Esteu aquí: Inici Neteja i medi ambient Notícies Notícies Medi Ambient Notícies 2023 El Greenbelt assenta les bases per fer front a la realitat mediambiental a Tarragona

El Greenbelt assenta les bases per fer front a la realitat mediambiental a Tarragona

El Greenbelt assenta les bases per fer front a la realitat mediambiental a Tarragona

Eva Miguel: “Aquest ha estat el mandat de l’escolta activa, de donar protagonisme a les reivindicacions històriques de les entitats ecologistes”
El Greenbelt assenta les bases per fer front a la realitat mediambiental a Tarragona Foto: Tjerk van der Meulen.
24/03/2023

Tarragona es prepara per fer front a la realitat mediambiental amb el GreenBelt’26. El projecte de renaturalització d’espais urbans i periurbans de l’Anella Verda seleccionat per rebre el finançament de 3,3 milions d’euros dels Next Generation ha d’assentar les bases del que és la infraestructura verda de la ciutat. Així ho ha expressat la consellera de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, Eva Miguel, aquest matí durant el balanç dels darrers dos anys al capdavant de la Conselleria. “Estem satisfets de la feina feta. Donem per assolits els objectius de la conselleria". Miguel també ha expressat que “hem de ser capaces de conservar els serveis que ens ofereix la natura, potenciar-los i protegir-los, i aquesta és la raó de ser del Greenbelt— ha dit Miguel—. Es tracta de la primera vegada que es destinen diners públics no per posar formigó sinó per treure’l i recuperar espais naturals”.  

Les accions de renaturalització incloses al projecte incidiran directament sobre el territori a partir de l’execució de fins a 15 actuacions que inclouen la creació del Pla de gestió de l’Anella Verda de Tarragona, la renaturalització del riu Francolí i del tram urbà de Riu Clar, la naturalització de la llacuna del Parc de l’Anella Mediterrània, el foment de la biodiversitat al Parc de Sant Pere i Sant Pau i la restauració d’espais forestals erosionats en l’entorn del Pont del Diable. Un altre àmbit d’intervenció inclòs al projecte son les platges de la ciutat, així com la recuperació de zones humides de la desembocadura del riu Gaià pel foment de la biodiversitat. 

La demolició de la plataforma del Miracle i la renaturalització del riu Francolí, primeres accions 

Una de les primeres accions del Greenbelt’26 que es materialitzaran serà la demolició de la plataforma del Miracle, que ja compta amb el projecte redactat i en breu licitarà la seva execució. Els treballs de desmantellament està previst que s’iniciïn durant aquesta tardor i hivern. A banda, tal com ha explicat la consellera, el 2023 serà un any crucial en la planificació i gestió del Greenbelt. “Aquest és l’any de la tramitació administrativa de les diferents actuacions que contempla el projecte, que és la feina menys visible però absolutament necessària perquè el Greenbelt sigui una realitat”.  

Una altra de les actuacions principals del projecte, la renaturalització del riu Francolí, ha començat ja a caminar a partir d’una primera intervenció ja feta inclosa als pressupostos participatius: els treballs de restauració ecològica i de millora dels sistemes de ribera al tram baix del riu Francolí, gràcies als quals, s’ha fet l’actuació ambiental més extensa mai feta al Francolí, guanyant un nou itinerari circular de natura i descobriment del riu, recuperant també el Camí Vell dels horts del Francolí adequant l’accés i la connexió entre el Parc Ecohistòric del Pont del Diable i l’itinerari de natura a través del Camí del Riu. Els treballs han permès extreure 80 metres cúbics de canya i  recuperar 1.000 metres de camí natural. En total, s’han desbrossat 19.000 metres quadrats de terreny.  

El Greenbelt’26, exemple d’escolta activa 

El projecte Greenbelt’26 va acompanyat de tot un programa pedagògic que preveu activitats d’educació ambiental tant amb escoles com amb famílies. “Encetem una tasca important en aquest sentit de divulgació, sensibilització i educació ambiental amb tota la ciutadania”, ha explicat Miguel.  

D’altra banda, la consellera Eva Miguel ha recordat que “el contingut d’aquest projecte europeu neix a partir de recollir les propostes i reivindicacions de les entitats ecologistes de la ciutat”. Fruit d’aquesta voluntat de continuar treballant des de la conselleria a partir de d’aquesta escolta activa al voltant no només del Greenbelt sinó de tota l’àrea, es constituïa el passat mes de novembre el Consell Municipal de Medi Ambient. Tal com ha definit Eva Miguel, “una reclamació històrica dels grups ecologistes de la ciutat que ha estat sens dubte  un punt d’inflexió en les polítiques mediambientals”. L’òrgan consultiu i de participació ciutadana reuneix tots els agents implicats en la defensa del medi ambient, així com els actors que generen un impacte sobre el mateix en cinc taules temàtiques de treball. Una d’aquestes taules està dedicada al GreenBelt’26 per fer un seguiment i fiscalitzar el projecte, i les altres estan destinades als assumptes relacionats amb platges, rius, qualitat mediambiental i boscos. 

D’altra banda, la consellera Miguel ha ressaltat el paper cabdal que juga el projecte Greenbelt dins del nou POUM. “Des de la Conselleria de Medi Ambient i des del Greenbelt es nodrirà el nou pla urbanístic de la ciutat de sensibilitat conjugant de manera directe la preservació i la necessitat de sostenibilitat del territori a partir d’estudis ambiental”.  

Gestió forestal i d’abocament de residus en sòl no urbanitzable  

Miguel ha fet repàs d’altres aspectes destacats. Pel que fa a la gestió forestal, durant aquest mandat s’ha començat a treballar per primera vegada en la prevenció d’incendis a la finca municipal del Pont del Diable, duent a terme uns treballs exhaustius per a la creació de franges de baixa densitat de combustible (14,5 ha), l’adequació de camins forestals (4,5 km) i l’establiment d’una zona de seguretat al Pont del Diable, que suposava l’aclarida complerta de tota vegetació arbòria i arbustiva present en un perímetre que assegura l’adequada mobilitat, establiment i actuació d’extinció per part del Cos de Bombers en cas d’incendi. 

A partir d’aquesta actuació, i en conversa amb la Generalitat de Catalunya, es treballa ara per dissenyar tots els punts d’hidrants i basses per a la prevenció incendis. Tal com ha assenyalat la consellera Eva Miguel, “l’actuació del Pont del Diable ha estat molt important i ha de tenir un manteniment i estem mirant, juntament amb Protecció Civil, com encaminar les futures actuacions de prevenció a la zona”. Miguel també ha avançat que la següent gran actuació en aquest sentit serà a la zona de Mas d’Enric (Alts de la Bassa Closa i la Barquera).  

Durant aquests dos últims anys, la conselleria de Medi Ambient ha intensificat la feina a nivell de detecció dels abocaments de residus en sòl no urbanitzable, així com també ha obert expedients per reclamar la neteja dels solars als propietaris (109 al període 2021 - 2023 amb un 82 % de compliment i 18 % en tràmit), amb les conseqüents sancions en cas de no acomplir amb els terminis interposats. De la mateixa manera, la conselleria de Medi Ambient ha actuat també en els casos en què l’abocament es troba en sòl municipal amb les actuacions de recollida de residus pertinents. 

Així mateix, també s’ha dut a terme una campanya d’inspecció d’abocaments d’aigües al sistema de sanejament que superen els llindars permesos, obrint expedients a diversos establiments de la ciutat. 

La preservació del litoral i de la fauna marina 

En els darrers anys, la conselleria de Medi Ambient ha hagut d’adaptar el seu treball a les diferents expressions derivades del canvi climàtic al medi natural de la ciutat.  

La costa tarragonina ha estat força malmesa per diferents temporals (Gloria, Filomena o Cèlia) i ha quedat palès com a les zones on hi ha poc marge per a la retracció i adaptació natural de la platja, com és el cas de la platja del Miracle a l’alçada de la plataforma, aquesta ha desaparegut pràcticament exposant diferents estructures que generen desnivells i problemes d’accés a la ciutadania. En aquest sentit, la conselleria de Medi Ambient manté converses amb Costes de l’Estat per tal de realitzar aportacions de sorra abans de la temporada d’estiu. No obstant, i tal com ha detallat la consellera Eva Miguel, “es tracta d’una acció que deixarà de ser necessària un cop es renaturalitzi la zona amb la demolició de la plataforma del Miracle i la posterior recuperació de sistemes dunars. 

El riu Francolí també ha patit els efectes del canvi climàtic i de la sequera generalitzada a causa de la manca de pluges. Davant dels darrers episodis d’anguiles mortes en la llera del riu arran la manca d'aigua que registra el Francolí en el seu pas per la ciutat de Tarragona, la conselleria de Medi Ambient ha fet aquesta setmana mateix un requeriment per escrit adreçat als Serveis Territorials d’Acció Climàtica a Tarragona en què reclama a l’ens que prengui les mesures preventives (i executives) necessàries i s’activin inspeccions de possibles captacions d’aigua no regularitzades ni controlades

Referent a la fauna marina, la conselleria de Medi Ambient ha dut a terme durant aquesta legislatura diverses campanyes de sensibilització i educació centrades en la tortuga babaua. S’han format tant als diferents serveis municipals com poden ser Neteja, Guàrdia Urbana, etc, com amb Creu Roja així com a la ciutadania en general per tal de saber com actuar en cas de trobar-se amb un exemplar d’aquesta tortuga que freqüenta les costes mediterrànies, i que recordem, a l’estiu de 2021 va fer niu a la platja del Miracle. A partir d’aquest moment, la conselleria de Medi Ambient va activar el protocol de preservació i custòdia del niu amb prop d'un centenar d’ous. La consellera Eva Miguel ha recordat les importants tasques dutes a terme durant aquelles setmanes de custòdia i agraeix el treball dels voluntaris i de totes les entitats ambientals del territori: GEPEC, GATA, Ecologistes en Acció, La Sínia, Plataforma Salvem la Platja Llarga i Greenpeace, de l’Autoritat Portuària de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. 

Com es va fer al 2022, ja amb el protocol consolidat, aquest mes de maig, la Conselleria tornarà a activar totes les campanyes de sensibilització i divulgació de cara a l’arribada de la temporada estiuenca. 

Pas endavant en l’estudi de la qualitat de l’aire amb la licitació del servei 

Aquest mandat serà recordat també pel pas endavant en l’estudi independent de la qualitat de l’aire amb la seva licitació. La consellera Miguel ha celebrat aquesta nova passa endavant i ha manifestat que “necessitem tenir l’estudi i que la ciutadania no tinguem por del que respirem i recordant constantment l’accident d’IQUOXE. Una vegada per totes sortirem de dubtes i amb els resultats en mà podrem seguir avançant pel bé d ela salut de tothom”. 

Els treballs objecte de la nova licitació tindran una durada de 43 mesos i hauran d’incloure un estudi preliminar de contaminants, modelització matemàtica per a determinar la millor ubicació de les cabines i disseny i programació dels equips de presa de mostres, la instal·lació dels equips de mostreig d’episodis i de presa de mostres d’episodis, recollida de mostres i analítica dels mostrejos d’episodis, i conclusions i resultats.  

Convenis de custòdia d’espais naturals 

Durant aquesta legislatura, la Conselleria de Medi Ambient ha signat dos convenis de custòdia per a la conservació mediambiental d’espais naturals. Amb l’ACA ha signat el conveni de custòdia fluvial del torrent de la Mora i amb la Direcció General de Polítiques Ambientals, el conveni de custòdia de la Plana del Vinyet. Tots dos convenis s’han signat a tres mans amb l’associació mediambiental La Sínia per a dur a terme accions de conservació d’ambdós espais. 

Finalment, cal destacar la demanda feta per la Conselleria de Medi Ambient de l’Ajuntament de la concessió a 20 anys de l’ocupació de domini públic marítimo terrestre dels abalisaments dunars. Aquesta concessió suposarà que els acordonaments que protegeixen les dunes al llarg de la costa tarragonina quedin fixes i no només es col·loquin en temporada de platges com es fa ara per tal de protegir-la dels visitants.  

Segells de reconeixement d'administració oberta