Esteu aquí: Inici Mobilitat i transports Notícies Notícies 2011 El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible inicia la fase final per a la seva aprovació

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible inicia la fase final per a la seva aprovació

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible inicia la fase final per a la seva aprovació

Es preveu que sigui a mitjan desembre
23/11/2011

Aquesta setmana s’encetaran els treballs finals del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. El Consell de la Mobilitat, a través de la comissió de plans, debatrà durant les dues properes setmanes els principals objectius i les actuacions proposades per l’equip redactor del document, i a mitjan desembre al ple del Consell aprovarà el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Tarragona.

A més, des d'aquest dimarts es pot consultar al web municipal la diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la ciutat. La tinenta d’alcalde de Mobilitat ha explicat que “la diagnosi fixa quin és l’estat de la mobilitat a la ciutat i marca els principals problemes i reptes que afrontem en aquesta matèria”. I ha destacat: “Els treballs d'avaluació de la mobilitat al municipi s'han dut a terme a l'entorn de sis eixos principals i amb els criteris assenyalats en el Pacte per la mobilitat de Tarragona, que entre altres, destaquen l'atenció a les necessitats dels vianants, destinant-los una major qualitat, seguretat i espai públic, el foment de l'ús de la bicicleta i del transport públic en termes de sostenibilitat mediambiental i convivència ciutadana, la racionalització del transport privat, a la vegada  que garantir els serveis als ciutadans i les empreses”.

El procés d’elaboració del Pla es va iniciar al 2008 amb l’encàrrec de l’Ajuntament a l’empresa CINESI, consultora externa, especialitzada en el sector del transport i amb personal tècnic amb una gran experiència en els sectors de la planificació i l'operació. Els treballs de camp i de recollida d’informació van començar al 2010 amb un procés participatiu on hi van formar part les entitats del Consell de Mobilitat, un total de 55 representants d’associacions de veïns, sindicats, col·legis professionals, Cambra de Comerç, FEAT, CEPTA, AEQT, PIMEC i grups municipals, entre d’altres. A més, s’ha realitzat un exhaustiu treball de camp i de recollida de dades per tal de radiografiar la mobilitat de la ciutat. Les dades utilitzades han estat actualitzades amb valors de 2011, malgrat que en l'inici dels treballs, es van fer servir les vigents en l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006.

Les principals conclusions extretes de la diagnosi per a cada eix d'estudi han estat:

Mobilitat a peu

 • La xarxa principal del nucli urbà es caracteritza per pendents considerables
 • El 10% de les voreres d'aquesta xarxa son d'amplada insuficient o són inexistents
 • Manca de guals de vianants i la millora del 46% dels existents
 • El sector de Ponent requereix actuacions en guals i en amplada de voreres
 • El sector de Llevant necessita actuacions al llarg de la N-340 per garantir l'accessibilitat a platges i parades de bus


Mobilitat en bicicleta

 • Escassa xarxa per a aquest transport que, tal com indica el Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona, cal promoure, assenyalant una xarxa urbana que permeti un recorregiut funcional d'accessibilitat i mobilitat cap al centre dels nucles des de les seves perifèries urbanes i de localització d'activitats productives.
 • Ara, per ara, l'ús és residual, atenent a les condicions orogràfiques de la ciutat i a l'insuficient xarxa destinada a aquest desplaçament
 • Només hi ha dos traçats exclussius per bicicletes, amb una longitud de 6.500 metres, insuficient en relació amb la mida de la ciutat


Mobilitat en Transport Públic

 • Es recomana la racionalització de la xarxa i la definició de diferents tipologies de serveis
 • Cal reorganitzar l'oferta de servei amb menys línies però amb més freqüència, mantenint la cobertura territorial i fomentat els transbordaments entre línies
 • Cal millorar la velocitat comercials dels autobusos en no disposar d'una xarxa en condicions adequadades de circulació pel transport urbà.
 • Millorar l'accessibilitat de les parades fins aconseguir l'adequació del 100% de les parades, tant en accessibilitat a l'autobús com a la mateixa parada


Mobilitat en vehicle privat

 • El 83% dels desplaçaments són en vehicle privat i és constant al llarg del dia, destacant dos puntes horàries al matí, de 8 a 9, i a la tarda, de 18 a 19 hores.
 • El 34,5% dels desplaçaments pel municipi són en vehicle privat arribant al 80% en els desplaçaments cap a l'exterior, que tenen una ocupació per vehicle de 1,25 persones
 • Vies amb altes densitats de trànsit com a conseqüència de la manca de jerarquització de les vies
 • Sobrecàrregues puntuals del viari a l'entorn dels equipaments escolars en hora punta


Sistema d'estacionament

 • S'han estudiat totes les ofertes d'aparcament existents: lliure en superfície, en finca privada, el tolerat en solars, les zones blaves i per residents i el concentrat de pagament.
 • Es detecta un dèficit de places d'aparcament a causa d'una distribució desigual de l'oferta
 • Les zones amb més dèficit d'espais d'estacionament corresponen amb les més densament poblades i on es desenvolupen les principals activitats comercials, institucionals, de servei i residencials.
 • L'índex de rotació en algunes zones a penes supera els 2 canvis diaris i s'ha detectat alts valors d'indisciplina en l'ocupació


Mobilitat urbana de mercaderies

 • S'ha detectat la necessitat d'una millor regulació i control de les zones de càrrega i descàrrega per evitar il·legalitats en els estacionaments.
 • Manca d'aquest tipus de zones en la Part Alta degut a que la major part dels seus carrers són per a vianants

 

 

Segells de reconeixement d’administració oberta