals i garantirà l’anonimat dels autors. Un cop s'hagi rebut l’original es confirmarà per correu electrònic a l’autor. Si un participant no rep aquesta confirmació, cal que es posi en contacte telefònic amb l’organització per comprovar si hi ha hagut algun problema de recepció.

Termini d’admissió

 1. S’admetran totes les obres que arribin abans de les 24 h del dia 15 de generde 2017. La llista d’obres inicialment admeses serà penjada al web de la Casa de les Lletres un cop tancat el termini.

 

Veredictes i atorgament

 1. Els veredictes es faran públics en el transcurs de l’acte de lliuramentque tindrà lloc el dissabte 13 de maig de 2017.
 

Informació

Telèfon: 977 24 22 20. Extensió 7312

Adreça electrònica: lletres.tgna@tarragona.cat

Webs: www.tarragona.cat/cultura/lletres/ http://cultura.tarragona.cat

 

Ho organitzen i ho convoquen:

Casa de les Lletres / Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona

Òmnium Cultural del Tarragonès i

Centre de Normalització Lingüística de Tarragona

Ho patrocinen:

Ajuntament de Tarragona

Diputació de Tarragona - TINET

Taller de Joieria Blázquez

Hi col·laboren:

Angle Editorial

Cossetània Edicions

Edicions de 1984

Tarragona Ràdio (EMMCT)

Joieria Personal


 

© Conselleria de Cultura, Patrimoni i Festes - Antiga Audiència, Plaça del Pallol, 3 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 100 - cultura@tarragona.cat
Inici - Telèfons i adreces d'interès - Contactar amb l'Ajuntament - Avís legal