Mediació

Tens un problema amb el teu veí o veïna? Vols millorar la situació de la teva escala?

El Servei de Mediació et pot ajudar. La mediació és una eina que reforça el respecte i el vincle entre les persones. La persona mediadora és neutral i facilita el diàleg entre les parts. El servei és voluntari i gratuït.  

Què fem?

  • Gestionem dificultats que puguin tenir la ciutadania de Tarragona en les seves relacions personals (dificultats de comunicació) i veïnals (sorolls, brutícia, altres).
  • Facilitem la gestió de comunitats d’escala quan poden entrar en crisi (per impagaments, ocupacions, dificultats de lideratge, etc).
  • Facilitem la convivència veïnal, les relacions interculturals, la diversitat religiosa, la igualtat de tracte i no discriminació.
  • Col·laborem a difondre la mediació i la seva formació (a escoles, instituts, FP,...), co-organitzant les Jornades anuals de Mediació de Tarragona.

Qui forma l'equip?

Un equip de professionals divers en gènere i origen, amb formació especialitzada en mediació i gestió alternativa de conflictes.

Persones destinatàries

  • Ciutadania de Tarragona amb conflictes personals i veïnals.
  • Juntes i comunitats d’escala amb situacions de dificultat.
  • Parts de l’administració que ens ho sol·licitin.

Com s'hi accedeix?

Mitjançant sol·licitud a l’OMAC o bé preguntant pel servei a qualsevol oficina de l’IMSST. També al correu electrònic mediació.utics@tarragona.cat, o per telèfon al 977 19 16 35 o a través de la centraleta d'atenció única 977 29 61 71

Normativa

  • Les Ordenances Municipals de Convivència
  • La Llei 15/2009 de Mediació de Catalunya (amb les seves modificacions).
  • L’Estatut de Catalunya
Segells de reconeixement d'administració oberta