Esteu aquí: Inici Neteja i medi ambient Residus i deixalleries Contenidors tancats Resultats del tancament de contenidors

Resultats del tancament de contenidors

Tres mesos després de la implantació de les primeres experiències a Tarragona amb contenidors tancats, s'han obtingut els primers i importants resultats que avalen l'ús d'aquest sistema per incrementar i millorar la recollida selectiva al municipi.

Punt de partida

L’any 2020 el percentatge de recollida selectiva, en contenidors i deixalleria, de Tarragona va ser del 33,51%. En aquest sentit s’havia observat un estancament en el creixement de la recollida selectiva des del 2014, la qual cosa justificava la necessitat d’introduir canvis en el model de recollida selectiva implementat a la ciutat.

De les dades obtingudes, en destaca especialment la poca quantitat de recollida separada d’orgànica, 3.690,82 tones el 2020, en comparació amb la fracció resta, 40.681,42 tones el mateix any. 

La Unió Europea defineix els objectius a assolir en matèria de residus pels estats membres en la Directiva 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018, que modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus. Aquesta normativa europea determina que l'any 2025 s’haurà d’arribar a un percentatge de reciclatge i valorització material del 55% dels residus.

Per tal de valorar l'eficiència de nous sistemes que permetin assolir aquesta xifra, s'ha  instal·lat contenidors tancats als barriz del Serrallo, Cala Romana i Bonavista. Els resultats han estat positius en tots tres casos.

Serrallo

En les dades comparatives de recollida selectiva, abans i després del tancament de contenidors, al Serrallo s’observa que abans el percentatge de recollida selectiva era d’un 57% i el de resta del 43%. Un cop tancats els contenidors, aquesta xifra ha passat a un 71% de recollida selectiva i un 29% de resta.

 

Per tant, tenim un increment de la recollida selectiva del 14% i una  baixada de fracció resta del mateix valor. Així doncs, la recollida selectiva al barri del Serrallo compleix els objectius establerts després del tancament de contenidors. 

Cala Romana

En les dades comparatives de recollida selectiva, abans i després del tancament de contenidors, s’observa que la recollida selectiva era, anteniorment d’un 33% i la resta d’un 67%. Després del tancament, la recollida selectiva ha passat al 60% i la resta al 40%.

 

 

Per tant, s’observa un increment de la recollida selectiva del 27% i una  baixada de fracció resta pel mateix valor. Així doncs, la recollida selectiva al barri de Cala Romana compleix els objectius després del tancament de contenidors.

Bonavista

En les dades comparatives de recollida selectiva, abans i després del tancament de contenidors, s’observa que abans de la implantació del nou sistema la recollida selectiva era del 33% i la resta del 60%. Un cop tancats els contenidors, s’observa un percentatge de recollida selectiva del 60% i un de resta del 40%.

 

Com a conclusió, després del tancament de contenidors al barri de Bonavista, s’observa un augment del 27% de recollida selectiva i es compleix, d’aquesta manera, amb els objectius establerts.

Segells de reconeixement d'administració oberta