Esteu aquí: Inici Neteja i medi ambient Neteja i manteniment Manteniment Manteniment d'enllumenat

Manteniment d'enllumenat

Manteniment d'enllumenat

Des de la Conselleria de Manteniment i Espais Públics es realitza el manteniment de l’enllumenat públic exterior i ornamental. Aquest manteniment comprèn un conjunt d'operacions bàsiques per mantenir el correcte funcionament de les 30.000 bombetes que existeixen actualment a la ciutat.

El manteniment que es realitza, es pot diferenciar en manteniment preventiu i manteniment correctiu:
 

Manteniment preventiu i normatiu 

És una activitat programada que inclou les inspeccions, verificacions, reparacions, comprovacions i reposicions que es duen a terme de forma periòdica. El propòsit és preveure avaries o desperfectes en el seu estat inicial i corregir-les per mantenir la instal·lació en completa operació als nivells i eficiència òptims. Les operacions programades són:
  •           Reposició general de làmpades.
  •           Neteja general de lluminàries.
  •           Pintura i numeració de suports.
  •           Inspecció cada 5 anys dels 400 quadres de comandament per part d’una EIC.
 

Manteniment correctiu

Aquest manteniment agrupa les accions a realitzar davant d'un funcionament incorrecte, deficient o incomplet de l'enllumenat i per la seva tipologia no poden planificar-se en el temps. Aquestes accions, que no impliquen canvis funcionals, corregeixen els defectes tècnics de les aplicacions.  
 

Control i Estalvi Energètic

 
Per detectar qualsevol anomalia en les instal·lacions es realitza un control dels consums i facturació de l’enllumenat públic i ornamental. Si es detecta qualsevol dada anormal es realitzen estudis i es fan propostes encaminades a abaratir costos. Les tasques que es realitzen són:
  • Control dels rebuts del consum elèctric.
  • Estudi, determinació i proposta de les tarifes més apropiades.
Segells de reconeixement d'administració oberta