Accidents als hospitals

  • En cas d'emergència en un hospital, hem d'ajudar el personal de servei a complir el pla d'emergència i evacuació i hem de fer cas de les seves instruccions: com que un hospital és un edifici especial, l'evacuació no sempre s'ha de fer en sentit vertical, sinó que també pot ser horitzontal
  • Molt probablement ens deuran donar instruccions per megafonia. Hem d'estar atents
  • No hem de fer servir els ascensors en cas d'evacuació
  • Si evacuen l'edifici, hem de seguir la senyalització d'evacuació i evitar passar per les escales o els corredors amb fum
  • Hem d'utilitzar el polsador d'alarma; així avisarem a tothom del perill
Segells de reconeixement d'administració oberta