Esteu aquí: Inici Comerç Normativa i horaris Horaris comercials

Horaris comercials

Normativa reguladora

Llei de la Generalitat 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç serveis i fires, articles 36 i 37.

Segons l’article 36, els comerços poden obrir un màxim de 75 hores setmanals:

  • entre les 6.00 h i les 21.00 h, els mesos d’octubre a maig, ambdós inclosos.
  • entre les 7.00 h i les 22.00 h, els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos.

Amb l’obligació de:

  • tancar diumenges i festius no autoritzats
  • els establiments comercials han de romandre tancats amb caràcter general els dies 1 i 6 de gener, el diumenge i el dilluns de Pasqua, l'1 de maig, el 24 de juny, l'11 de setembre i els dies 25 i 26 de desembre.

Dins d'aquests límits, els comerciants poden fixar lliurament la distribució del seu horari diari d'obertura. Consulteu la Guia pràctica dels horaris comercials de la Generalitat de Catalunya.

Comerç al detall

  • Excepcions a la Llei 18/2017

D’acord amb la interlocutòria de data 21.3.18 dictada pel Tribunal Constitucional en el recurs d’inconstitucionalitat núm. 5332-2017, resta suspès l’article 37.1.j i k) fins a que dicti sentència. Entre tant, i fins que la sentència que pugui dictar el Tribunal Constitucional no determini la norma aplicable, els establiments comercials amb una superfície de venda inferior als 300m2 tenen llibertat per a determinar els dies i hores d’obertura al públic, inclosos els establiments gestionats en règim de franquícia, sempre i quan la seva explotació no estigui al càrrec d’una gran empresa (més de 249 persones empleades y un volum de negoci superior al cinquanta milions d’euros –recomanació 2003/361/CE de la Comissió de 6.5.03-), d’acord amb el que preveu l’article 5.2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària y de foment per a la competitivitat. Per aquests motius els establiments comercials que es corresponguin amb aquesta definició, actualment, poden romandre oberts en diumenges i festius.

Atenció! No existeix regulació específica per a empreses de serveis i caldrà que s’ajustin a allò que preveu la Ordenança General de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Tarragona.

Zones amb horaris comercials especials

A Tarragona hi ha dues zones amb característiques particulars en relació a obertura d’establiments.

Part Alta 

D'acord amb els expedients número 65/2005 i número 122/06/T-22 de la Direcció General de Comerç de la Generalitat, amb data de resolució 14 de març de 2007, es qualifica la zona delimitada de la Part Alta com a Zona d'Interés Turístic (ZIT) a efectes d'horaris comercials durant tot l'any. La declaració serà vigent fins al 31.03.2023, segons resolució de la Directora General de Comerç de Catalunya, de data 28.01.2019.

Horari autoritzat: De 9 a 23 hores durant tots els dies de l’any excepte l'1 de gener i el 25 de desembre. Amb limitacions horàries fins a les 20 hores els dies 24 i 31 de desembre.

Barri de Bonavista

D'acord amb l'expedient número 39/2009 i per acord del Govern Local de l’Ajuntament de Tarragona, de data 22 de març de 2010, es declara el barri de Bonavista com a àrea d’influència del mercadet de marxants, a efectes del que disposa l’article 2 de la Llei 8/2004, d’horaris comercials. Els establiments al voltant del mercat de marxants, que abasta tot el barri, poden obrir amb el mateix horari que el mercat de marxants.

Horari autoritzat: Cada diumenge de 9 a 16 hores

Horaris comercials especials (venda al detall)

Normativa sobre horaris d'establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives (HORECA)

Segells de reconeixement d'administració oberta