Esteu aquí: Inici Mobilitat i transports Notícies Notícies 2015 Josep M. Milà: “Cal posar tots els mitjans perquè la ciutat dels nostres néts sigui equilibrada i democràtica”

Josep M. Milà: “Cal posar tots els mitjans perquè la ciutat dels nostres néts sigui equilibrada i democràtica”

Josep M. Milà: “Cal posar tots els mitjans perquè la ciutat dels nostres néts sigui equilibrada i democràtica”

Josep Maria Milà és el nou regidor d’una gran àrea política de planificació del municipi, que inclou Urbanisme, Mobilitat i Patrimoni Municipal. Arquitecte reconegut, és considerat un referent per precisar els horitzons urbanístics des d’una perspectiva política, històrica, i que tingui en compte les identitats.
15/07/2015

 

Quin és el projecte polític per a la seva macro àrea?


Fer un desenvolupament amb inclusió social, transformant la ciutat perquè continuï creixent, però que redistribueixi els beneficis d’aquest creixement entre tots. Posar tots els mitjans perquè la ciutat dels nostres néts sigui equilibrada en totes les seves parts i a la vegada democràtica, que vol dir que no hi haurà zones de Tarragona que perdin intensitat en la relació de les persones. Sense relació entre les persones sobre un territori físic no hi ha ciutat i quan aquestes relacions s’afebleixen es perden els valors urbans.

 

Creu que s’hauria de planificar la ciutat amb criteris de reducció dels desplaçaments motoritzats i en favor del transport públic, a peu o en bicicleta?


És evident que la ciutat de Tarragona en la seva formació no es va anticipar a un diagnòstic que ja anunciava que el model d’entorns urbans a la mida del cotxe anava en detriment d’un espai públic de qualitat, a la mida de les persones. Això ha canviat, tan pel que fa a la legislació del fet urbà com per a la percepció dels ciutadans.

 

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUST) hauria de ser vinculant al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)?


Que sigui formalment vinculant potser és una qüestió de temps, però el que és irreversible és la tendència a dissenyar i aconseguir entorns on es redueixi el trànsit excessiu, on els carrers tinguin amples voreres i estiguin dotats d’espais verds, que convidin a passejar, que tinguin en compte altres modes de transport menys invasius, i s’elimini l’estacionament incontrolat. La ciutat de Tarragona ha de fer front a les mancances de la ciutat construïda, amb l’avantatge que les determinacions del POUM i la legislació actual aporten totes les garanties per la implantació de la ciutat amb mobilitat sostenible pel que fa als nous creixements previstos.


Quins són els aspectes en mobilitat sostenible que es treballaran en aquesta legislatura?


S’ha fet molta feina però resten coses a fer. Continuarem treballant la millora de la mobilitat a peu juntament amb mesures de pacificació del trànsit, i cal definir la xarxa per a bicicletes amb el consens de les entitats que conformen el Consell de la Mobilitat. És voluntat de la conselleria afrontar la redacció i posterior execució del Pla Especial d'Infraestructures relatiu a la transformació de les carreteres nacionals 340 i 240, en carrers urbans amb segregació del trànsit per a vianants, bicicleta i trànsit rodat. És primordial per a la cohesió social de la ciutat fer realitat la formació dels carrers urbans de Tarragona a Tamarit, de Tarragona a la Canonja, de Tarragona a Sant Salvador i de Tarragona a Sant Pere i Sant Pau.


Fora de la feina, quin és el seu mitjà de transport habitual?


Acostumo a moure’m a peu i en autobús.


Segells de reconeixement d’administració oberta