Esteu aquí: Inici Neteja i medi ambient Notícies Notícies Medi Ambient Notícies 2023 La nova licitació del contracte de recollida de residus, a Plenari aquest divendres

La nova licitació del contracte de recollida de residus, a Plenari aquest divendres

La nova licitació del contracte de recollida de residus, a Plenari aquest divendres

El nou plec manté la filosofia del contracte de desembre 2022 amb canvis econòmics per fer front a la inflació i increments de preus
La nova licitació del contracte de recollida de residus, a Plenari aquest divendres Foto: Isaias Mena.
25/04/2023

Aquest divendres el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona debatrà la nova licitació del contracte de recollida de residus i neteja viaria. Aquest contracte es va licitar l‘últim trimestre del 2022 i va quedar desert. Després que no es presentés cap empresa l’Ajuntament va fer la consulta de mercat prevista en la llei de contractes i publicada al Perfil del contractant de l’Ajuntament i ha procedit a fer els canvis necessaris per a la nova licitació.

En aquesta segona licitació es manté la filosofia de l’anterior contracte de desembre del 2022 amb canvis econòmics per fer front a la inflació i increments de preus, però en cap cas es prescindeix d’aspectes resultants del procés de participació ciutadana que van proposar o que preocupaven als ciutadans de Tarragona que van participar (en total 2.900 participants aproximadament), com la millora del control del servei o la vigilància de les deixalleries mòbils, la recollida de voluminosos als portals i no als contenidors, l’eliminació dels contenidors soterrats, entre d’altres.

Els principals canvis realitzats han estat la revisió de l’interès aplicat a les inversions, que s’ha incrementat, l’aplicació d’un plus per assolir la recollida selectiva a partir del primer any de contracte (en l’anterior licitació aplicava a partir del tercer any), l’increment del percentatge de despeses generals, s’allarga l’amortització de les obres del parc de maquinària municipal i s’allarga la vigència del contracte a 10 anys, en comptes de 9 i s’ha ajuntat el servei de platges amb el servei de neteja per optimitzar.

El contracte es licita en dos lots que són el servei de recollida de residus, neteja viària, neteja de solars i neteja de platges per un import de licitació de 20.850.540,34 € anuals i el servei de deixalleria municipal per un import de 586.552,85 € anuals. En conjunt i per tots els anys de vigència el preu base de licitació és de 214.370.931,85 €.

No es prescindeix en cap cas de les mesures i serveis necessaris que han de permetre a la ciutat assolir els objectius de recollida selectiva, valorització material i economia circular establerts a la nova llei de residus i de canvi climàtic, i que han de permetre executar la subvenció de 500.000 € dels Fons Next Generation que té atorgada l’Ajuntament de Tarragona. També s’incorporen innovadors serveis previstos en la nova llei de residus, com estratègies per generar menys residus, serveis pel malbaratament alimentari, entre d’altres que marca la nova normativa.

Es mantenen altres millores ambientals, com els vehicles de zero emissions, ni mesures socials com la reserva d’alguns serveis com la deixalleria a empresa d’inserció o centre especial de treball, el manteniment de contenidors amb centre especial de treball, la recollida de tèxtil, etc.

També es mantenen els requisits i clàusules que han de millorar el control de l’empresa adjudicatària, la transparència del servei i garantir el resultat final de qualitat, com el pagament a l’empresa per serveis prestats i un programa informàtic de control que permeti comparar les rutes planificades amb les rutes realitzades, que ha de servir per identificar si el servei contractat s’està executant, si el servei executat té qualitat i si el servei executat amb qualitat respon a les necessitats del municipi. 

Aquesta nova licitació ha passat tots els tràmits legalment establerts com l’aprovació de l’estructura de costos pel plenari de 27 de gener del 2023, la informació pública dels costos, l’informe favorable del Comitè de Preus de la Junta de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i l’informe favorable de la intervenció municipal.      

Aquest contracte fa 22 anys que no surt a concurs públic, per la qual cosa resulta estratègic pel municipi iniciar el procediment de licitació per poder obtenir uns nous serveis més adequats a la realitat urbanística i social del municipi, a les necessitats de neteja actuals i als efectes d’assolir els objectius en recollida i gestió de residus, en transparència, traçabilitat i en control del servei. Cal tenir en compte la dificultat per l’Ajuntament i per l’actual empresa en prestar el servei amb vehicles envellits i que pràcticament han finalitzat la vida útil.

El contracte actual acaba el 28 d’abril i com que es tracta d’un servei bàsic de competència municipal es continuarà realitzant en règim de continuïtat.

Segells de reconeixement d'administració oberta