Trànsit Camp de Tarragona

Servei d’Atenció Sanitària per a persones Trans*

Trànsit Camp de TarragonaContacte

Informació

  • Acompanyament i atenció a les persones trans* des d’una perspectiva biopsicosocial, que inclou atenció mèdica, quirúrgica, psicològica i social específiques, si ho sol·liciten.
  • Acompanyament i atenció a les persones trans* amb requeriments específics o que presentin qualsevol vulnerabilitat fent especial èmfasi a les persones trans* amb malalties cròniques, gent gran, persones immigrades, treballadors o treballadores sexuals, contextos de privació de llibertat, persones amb manca de xarxes socials de suport, entre d’altres col·lectius.
  • Acompanyament i atenció als menors trans* i al seu entorn familiar des d’una perspectiva biopsicosocial, que inclou atenció mèdica, quirúrgica, psicològica i social, si així ho sol·liciten.
  • Formació i conscienciació dels professionals de la salut, a partir de la visió i valors d’aquest Model i tenint en compte el protocol clínic consensuat i amb la participació de les entitats de les persones trans.
  • Informació i conscienciació social sobre el fet trans*
Segells de reconeixement d'administració oberta