Esteu aquí: Inici Neteja i medi ambient Notícies Notícies 2022 Tarragona aprova el nou contracte de neteja 2023-2032

Tarragona aprova el nou contracte de neteja 2023-2032

Tarragona aprova el nou contracte de neteja 2023-2032

La millora substancial dels serveis bàsics i la incorporació de mesures de sostenibilitat, mediambientals i socials suposaran una transformació a la ciutat
Tarragona aprova el nou contracte de neteja 2023-2032 Foto: Isaias Mena.
30/09/2022

La ciutat de Tarragona fa un pas endavant en la millora de la neteja de la ciutat per als propers nou anys. Després de mesos de treball intern i intens per part de l’equip de Neteja Pública, el Consell Plenari ha aprovat aquest divendres els plecs de clàusules i la documentació per començar el procediment de licitació que ha de finalitzar amb el nou contracte. “Aquest nou pas de gegant comportarà un cost per l’Ajuntament de més de 200 MEUR en 9 anys (entre despeses de personal, inversions, i altres), que suposarà, sens dubte un canvi substancial en la neteja i manteniment dels nostres carrers i de la nostra ciutat, però alhora també el compliment amb escreix en mesures mediambientals i socials” segons ha descrit el Conseller de Neteja Pública, Jordi Fortuny

El nou contracte es regeix per cinc grans lots que assumeixen diferents àrees i que podran ser tractats per separat. Son: 

 1. Servei de Transport i recollida de residus municipals, de neteja viària i d’informació i educació ambiental (19 M€/any). 
 2. Servei de neteja de platges, solars, terrenys i camins municipals (892 mil €/any). 
 3. El tercer lot correspondria al servei de gestió de la deixalleria municipal (592 mil €/any).  
 4. Control d’execució del servei i qualitat del servei (225 mil €/any). 
 5. Plataforma intel·ligent de ciutat (157 mil €/any). 

Les empreses que vulguin optar, podran presentar l’oferta pels lots 1 i 2, i resultar adjudicatàries d’aquests dos lots. Però aquestes mateixes no podran optar als lots 3, 4 i 5. Com a mesura social, al lot 3 només s’hi podrà presentar un centre especial de treball. Aquesta divisió respon al compliment de la nova llei de contractes, que permet fer unitats funcionals diferents, i que permetrà a l’Ajuntament tenir més control, optimitzar els serveis i permet fer avaluacions individuals en cada cas.  

El pressupost anual serà de 20.506.092,71 € pels lots 1, 2 i 3, tal com s'ha explicat, estarà dividida en aquests 5 grans lots. Els lots 4 i 5 que són de control i transparència del servei, ara no els tenim, i en conjunt sumen aprox. 382.000 € anuals. Les xifres dels contractes no variaran els propers anys, el que sí que es preveu que baixi es la partida destinada a la incineració de residus i a altres despeses de tractament de residus perquè el contracte porta mesures específiques per augmentar els resultats de recollida selectiva. 

Així mateix, l’Ajuntament ingressarà més d’1 milió d’euros per la valorització de residus i aportacions dels sistemes integrats de gestió. Aquest milió augmentarà en consonància amb l’augment de selectiva que s’assoleixi, fins al màxim previst a la normativa. Aquesta partida actualment la rebia la contractista actual. El conseller Jordi Fortuny assegura que “amb disseny del nou contracte l’Ajuntament recupera aquests ingressos, el que fa que en conjunt el contracte costi menys diners a les arques municipals i a la ciutadania”. 

El nou contracte elimina antigues ineficiències del servei, com l’eliminació de contenidors soterrats, que aporta beneficis a l’Ajuntament i permet incorporar noves tecnologies i innovacions per millorar el servei.  

Des del dia que es pengi la licitació al perfil del contractant, previsiblement la setmana vinent, les empreses interessades tindran 70 dies per presentar l’oferta corresponent en cada cas, i a partir d’aquí s’obre el procés de valoració per obtenir la millor oferta. Des de la Conselleria de Neteja Pública es vol especificar que “les ofertes es valoraran en base a criteris molt estrictes de qualitat en cada servei ofert, volem la millor proposta tècnica i el millor servei” apunta Fortuny i no pas només en criteris de baixa econòmica. Així mateix la qualitat i experiència també s’exigeix en els perfils directius i en l’excel·lència del respecte per al medi ambient i compliment de la normativa actual, tot i que “entenem que això suposi un esforç més gran de compromís i feina prèvia per part de les empreses que optin al concurs” ha finalitzat el conseller.  

Els objectius principals a assolir en gestió estan dins el Marc Jurídic de la nova Llei de residus, son:  

 • Prevenció i reducció de residus. 
 • Reutilització. 
 • Recollida selectiva neta i valorització del material. 
 • Economia circular. 
 • Sistemes de pagament per generació. 

El contracte compta també amb característiques innovadores com la transparència en el servei, ja sigui a través del web municipal i la posada en marxa d’un nova APP amb els usuaris i treballadors; un augment del control de bones pràctiques, el pagament pels serveis realitzats i un Pla de Millora Continua del Servei entre empresa i Ajuntament, per tal d’optimitzar tots els recursos i els objectius que ja es venen treballant els darrers temps al Departament de Neteja Pública, com son: 

 • Augment de la selectiva. Passar del 37 % actual al mínim del 65 %, amb un sistema de control d’accés, el porta a porta o la limitació d’aportacions de resta 
 • Foment de la reutilització i Preparació per Reutilització (PxR). Espai a la deixalleria 
 • Reducció de la generació de residus. Malbaratament alimentari, auto compostatge, gots reutilitzables, vaixelles compostables... 
 • Aprofitament de recursos materials disponibles. Economia circular, aprofitament d’una part del parc de contenidors actuals, etcètera.  
 • Increment de les accions de sensibilització. Mínim 1,5% del cost directe del contracte destinat a campanyes 

Mesures de sostenibilitat

El contracte comporta també una sèrie d’inversions destacables per a contribuir a la sostenibilitat, a la descarbonització i reducció de la petjada de carboni associada als serveis que es contracten, com són la renovació del 50 % de la maquinària elèctrica; la possible obtenció de vehicles amb pila d’hidrogen; noves campanyes de conscienciació de recollida selectiva per tal de valorar el porta a porta, el sistema de control d’accés o la limitació de la resta; entre d’altres.  

Detallem algunes de les mesures:  

 • Contaminació atmosfèrica: La contractació incorpora millores i estratègies de mobilitat sostenible i descarbonització per reduir al màxim les emissions de gasos d’efecte hivernacle provinents dels combustibles fòssils amb vehicles elèctrics que son requeriment del contracte i vehicles amb pila d’hidrogen que es valoren en els criteris d’adjudicació.
 • Millora en Recollida selectiva: El principal repte d’aquest nou contracte serà assolir els objectius normatius en matèria de gestió de residus i, en concret, augmentar l’actual percentatge de recollida selectiva, en contenidors i deixalleria. L’objectiu és passar del 37 % actual al mínim del 65 % en els primers 3 anys de contracte, amb la identificació de tots els usuaris/es de tots els serveis de recollida, amb el sistema de control d’accés als contenidors (contenidors tancats), amb els serveis Porta a Porta domèstic i comercial, ampliant la recollida comercial, substituint els actuals contenidors soterrats per altres que s’han mostrat mes eficients al municipi, incorporant la reutilització de voluminosos, millorant la ràtio de recollida d’oli, tèxtil i calçat, amb més contenidors de cada fracció i amb una recollida porta a porta al centre i un nou servei de recollida de poda porta a porta i, en global, limitant les aportacions de fracció resta en tots els àmbits del contracte.  
 • Economia circular i reutilització: Per tal de promoure l’economia circular, la preparació per la reutilització (PxR), es crearà el nou Espai de Reutilització i (PxR) a les actuals instal·lacions de la Deixalleria municipal, que es preveu que esdevingui un espai real d’intercanvi de tèxtil, mobles, aparells elèctrics i electrònica i altres productes susceptibles de ser reutilitzats.  
 • Prevenció de residus: El nou contracte incorpora també mesures estratègiques per reduir la generació de residus, com es un servei específic de Malbaratament alimentari, estratègia i suport tècnic per a les llars i comunitats que vulguin portar a terme auto compostatge; així com el repartiment i gestió de gots reutilitzables per les festes municipals i el repartiment de vaixelles compostables per les entitats i associacions del municipi que ho sol·licitin.
 • Protecció de l’ecosistema: En el Lot 2 es tenen en compte estratègies per protegir els ecosistemes dunars durant les neteges i les zones sensibles per nidificació del corriol camanegre i altres espècies com la tortuga babaua. En les neteges de solars, terrenys i camins, també s’incorporen estratègies de gestió forestal a aplicar als solars amb especies arbòries i arbustives.

Finalment l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha destacat que "aquest expedient de contractació demostra que estem clarament davant un nou paradigma que ha de millorar i molt la imatge de la ciutat”. I ha conclòs: “Crec que aquest nou contracte marcarà un abans i un després".   

Tant el conseller Fortuny com l’alcalde han fet un particular agraïment a tots els tècnics municipals que ho han fet possible. 

Històric

Ara fa vint anys, el 2 de maig de 2002, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona va acordar adjudicar el contracte de concessió administrativa mitjançant procediment obert per la prestació del Servei de recollida i transport de residus urbans, neteja viària i de platges i de gestió de la deixalleria del municipi de Tarragona per un termini de 10 anys amb l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.  

El Consell Plenari del 13 de desembre de 2010 va aprovar la modificació d’aquest contracte, allargant el termini de la concessió per un període de 10 anys més pròrrogues, de manera que l’actual contracte finalitza el 28 d’abril de 2023

El Consell Plenari de 15 de novembre de 2019 va aprovar una segona modificació, per eliminar i substituir les 119 illes de contenidors soterrats de la primera fase per contenidors de superfície, per l’adquisició de maquinàries de neteja que havien finalitzat l’amortització econòmica, entre d’altres aspectes tècnics per millorar el servei. 

L’Ajuntament de Tarragona ha portat a terme diverses accions prèvies a la licitació del futur servei com la consulta preliminar de mercat, aprovada per Decret núm. 11229/2021, de 08.09.2021, de la Consellera delegada de l’Àrea de Desenvolupament  Econòmic  i  Contractació.  

Així mateix, entre els mesos d’octubre i desembre de 2021 es va realitzar un procés de participació ciutadana per tal que els ciutadans/es, comerciants i qualsevol persona del municipi pogués donar la seva opinió sobre possibles nous sistemes de gestió dels servei i aportar millores pel proper servei fruit de les mancances i dificultats detectades. Al procés hi van participar 2.943 persones. Els resultats estan publicats al web de la Conselleria de Neteja

Les estructures dels costos dels Lots 1, 2 i 3 es van aprovar pel Consell Plenari del 20 de maig de 2022, es van publicar 20 dies a informació pública sense rebre al·legacions, i el 29 de juliol de 2022 el Comitè de Preus de la Junta de Contractació Administració de la Generalitat de Catalunya va emetre informe favorable a l’estructura i formula de revisió de preus que caldrà aplicar.  

Segells de reconeixement d'administració oberta