Accidents a l’escola

 • Els alumnes han d'actuar sempre d'acord amb les indicacions del seu professor i no han de seguir en cap cas iniciatives pròpies
 • Els alumnes que tinguin encomanades funcions concretes s'han de responsabilitzar de complir-les i de col·laborar amb el professor per mantenir l'ordre del grup
 • Durant l'emergència els alumnes no han de recollir objectes personals. Així evitaran crear obstacles i provocar demores
 • Si l'alarma sona quan l'alumne és al lavabo o en algun local annex a la mateixa planta on hi ha la seva aula, s'ha d'incorporar de seguida al seu grup. Si l'alumne és en una altra planta, s'ha d'incorporar al grup més pròxim que estigui sortint en aquell moment
 • Els alumnes han de sortir de pressa però sense córrer, sense atropellar-se ni empènyer els altres
 • Els alumnes no s'han d'aturar prop de les portes de sortida
 • Els alumnes han de fer el simulacre d'evacuació en silenci, amb ordre i ajudant-se mútuament, perquè no hi hagi atropellaments i lesions, i ajudant els qui tinguin alguna dificultat o els qui hagin caigut
 • Els alumnes han de respectar el mobiliari i l'equipament escolar, i han d'utilitzar les portes en el sentit de rotació que tenen previst
 • Si algun alumne, durant l'exercici d'evacuació, troba algun obstacle que li dificulti la sortida, l'ha d'apartar de manera que no provoqui caigudes a altres persones i que no es deteriori
 • Els alumnes no han d'anar mai enrere a buscar els germans petits, els amics, els llibres, etc
 • Els alumnes s'han de mantenir en el seu grup i no han d'avançar els altres, encara que ja siguin a fora (així facilitaran al seu professor el recompte)

 

Segells de reconeixement d'administració oberta