Esteu aquí: Inici Neteja i medi ambient Notícies Notícies 2024 L'Ajuntament de Tarragona licita el projecte d'instal·lació d'ancoratges ecològics a la Punta de la Mora

L'Ajuntament de Tarragona licita el projecte d'instal·lació d'ancoratges ecològics a la Punta de la Mora

L'Ajuntament de Tarragona licita el projecte d'instal·lació d'ancoratges ecològics a la Punta de la Mora

L’acció forma part del projecte Tarragona GreenBelt’26, finançat per la Unió Europea a través del Fons Next Generation EU
L'Ajuntament de Tarragona licita el projecte d'instal·lació d'ancoratges ecològics a la Punta de la Mora Foto: Marc Colilla
04/04/2024

L’Ajuntament de Tarragona ha publicat la licitació per a la redacció del projecte d'instal·lació de sistemes d'ancoratge ecològics per l'abalisament de la punta de La Mora, i la corresponent direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut.

Les accions objecte del contracte estan emmarcades en el projecte Tarragona GreenBelt’26, subvencionat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliencia (PRTR), finançat per la Unión Europea - NextGenerationEU.

El projecte a redactar ha de definir en detall els treballs a realitzar per la instal·lació de sistemes d’ancoratge ecològics, estudiant prèviament la presència de fanerògames marines i la composició del substrat, per tal de poder determinar el sistema més adequat.

La punta de la Mora és un espai marí protegit ZEC ES5140007 "Costes del Tarragonès / Tamarit Punta de la Móra", inclòs en la Xarxa Natura 2000. En el seu fons marí hi ha presència de comunitats de Cymodocea nodosa (hàbitat d’interès prioritari 1210), i possiblement, d’altres hàbitats marins protegits i sensibles. Amb la instal·lació d’ancoratges ecològics pretenen evitar l’impacte ambiental important sobre els ambients subaquàtics, ja sigui per l’arrossegament de cadenes, el propi moviment d’estructures durant temporals o la progressiva degradació de materials.

Les propostes presentades al concurs hauran de determinar les prescripcions exigides sobre l’equip humà i el material necessari per a la redacció del projecte, recopilar la informació existent sobre el litoral i els fons marins i el servei d’abalisament, identificar les zones sensibles en les quals es produeix una superposició de l’abalisament respecte als espais protegits, espais sensibles i praderes de fanerògames marines, determinar el sistema d’ancoratge més adequat, definir el termini d’execució dels treballs i finalment determinar el pressupost de licitació d’execució dels treballs.

Treballs previs a la redacció del projecte

Anteriorment s’hauran de realitzar unes tasques prèvies. En concret, caldrà realitzar un anàlisi i caracterització del medi. La primera fase dels treballs consistirà en la recopilació i anàlisi de tota aquella informació que pugui tenir rellevància en l’elaboració de les alternatives d’actuació. Amb aquesta finalitat, es realitzarà una recopilació de la informació disponible sobre les fanerògames marines a la zona objecte de les actuacions de la present licitació.

Posteriorment, es portarà a terme una identificació de les praderies de fanerògames i d’altres espècies d’interès, en l’espai comprès a 25 m en direcció nord i sud, de la línia paral·lela a la costa ubicada a 200 m. Aquesta identificació es realitzarà a partir d’immersions, caracteritzant totes les espècies que s’identifiquin i determinant la seva cobertura.

També es georeferenciaran tots els morts de formigó existents en la zona d’abalisament, així com tots aquells residus que es localitzin, per posteriorment incloure’ls al projecte per enretirar-los.

Per tal de determinar quin és el sistema d’ancoratges ecològic més adequat per instal·lar, entre les diferents opcions que hi ha al mercat, també es durà a terme un estudi del substrat del fons marí, avaluant la composició i potència del substrat.

Àmbit d’actuació

L’àmbit d’actuació comprèn l’espai marí des de la punta de la creueta a la Cala Jovera, 25 metres al nord i 25 metres al sud, de la línia paral·lela a la costa ubicada a 200 metres. En aquest espai, s’hauran de projectar tots els treballs que posteriorment es definiran, tant pel que fa a la determinació de la presència de fanerògames marines, com per la determinació de la ubicació i detall dels treballs d’instal·lació dels ancoratges ecològics.

Actualment, al mercat es poden trobar diferents models o sistemes d’ancoratge de baix impacte, anomenats sistemes EFM, dissenyats per a minimitzar l’efecte negatiu de la seva instal·lació sobre els hàbitats bentònics i evitar el borneig de la cadena durant la seva utilització.

Aquesta licitació ja va sortir amb anterioritat el passat mes de novembre, però finalment el concurs va acabar declarant-se desert, motiu pel qual ara es torna a licitar.

Consulta l'anunci.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta