Història

Història de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona

1969

La primera assistent social municipal, Pilar Conceiro, comença a treballar per a l’Ajuntament. Creem el Padró de Beneficència, al Palau Municipal, per a persones sense cobertura sanitària.

1971

L’Ajuntament contracta una nova assistent social per estudiar les necessitats de les persones afectades per la riuada del Francolí, reubicades a la Savinosa.

1973-75

Obrim la llar de jubilats del barri de Bonavista al carrer Vint i, dos anys més tard, el 1975, la traslladem al carrer Dotze.

1976

Inaugurem el barri de l’Esperança, on es traslladen les famílies acollides a la Savinosa. L’assistent social realitza una tasca d’integració de les famílies i gestiona la creació de tots els equipaments i serveis del barri.

1979

L’Ajuntament contracta una assistent social per treballar a les Parcel·les Tuset, una zona de barraques. Aconseguim transport i menjador escolar per als menors i organitzem colònies d’estiu amb l’Escola de l’Esplai.

1980

L’Escola d’Assistents Socials elabora un estudi sociològic del barri antic de la ciutat, que hi detecta necessitats d’atenció especial. Creem el Centre de Serveis Socials de la Part Alta, a l’edifici dels Antics Jutjats.

1981

Obrim la Llar de Jubilats de Sant Salvador i el Centre de Planificació Familiar Mitja Lluna, que presta serveis d’educació sanitària i sexual, d’atenció psicològica, d’assistència de la planificació familiar i de medicina preventiva.

Inaugurem el barri de Campclar, on s’instal·len les famílies més integrades del barri de l’Esperança i les Parcel·les Tuset. També creem el Centre de Serveis Socials de Campclar, ubicat al bloc Sant Magí i Santa Tecla.

1982

L’Ajuntament contracta dos nous equips de serveis socials, amb un assistent social, un educador de carrer i una treballadora familiar. Fem tasques d’atenció individualitzada, de grup i comunitària, i altres activitats per a infants i joves, com colònies i casals d’estiu.

Neix el Servei Municipal d'Ocupació (SMO), i la Diputació de Tarragona organitza el Primer Curs de Formació de Treballadores Familiars.

1983

Novetats als equipaments de serveis socials. Creem el CSS de Bonavista i s’incorpora una nova educadora al CSS de l’Esperança. Obrim la primera escola bressol de la ciutat, El Ninot, a Campclar.

Creem el CSS de Sant Salvador. El treball social comunitari que s’hi fa afavoreix el naixement del primer col·lectiu de dones de la ciutat. També s’inicia el treball de grup amb persones alcohòliques rehabilitades, iniciativa precursora del Servei de Drogodependències.

1984

Traslladem el CSS de la Part Alta a la plaça del Rovellat, i així inaugurem el nostre primer centre propi, amb el nom de CSS El Fòrum. S’hi fan tallers de fusteria i soldadura per a joves i activitats per a dones i infants: casals, colònies, festes... Obrim La Taronja, la segona escola bressol de la ciutat.

La primera assistent social del CSS de Torreforta dóna atenció individual i familiar des de les AV de Riu Clar i d’Icomar. Neixen els col·lectius de dones de Torreforta, Riu Clar, Icomar, la Granja, Parc Riu Clar i Campclar, i el servei d’assessoria jurídica precursor del SIAD.

1985

La primera emissora municipal, Ràdio Fòrum, s’incorpora al CSS de la Part Alta; creem el CSS del Serrallo al local cedit per la Confraria de Pescadors, i l’assistent social de St. Pere i St. Pau treballa des de l’escola pública del barri.

1986

Neix l’IMSST, l’organisme autònom que afavoreix l’agilitat administrativa i integra els serveis socials creats fins aleshores. També neixen el Servei d’Informació i Assessorament a la Dona (SIAD) i el centre de dia La Gavina per a la rehabilitació de persones drogodependents.

Creem l’equip de Salut Escolar per a la promoció de la salut a la comunitat educativa. Inaugurem el CSS de St. Pere i St. Pau i reubiquem el CSS de Campclar. El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) s’encomana a la Cooperativa de Treballadors Familiars de Tarragona.

1987

Obrim el CSS de la Zona Centre. El CSS de Sant Salvador organitza pretallers i activitats infantils. Els estudis d’assistent social passen a ser universitaris: Diplomatura en Treball Social.

1988

Posem en marxa l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA), integrat per una treballadora social, una pedagoga, un psicòleg, una auxiliar administrativa i una advocada.

Inaugurem els centres cívics de Bonavista i Torreforta, on es traslladen els respectius equips de serveis socials. El SIAD s’ubica al centre de la Torreforta i des dels Serveis Socials del Serrallo promovem el Col·lectiu de Dones de la Zona Centre.

Primeres Olimpíades Interbarris al carrer per a nens i joves, organitzades per la Part Alta, Campclar, l’Esperança, Sant Salvador, Bonavista i Torreforta. Hi assisteixen l’alcalde Recasens i regidors de l’Ajuntament.

1990

Obrim una casa d’acollida per a dones maltractades en conveni amb l’Institut Català de la Dona, el Consell Comarcal, la Diputació i l’Ajuntament. Els educadors socials s’incorporen a l’atenció a les famílies i creem l’equip de treballadores socials del PIRMI.

1991

Obrim les llars de jubilats de La Floresta i de Torreforta. L’ETIS (actual Servei Municipal de la Discapacitat) posa en marxa el servei de monitors per a la integració escolar i el lleure, i l’equip tècnic d’integració de la ciutadania amb discapacitat. Fem la primera Festa per a Tothom, i el PIRMI s’instal·la en una aula de l’escola bressol La Taronja de Campclar.

1992

Inaugurem la Llar de Jubilats de Riu Clar – Icomar i traslladem la llar de la Granja al carrer Gran Canària. Des de l’IMSST encarreguem la realització de les activitats de les llars de jubilats a una animadora i un treballador social.

I seguim amb més obertures, com la del Centre Cívic de St. Pere i St. Pau, i el trasllat de Salut Escolar a l’escola bressol La Taronja, de Campclar. El Servei Municipal de la Discapacitat crea el Consell Municipal de la Discapacitat de Tarragona.

1993

Estrenem la nova seu de l’IMSST, a la Torreforta del carrer Francolí, 65-67, que acull també els serveis de l’SMO. L’equip del Centre Planificació Familiar Mitja Lluna s’integra a la Unitat d’Atenció a la Dona del CAP Tarragonès.

1994

Obrim el Centre Cívic de Sant Salvador i el centre obert d’infants i adolescents. S’enderroca el barri de l’Esperança i es reubiquen les famílies a la ciutat. Salt tecnològic en els serveis socials: passem del diari de camp a l’ordinador (TS92).

1996

Traspassem les escoles bressol a l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament. Traslladem l’SMO a Promoció Econòmica, a la Rambla Nova, 46, i el CSS de la Part Alta, a l’escola pública Jaume I.

1997

El CSS del Serrallo canvia de seu a les antigues dependències de la Brigada Municipal.

1998

Els educadors socials posen en marxa el projecte Aula Verda, mentre que el Pla Comunitari de la Zona Ponent organitza l’espai de treball dels tres barris per analitzar la zona i consensuar les línies de treball.

2001

Convoquem, amb el SIAD, el primer concurs Relats de Dona. A l’EAIA creem una nova plaça de psicòleg per treballar amb les famílies acollidores parentals.

2003

Dividim els Serveis Socials de la Zona Centre en Part Baixa (anterior Serrallo) i Part Alta. Desapareix el CSS Zona Centre.

2004

El Pla Comunitari de la Zona Ponent presenta el diagnòstic comunitari. També inaugurem la Llar de Jubilats Pere Martell, alhora que Salut Escolar reforça el programa de salut bucodental a les escoles.

El Servei Municipal de Drogodependències es converteix en Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) i s’instal·la als baixos de l’edifici d’infermeria de l’Hospital Joan XXIII. L’empresa FISS assumeix la prestació del SAD.

2005

Creem el Servei de Suport a la Guàrdia Urbana amb l’objectiu d’atendre les dones víctimes de violència i altres col·lectius de risc. Dues treballadores socials atenen de 7 del vespre a 3 de la matinada durant tot l’any.

2006

Inaugurem la nova Llar de Jubilats de Sant Salvador.

2007

Obrim la Llar de Jubilats de l’Albada i traspassem el Servei Municipal de la Discapacitat a l’Ajuntament. Traslladem Salut Escolar a la Rambla Vella al mateix temps que promocionem la dieta mediterrània a la ciutat.

2008

Obrim la Llar de Jubilats Tàrraco mentre s’aprova el primer reglament regulador del SAD al plenari de l’Ajuntament, que gestiona el servei dividint la ciutat en dues zones: Part Alta i Part Baixa. Creem la Unitat Tècnica Gent Gran Activa, la Unitat d’Atenció a les Dependències i la Unitat de Suport a la Infància i a la Família.

Salut Escolar inicia el programa “Fer salut mola” per prevenir l’obesitat a les escoles. També celebrem les jornades “Centres cívics, participació i desenvolupament comunitari”.

2009

Neixen la Unitat de Suport Individual i Familiar (USIF) i el Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social (PLICS). A l’EAIA creem l’Equip d’Estudi i Diagnòstic i l’Equip de Seguiment, i el Servei de Suport a la Guàrdia Urbana passa a ser el Servei d’Emergències Socials de Tarragona (SEST).

Posem en marxa el Servei Municipal d’Acolliment Temporal d’Urgència. Salut Escolar i el Servei de Drogodependències són assumits per l’Ajuntament. El CAS es traspassa al Departament de Salut de la Generalitat.

Millorem les infraestructures dels centres cívics amb la instal·lació d’un elevador al centre de Bonavista i de l’aire condicionat a Torreforta. Fem inversions als teatres i altres espais.

2010

Inaugurem el Punt d’Atenció per a Persones Sense Sostre (PASS), i el Pla de Desenvolupament Comunitari de Torreforta, Riu Clar i St. Salvador passa a dependre de l’IMSST. Posem en marxa el procés de diagnosi social de la ciutat del PLICTS i organitzem les I Jornades de Mediació.

2011

Màxima participació en les activitats del centre obert d’infants i adolescents i del programa d’activitats de Gent Gran Activa. El PLICS continua amb el procés de diagnosi i el PDC passa a dependre de l’IMSST.

A l’IMSST definim el model i la cartera de serveis socials de la ciutat i millorem l’accessibilitat de la ciutadania estandarditzant els processos d’atenció. Reorganitzem els Serveis Socials de la Zona Ponent i traslladem el CSS de la Part Baixa al carrer de la Misericòrdia.

Nova filosofia d’activitats i atenció al públic als centres cívics, amb cursos, ludoteca, tallers... També inaugurem el CSS de Ponent i les noves llars de jubilats de Torreforta i la Granja.

Segells de reconeixement d'administració oberta