Accidents al garatge

  • No ens hem d'esverar
  • Hem d'apartar el vehicle de la calçada (no l'hem d'acostar al bosc ni a altres vehicles ni a altres elements de transmissió)
  • Hem de treure el contacte (parant el motor, aturem l'aportació de gasolina i la càrrega en els circuits elèctrics)
  • S'ha d'obrir el capot (amb precaució i protegint-se les mans); en tot cas, abans d'obrir-lo, s'ha de disparar l'extintor per la calandra o les entrades d'aire o bé per sota del vehicle, a fi d'aminorar la virulència de l'obertura
  • Un cop obert, s'ha de disparar l'extintor a la base de les flames; si no hi ha més remei, es poden utilitzar elements alternatius (una manta mullada, un sifó, etc.)
  • S'ha de desconnectar la bateria tan aviat com es pugui
  • Si no podem controlar el foc, hem de demanar ajut als bombers i allunyar-nos del vehicle perquè no es produeixin altres danys. Hi pot haver en el vehicle esprais per greixar o netejar que poden explotar
  • Després d'un foc, no hem de tornar a engegar el vehicle fins que la causa del sinistre no s'hagi corregit
  • Explosió: normalment, un cotxe no explosiona en un incendi
Segells de reconeixement d'administració oberta