Esteu aquí: Inici Neteja i medi ambient Notícies Notícies 2024 GBI Paprec SA és l'empresa que obté la major puntuació del primer lot del concurs públic del nou contracte de la brossa

GBI Paprec SA és l'empresa que obté la major puntuació del primer lot del concurs públic del nou contracte de la brossa

GBI Paprec SA és l'empresa que obté la major puntuació del primer lot del concurs públic del nou contracte de la brossa

L’empresa ha previst maquinària de lloguer pel primer any mentre no arribi la nova maquinària, aposta per la intel·ligència artificial per controlar la qualitat de la neteja, així com premis anuals per al personal
GBI Paprec SA és l'empresa que obté la major puntuació del primer lot del concurs públic del nou contracte de la brossa Imatge d'arxiu de la neteja dels carrers a Tarragona. Foto: Isaïas Mena.
29/01/2024

GBI Paprec SA és l’empresa que ha obtingut la major puntuació del primer lot del concurs públic del nou contracte del Servei de Transport i Recollida de Residus, Neteja Viària, Platges i Solars. En concret, l’empresa ha estat el millor puntuada en el lot 1, el més gran del contracte de l'Ajuntament de Tarragona.

Quatre empreses han presentat la seva oferta al lot 1 del concurs públic del nou contracte de la brossa. Es tracta de GBI Paprec SA, FCC Medio Ambiente, Urbaser SA i la UTE Valoriza Servicios Medioambientales. Totes quatre optaven a gestionar el servei de neteja viària. La companyia guanyadora del concurs també s'encarregarà del transport i recollida de residus urbans, així com de la informació i educació mediambiental, i la neteja de les platges i solars.

Durant l’estudi tècnic de les quatre ofertes, s’han valorat aspectes que han de permetre millorar la neteja i els resultats de recollida selectiva actuals a la ciutat i permetre assolir els objectius marcats per la Unió Europea. En concret, del servei de neteja s’ha valorat la proposta tècnica del servei de neteja viària i de platges (també els mitjans materials, rendiments dels serveis i els itineraris planificats), la neteja dels polígons industrials i comercials, l’alta qualitat de la neteja (per resoldre problemes de neteja com la brutícia acumulada sota els bancs i racons), mesures per optimitzar el consum d’aigua per poder afrontar la situació actual de sequera i previsions de futur.

Pel fa al servei de recollida, s’ha valorat la proposta tècnica de recollida, incloent un servei de recollida innovadora per provar noves estratègies per augmentar la selectiva, les mesures proposades per controlar els impropis (residus que no pertoquen dins els contenidors) en el context de tancament de contenidors previst a la normativa de residus, el servei de recollida  a la Part Alta per l’interès cultural i patrimonial de la zona, la metodologia per fer arribar la recollida selectiva a punts de difícil accés a la ciutat on actualment només hi ha contenidor gris (com la zona de Viladegats, la zona del Vinyet, etc.) i el parc de contenidors, on s’han valorat el model de contenidor ofert per substituir els soterrats i les tasques de restauració per economia circular dels contenidors actuals. També s’ha valorat la implementació d’una recollida porta a porta als polígons comercials per oferir un servei alternatiu i eliminar les actuals illes de contenidors de Les Gavarres, que són focus d’abocament incontrolats i brutícia.

Els criteris valorats

Així mateix, i sent que el contracte tindrà una vigència de deu anys, s’han valorat criteris per fer front a la nova Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, com les estratègies per millorar la recollida selectiva, on s’han puntuat de forma positiva les metodologies de recollida intel·ligent que preveu aquesta llei, un nou servei de malbaratament alimentari per aprofitar menjar encara en bon estat que actualment arriba als contenidors i repartir-lo a entitats socials del municipi, la recollida de voluminosos realitzada per empresa d’inserció o centre especial de treball i reutilitzar els voluminosos donant-los una altra vida útil, també com a novetat es valoren les estratègies que aplicaran les empreses per reduir la generació de residus.

Per altra banda, es valora en el nou contracte la comunicació directa amb la ciutadania mitjançant la nova APP que ha de permetre sol·licitar la recollida de voluminosos i poda de forma àgil i ràpida, veure els resultats de selectiva de cada domicili, la consulta de la taxa d’escombraries, enviar suggeriments i queixes, etc. També es valora la nova plataforma de control i execució del servei que ha de permetre pagar pels serveis realment executats i amb la qualitat de neteja exigida.

Altres aspectes tècnics que s’han considerat necessaris han estat el pla de formació i motivació del personal, el pla de manteniment preventiu i correctiu de la maquinària, dels vehicles i instal·lacions, i la planificació dels treballs dels encarregats/des de l’empresa.

Maquinària de lloguer el primer any mentre no arribin els nous vehicles

GBI Paprec SA ha destacat en la bona dedicació al servei de neteja viària, en els recursos materials emprats i en la planificació dels itineraris, també en el servei de platges, on aporten nova maquinària tractora no prevista als plecs. També ha previst maquinària de lloguer pel primer any del servei mentre no arribin els nous vehicles.

Així mateix, ha destacat en les metodologies que han de permetre donar compliment a la nova llei de residus, en concret, en les estratègies per millorar la recollida selectiva, ja que permetran la identificació d’usuaris/es de tots els contenidors menys el vidre i instal·len una obertura que facilitarà la separació dels residus d’envasos i cartó als comerços, milloren la comercial amb la recollida d’envasos, milloren l’estètica i la qualitat del parc de contenidors fent que tots els contenidors siguin iguals (inclosos els d’oli i tèxtil), també en els mètodes per millorar la generació de residus posant en servei una màquina trituradora de poda a la deixalleria que optimitzarà els desplaçaments i un nou servei no previst als plecs de màquina compostadora automàtica, que reduirà les tones d’orgànica que cal enviar a compostatge i els desplaçaments. Han fet una molt bona proposta del servei de recollida porta a porta al polígon comercial de Les Gavarrers per millorar-ne la neteja i facilitar la separació dels residus als establiments i aposten per les illes emergents en alguns punts de difícil accés.

També proposen que tots els manteniments preventius dels vehicles i màquines adscrites al servei es realitzin als tallers oficials, per millorar la garantia i bon estat de tota la flota durant tot el contracte i dedicar el personal del taller intern a la neteja i a les revisions i comprovacions diàries de la flota.

Premis anuals pel personal

Per altra banda, han destacat en el pla de motivació, on preveuen una sèrie de premis anuals pel personal, entre els quals destaquen dues pagues addicionals anuals a dues persones treballadores de qualsevol categoria, i el pla de formació on l’empresa, per millorar la promoció interna i les capacitats del personal, subvencionarà carnets de camió i especialitzats.

L’empresa aposta per tecnologia amb intel·ligència artificial

També han destacat en l’aposta de tecnologia amb intel·ligència artificial per controlar els impropis i controlar la qualitat de la neteja, la qual cosa li ha permès aconseguir la puntuació més alta en l’oferta tècnica.

A més a més, l’empresa aporta els llocs de treball necessaris per garantir la subrogació del personal efectivament adscrit al contracte de Tarragona.

Un contracte adjudicat el 2000

El contracte de recollida i neteja urbana estava vigent des del 2 de maig de 2002, quan el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona va acordar adjudicar el contracte de concessió administrativa per la prestació del Servei de recollida i transport de residus urbans, neteja viària i de platges i de gestió de la deixalleria del municipi de Tarragona, per un termini de 10 anys, a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. Per acord de la Junta de Govern Local de data 8 de novembre de 2004, es va aprovar la incorporació del servei de neteja de platges a aquest contracte.

Posteriorment, el Consell Plenari del 13 de desembre de 2010 va aprovar la modificació d’aquest contracte, allargant el termini de la concessió per un període de 10 anys més pròrrogues, de manera que l’actual contracte finalitzava el 28 d’abril de 2023. El Consell Plenari de 15 de novembre de 2019 va aprovar una segona modificació, per eliminar i substituir les 119 illes de contenidors soterrats de la primera fase per contenidors de superfície, per l’adquisició de maquinàries de neteja que havien finalitzat l’amortització econòmica, entre d'altres aspectes tècnics per millorar el servei.

Abans d’encetar-se la licitació del contracte, es va iniciar un procés participatiu al ple al qual van participar 2.493 persones. Paral·lelament, també es va fer una consulta preliminar de mercat per conèixer les innovacions amb l’objectiu d’incorporar en aquest contracte la millor tecnologia i mitjans. La finalitat d’aquesta consulta era conèixer les innovacions i millors tecnologies que ofereix el mercat sobre vehicles, maquinària i contenidors pel nou contracte de recollida de residus i neteja viària, amb l’objectiu de preparar la licitació. Les conclusions de la consulta es van publicar al perfil del contractant.

Amb tot això a punt, es va treure la licitació el setembre de 2022, però cap empresa es va presentar a la licitació i el concurs va quedar desert. Al juliol de l’any passat, quan el contracte feia dos mesos que estava caducat, es va tornar a portar a plenari una nova licitació que incorporava elements diferents com l’increment del preu base de licitació i l’augment dels preus d’inversió, a causa de la inflació. És a dir, es va adequar el preu de les màquines, es va incrementar l’interès aplicat a les inversions (a la primera licitació se situava en 2,5% i l’actual està al 4,5%) i també es va allargar la duració del contracte, inicialment previst per nou anys fins a situar-lo en deu.

Inclosa la neteja del Pam a pam i illes emergents a la Part Alta

També es van incorporar a la nova licitació aprovada el juliol de 2023 canvis tècnics com la recollida de residus a la Part Alta amb illes emergents. És a dir, s’elimina el servei de porta a porta domèstic i només es mantindrà aquesta modalitat en el comercial. Els contenidors de resta i orgànica estaran tancats i funcionaran amb una identificació.

Un altre dels canvis que presenta el nou contracte és que s’inclou com a requisit el servei de neteja Pam a Pam.

També se suprimeix el requisit d’incorporar vehicles d’hidrogen. És a dir, es manté la descarbonització de part de la flota amb vehicles elèctrics, però se substitueix aquesta exigència dels vehicles d’hidrogen per l’augment de la partida de neteja per festes, que és una de les èpoques de l’any en què es fa més necessari actuar amb més recursos de neteja a la via pública.

A més a més, també s’ofereix un solar municipal a lloguer a banda del contracte per les empreses que vulguin ubicar-hi la campa de vehicles de reserva i camions que no càpiguen a la nau de l’EMT, que serà el nou parc de vehicles dels equips de neteja. Aquest és un dels criteris clau que han fet que la nova licitació atragués a més d’una empresa a participar al concurs.

En definitiva, s’han adequat alguns dels criteris de la licitació per poder obtenir uns nous serveis més adequats a la realitat urbanística i social de Tarragona, a les necessitats de neteja actuals. Tot plegat per assolir els objectius en recollida i gestió de residus, en transparència, traçabilitat i en control del servei.

Més informació de la contractació d'aquest servei.

Segells de reconeixement d'administració oberta