• Apps de l'Ajuntament de Tarragona
 • Apps de l'Ajuntament de Tarragona
 • Canals RSS de l'Ajuntament de Tarragona
 • Facebook de Tarragona Cultura
 • Twitter de Tarragona Cultura
 • You Tube de Tarragona Cultura
 • Instagram de Tarragona Cultura
 • Google Plus de Tarragona Cultura
 • Flickr de Tarragona Cultura
Esteu aquí: Inici Premis literaris Bases 2017-2018 Premi Vidal Alcover

Premi Vidal Alcover

 

18è Premi-Beca de traducció Vidal Alcover

Característiques

Projectes de traducció al català d’obres literàries que, per la seva complexitat i importància i per la dedicació que comportin, impliquin la necessitat d’un ajut econòmic per ser duts a terme. El premi té les característiques d’una beca-projecte.

Condicions

Les obres que es proposin traduir han de pertànyer al domini públic i, per tant, hauran d’estar lliures de drets. Alhora, els projectes presentats han de preveure que l’obra resultant es pugui publicar en un sol volum d’un mínim de 100 pàgines i d’un màxim de 400.

El responsable del projecte premiat es compromet a presentar la traducció completa en el termini d’un any des del moment del pagament del primer termini, que és prorrogable per un altre any com a màxim, després que la persona interessada hagi presentat una sol·licitud. En el cas de traductors que no presentin les obres acabades en els terminis expressats, se’ls requerirà perquè ho facin i, si es reiteren en el retard, hauran d’atenir-se a les conseqüències, que podrien comportar la necessitat de retornar la quantitat ja abonada per l’organització.

Valoració

El jurat, a més de la qualitat del projecte presentat i de la solvència del traductor, considerarà el relleu de l’obra proposada dins la literatura universal i també tindrà en compte el valor que es derivi de la traducció d’aquesta obra per al nostre patrimoni cultural.

En la mateixa reunió en què s’esculli el projecte guanyador, el jurat també designarà un dels seus membres perquè, quan la traducció estigui enllestida,  dictamini si s’ajusta al projecte presentat.

Contingut del projecte

El projecte ha d'incloure:

a)       La justificació de la proposta en què s’expliquin els mèrits de l’obra que es proposa traduir i la necessitat de fer-ho.

b)      El programa de treball, que inclourà les edicions que es tindran en compte, com també altres obres consultables, el calendari i qualsevol altra qüestió que pugui ser tinguda en compte.

c)       Una mostra prou indicativa (mínim 10 pàgines) de la traducció acompanyada del text original i, a més, amb la pàgina de crèdits de l’edició utilitzada.

Aquestes parts haurien de constituir un sol document.

Junt al projecte, s’enviarà també un segon document que s’anomenarà FITXA, seguit del títol de l’obra. Aquest document contindrà les següents dades:

 • Títol de l’obra original
 • Autor
 • Títol que es proposa
 • Llengua original
 • Nombre de pàgines (si és prosa) o versos (si és poesia) en l’edició de partida
 • Gènere literari
 • Data de la primera edició
 • Nom del traductor
 • NIF del traductor
 • Adreça, telèfon i a/e del traductor

 

Dotació

12.000 euros (impostos inclosos), que tindran la consideració d’avenç dels drets d’autor, i la Musa de plata de Tarragona.

Terminis de pagament

La persona premiada pel projecte de traducció rebrà el 25% de l’import total del premi en el moment de la seva concessió. Un altre 25% el rebrà un cop hagi justificat que ha realitzat, com a mínim, la meitat de la traducció (computable en pàgines). El 50% restant el percebrà quan hagi justificat l’acabament de la traducció. El segon i tercer pagaments es podran acumular en un, si el traductor aporta només la justificació de la finalització de la traducció. Per percebre el tercer pagament caldrà un informe d’un membre del jurat, conforme la traducció s’ajusta al projecte presentat.

Edició

Edicions 1984 editarà l’obra guardonada, un cop el traductor hagi signat el contracte amb l'editorial, d’acord amb la legislació vigent.

Edicions 1984 editarà l’obra guardonada. Un cop conegut el veredicte, el traductor ja podrà signar contracte amb l’editorial, en què s’establiran els terminis per a la publicació, que dependran de la rapidesa de la traducció.

Jurat

Sam Abrams, Miquel Desclot, Jordi Jané, Carles Prado, Monika Zgustova i Rosa Ibarz com a secretària.

 

 

© Conselleria de Cultura, Patrimoni i Festes - Antiga Audiència, Plaça del Pallol, 3 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 100 - cultura@tarragona.cat
Inici - Telèfons i adreces d'interès - Contactar amb l'Ajuntament - Avís legal