Esteu aquí: Inici Mobilitat i transports Aparcar a Tarragona L'Ajuntament recull les demandes ciutadanes en el nou decret de zona regulada d'aparcament

L'Ajuntament recull les demandes ciutadanes en el nou decret de zona regulada d'aparcament

L'Ajuntament recull les demandes ciutadanes en el nou decret de zona regulada d'aparcament

L’entorn del Francolí passa a tenir 910 places de zona taronja, 522 més que l’oferta actual
L'Ajuntament recull les demandes ciutadanes en el nou decret de zona regulada d'aparcament Isaías Mena
29/04/2024

La consellera de Mobilitat i Transports de l’Ajuntament de Tarragona, Sonia Orts, ha anunciat que aquest dilluns “després d’un procés d’escolta activa amb tots els sectors implicats”, ha signat “un nou decret de zona regulada d’aparcament que recull les demandes ciutadanes, tant veïnals com de col·lectius de treballadors i autònoms, en el text que ha de regular les zones d’aparcament a Tarragona”.

Aquest nou decret revoca el signat el passat 27 de novembre de 2023, que partia de la necessitat d’adaptar la normativa als treballs de diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), que havia indicat que als estacionaments regulats existents es dona una saturació molt elevada combinada amb una molt baixa rotació. Aquesta situació perjudicava seriosament tant residents com comerciants per una manca de disponibilitat d’estacionament, per la qual cosa la creació de nous sectors d’aparcament regulat era la mesura correctora. El decret de novembre, a més, responia a la necessitat d’adaptar la zona regulada a la zona de baixes emissions (ZBE), que entrarà en vigor el 2025.

La diagnosi del PMUS havia detectat saturació d’estacionament a certes zones perimetrals als sectors regulats actuals com a conseqüència del desenvolupament urbanístic del PP2 (entorn de l’hospital Joan XXIII i Parc del Francolí), per l’efecte desplaçament a les zones no regulades (zona Tarragona 2) i, en menor mesura, pel creixement poblacional i comercial (cas de la Vall de l’Arrabassada). La mateixa diagnosi recollia les demandes veïnals per adoptar mesures que reduïssin l’efecte negatiu sobre l’estacionament dels residents.

Un cop implantat el decret de novembre, segons explica Sonia Orts, “s’han detectat possibilitats de millora arran de les converses mantingudes amb tots els sectors afectats, per la qual cosa el nou decret recull una sèrie de canvis significatius fruit d’aquest procés de diàleg”.

Entre les noves mesures adoptades, destaca la transformació de 390 places de zona verda de l’entorn del Francolí en zona taronja per facilitar l’aparcament a treballadors de l’hospital Joan XXIII mentre la Generalitat construeix un nou aparcament a l’hospital. Aquesta mesura materialitza l’oferiment de l’Ajuntament a Catsalut i la iniciativa parlamentària per obtenir el compromís de la Generalitat amb la construcció del nou aparcament.

Aquestes places, juntament amb les 388 de l’aparcament dissuasiu de Guillem Oliver i 132 noves places que passaran de no regulades a taronja al parc del Francolí (al costat de l’A-7 i l’Escola Natura), sumen una oferta total al Sector del Francolí de 910 places taronges, 522 més que les existents en l’actualitat.

També té especial pes la mesura per la qual la zona verda prevista a la zona de la Vall de l’Arrabassada es paralitza després de constatar amb comerciants i treballadors del CAP de la Vall de l’Arrabassada la necessitat de mantenir aquest sector fora de la zona regulada atesa la menor saturació detectada.

A banda dels canvis, el nou decret manté la redefinició dels sectors que es va fer al decret de novembre per adaptar-los al perímetre de la zona de baixes emissions (ZBE).

Altres mesures per facilitar l’aparcament a la zona regulada

Amb motiu de l’entrada en vigor de noves zones regulades a Joan XXIII i Tarragona 2, l’Ajuntament va impulsar el passat mes de febrer mesures per respondre a les demandes per facilitar l’aparcament a treballadors i autònoms residents a la zona regulada. En concret, com a primera mesura, es va singar un decret pel qual els residents a la zona regulada podien permutar el sector per motius de feina i donar d’alta vehicles de renting o d’empresa.

A partir de l’aplicació d’aquest últim decret, Orts explica que “es continuarà fent una anàlisi del funcionament de la nova zona regulada per tal que es doni resposta tant a les necessitats detectades pel PMUS com a les sorgides per la implantació de la ZBE, a més de les que expressin veïns, treballadors i diferents sectors afectats”.

Amb aquest objectiu, entraran a estudi noves mesures com ara la creació d’una zona regulada a la Móra reclamada pels veïns o la introducció, via ordenança, de mesures que facilitin l’aparcament a metges que fan visites a domicili i als equips i personal de diferents serveis socials que presten ajuda a domicili.

Tot plegat, segons manifesta la consellera de Mobilitat de l’Ajuntament, “amb la finalitat de fer compatible la mobilitat sostenible i els objectius de reducció d’emissions amb la vida quotidiana i l’activitat econòmica dels tarragonins”.

Segells de reconeixement d'administració oberta