Esteu aquí: Inici Neteja i medi ambient Neteja i manteniment Manteniment

Brigada municipal

La Brigada Municipal té al seu càrrec les tasques de conservació de la ciutat en matèria d’obres a la via pública, jocs infantils i manteniment d’àrees forestals. A més s’encarrega de la preparació de tots els actes dels cicles festius de la ciutat. D'aquesta manera és la unitat que du a terme el muntatge i desmuntatge d’empostissats, l'adornarment floral dels edificis per a actes culturals, la preparació d’elements de festes.

Cada oficial amb el seu ajudant o ajudants surt del magatzem amb un furgó, petit o gran, que porta les eines i el material necessari per a les múltiples petites reparacions que s’han de realitzar a la ciutat.

També es porta des de la Brigada la redacció i control de projectes d’urbanització, complementaris o bàsics de tot tipus, així com la redacció de projectes d’iniciativa municipal i direcció de les obres d’execució.

Per tal d’adjudicar aquests projectes es participa en el procés de contractació, valoració de les ofertes presentades, assistència als actes d’obertura de pliques i meses d’adjudicació.

Així mateix es fan informes de projectes d’iniciativa privada i supervisió de les obres d’execució i informes d’expedients de llicències d’obres, com també col·laboracions amb altres seccions de l’Ajuntament en temes d’urbanisme (Pla General, Plans Parcials i altres), Llei de Barris, Llei de Prevenció d’Incendis Forestals i altres temes que puguin sortir relacionats amb el medi urbà , natural o històric.

Pel que fa als manteniments, es redacten els plecs de condicions tècniques, es col·labora en la redacció dels plecs de clàusules administratives i es participa en les meses de contractació dels manteniments i valoració de les ofertes. També intervé en la valoració de béns i patrimoni municipal per reclamar danys en casos d’accident o per dipositar la fiança per respondre en possibles afectacions d’obres alienes a l’Ajuntament.

Serveis de la Brigada Municipal

Segells de reconeixement d'administració oberta