Esteu aquí: Inici Neteja i medi ambient Residus i deixalleries Deixalleries Deixalleria fixa Residus d'activitats empresarials a la deixalleria

Residus d'activitats empresarials a la deixalleria

Nou apartat a l'ordenança

A partir del 24 de febrer de 2021, i segons l’Annex V de l’Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari de l’Ajuntament de Tarragona, la deixalleria fixa de Tarragona permet l’entrada i abocament de residus a la deixalleria municipal a qualsevol activitat econòmica i empresarial -treballadors autònoms i empreses- censada al municipi.

En concret, aquest annex introdueix l’entrada d’empreses a la deixalleria per tal de dur a terme una correcta separació dels seus residus. D’aquesta manera, podran entrar a la deixalleria vehicles retolats d’activitats empresarials del municipi de, com a màxim, 3.500 kg PMA, sense necessitat de presentar cap tipus de llicència, permís ni autorització. La quantitat es determinarà amb el pesatge dels vehicles abans d’entrar a la deixalleria.

Objectiu

L'objectiu d'aquesta mesura és evitar els abocaments incontrolats que tenen l'origen en petites empreses i autònoms que no saben on dipositar els seus residus. Aquestes petites empreses generen residus equiparables als municipals, però en quantitats superiors que els domicilis, per la qual cosa s’ha acordat admetre’ls a la deixalleria mitjançant el pagament de la corresponent tarifa de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari en alguns casos.

Funcionament del servei

La gestió d’aquests residus serà en alguns casos gratuïta, mentre que en altres (vegeu el quadrant en aquest enllaç) se n’hauran d’assumir les despeses de gestió i transport. La tarifa de les prestacions serà a preu de mercat, cost de transport i cost de gestió del residu, sense suposar cap benefici per a la concessionària ni per a l’Ajuntament de Tarragona.

En termes generals, cal destacar que la tarifa s’estableix per quilogram de residu, i euro per unitat, en el cas de pneumàtics i matalassos. D'altra banda, la runa amb impropis es tracta com a fracció resta a dipòsit en abocador.

Així mateix, s’estableixen uns límits diaris màxims admissibles per als següents residus:

  • Restes vegetals: 1.000 kg/dia
  • Runa: 2.000 kg/dia
  • Fustes recuperables sense impropis: 2.000 kg/dia

L’empresa de la deixalleria cobrarà les tarifes a les empreses en el mateix moment d’entrar-hi, després de determinar el tipus de residu que porten i la quantitat. Només s’admetrà el pagament amb targeta bancària.

Les activitats econòmiques i empresarials amb residus procedents d’immobles del municipi, estiguin censades o no a la ciutat, han de justificar la procedència dels residus mitjançant l’autorització següent:

AUTORITZACIÓ (PDF)

Es consideren residus procedents d’immobles: tot tipus de mobles, matalassos, somiers, restes vegetals, runa, entre d’altres. Les activitats econòmiques i empresarials n’hauran d’assumir les despeses de gestió i transport i complir amb els límits diaris màxims admissibles.

Consulteu aquí la taula de tarifes.

Segells de reconeixement d'administració oberta