Esteu aquí: Inici Mobilitat i transports Notícies Notícies 2022 Tot i el preacord en 4 dels 5 punts, el comitè de vaga de l'EMT manté les aturades dels dies 5 i 7 d'abril

Tot i el preacord en 4 dels 5 punts, el comitè de vaga de l'EMT manté les aturades dels dies 5 i 7 d'abril

Tot i el preacord en 4 dels 5 punts, el comitè de vaga de l'EMT manté les aturades dels dies 5 i 7 d'abril

El cinquè punt inclou l'increment de retribucions per sobre del màxim fixat a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, per la qual cosa resulta inassumible
31/03/2022

La situació de vaga que afecta a l'Empresa Municipal de Transports (EMT) fa que el servei públic de transport col·lectiu de viatgers de Tarragona es vegi  alterat, de tal manera que provoca un greu perjudici entre persones usuàries. En paraules de Jordi Fortuny, president de l'EMT, "l'enduriment de la vaga total convocada per la setmana vinent ha sorprès l'empresa que, des del primer moment, ha mostrat la seva voluntat d'arribar a un acord" i, afegeix, "mostra d'això és que hem arribat a punts d'acord en tots els temes, exceptuant aquell que la legalitat no ens permet tirar endavant”.

Des del mes de novembre de 2021, vam intensificar les converses per abordar la revisió de les condicions laborals i els drets dels treballadors, dins del marc de la negociació d'un nou conveni col·lectiu. Malauradament, les converses de negociació del conveni col·lectiu van ser aturades per la part social el dia 3 de març de 2022.

Tot seguit, la direcció de l’EMT i el Comitè de Vaga, mitjançant la mediació del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, van obrir una taula de negociacions per abordar les diferents reivindicacions.  
D’aquesta acció negociadora han sorgit importants preacords per donar solució a les reivindicacions del Comitè de Vaga, com ara la voluntat de la direcció de l’empresa en arribar als següents acords:

  • Comprometre’s a dur a terme les accions necessàries adreçades a obtenir la dotació de personal estructural pertinent, explorant totes les vies d’actuació legals existents.
  • Garantir una dotació mínima de 9 places estructurals de serveis auxiliars “vigilants” als seus dos llocs de treball (cotxeres i estació d’autobusos), cobrint les vacants amb personal de l’empresa.
  • Atendre les discrepàncies existents sobre la forma de càlcul de la jornada laboral anual afegint un total de 21 hores al saldo de comptador d’hores a recuperar.
  • Sol·licitar immediatament una planificació de l’activitat preventiva de les instal·lacions de les cotxeres.
  • Donar un tractament homogeni al sistema de pagament del complement d’incapacitat temporal perquè cobreixi fins al 100% de les retribucions fixes sense que les variables existents tinguin cap efecte negatiu en el seu càlcul.


Convé ressaltar que la direcció no ha pogut atendre la reivindicació de la part social per la qual exigeix als responsables de l’empresa a incrementar les retribucions dels treballadors per sobre del màxim previst per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

La impossibilitat d’atendre aquesta reivindicació no es arbitrària, sinó que atén a la responsabilitat dels administradors i la direcció de l’empresa de complir amb les limitacions legals i pressupostàries existents en la matèria, que implicarien incrementar la massa salarial de l’empresa per sobre del màxim previst per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat fixat en el 2% que tot just es presentarà per la seva aprovació al Consell d’Administració de l’EMT durant el dia d’avui.

En aquest sentit, Fortuny remarca que "hem explorat vies legals que poguessin donar cobertura a aquesta demanda, però, tot i la voluntat manifesta, des de la direcció no s'ha pogut atendre per quedar fora dels marges legals". 

Pel que fa a la valoració del seguiment de la vaga d'aquesta setmana ha seguit la mateixa tònica que la setmana anterior: seguiment desigual en què destaca el 100% de seguiment per part dels conductors i conductores respecte al còmptut total de treballadors i treballadores que ha estat d'un 30%.  

Pel que fa als serveis mínims, s'ha continuat cobrint el 33% en horari de matí el 66% en horari de tarda. 
 
S'aniran actualitzant totes les incidències al Web de l'EMT.

Segells de reconeixement d'administració oberta