Esteu aquí: Inici Neteja i medi ambient Informació ambiental Qualitat ambiental Campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric a Catalunya

Campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric a Catalunya

Campanya de vigilància de nivells d'ozó troposfèric a Catalunya

 

L’ozó quan supera certs nivells a la zona més propera a la superfície terrestre pot esdevenir un contaminant atmosfèric. Es forma a partir de altres substàncies, anomenades precursors, que són bàsicament els òxids de nitrogen (NOx) i els compostos orgànics volàtils (COV), mitjançant reaccions fotoquímiques.

 

Durant l’estiu les condicions meteorològiques  (alta radiació solar, brisa intensa,...) afavoreixen la seva formació, i es per això, que entre el 15 de maig i el 15 de setembre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya engega una campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric on s’informa de les superacions dels llindars d’informació i/o alerta, així com del pronòstic diari dels nivells d’ozó.

Quan els nivells d’ozó superen el llindar d’informació a la població (180 µg/m³ en 1 hora), d’acord a les recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, els grups que poden ser particularment més sensibles com les persones amb asma o altres malalties de les vies respiratòries o cardíaques, les que fan exercici físic a l'aire lliure, especialment a les hores en què els nivells d'ozó són més alts, els infants i la gent gran, haurien de prendre les següents precaucions:

“Com a mesura preventiva cal renunciar a fer esforços corporals a l'aire lliure que no siguin usuals, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es duen a terme dins el període comprès entre les 10 h i les 16 h, quan els nivells d'ozó són més alts.

Es recomana als centres d’ensenyament, residències per a les persones grans i entitats que organitzen activitats per a infants, gent gran o activitats esportives del nostre municipi, que renunciïn a fer activitats que suposin esforços corporals a l’aire lliure durant les hores previstes de superació del llindar d’informació d’ozó a Tarragona”

Si es supera els llindar d’alerta ( 240 µg/m³ en 1 hora) les recomanacions de prevenció s’estenen a tota la població.

Trobareu més informació a la web del Departament de Territori i Sostenibilitat

 

Segells de reconeixement d’administració oberta