Esteu aquí: Inici Comerç Normativa i horaris Normativa municipal

Normativa municipal

Trama Urbana Consolidada de Tarragona (TUC)

En data 12 de setembre de 2011 va ser dictada la resolució del director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme per la qual s'aprova el dibuix de la trama urbana consolidada del municipi de Tarragona (segons DOGC núm. 5967, pàg. 48767, de 20/9/2011, i DOGC núm. 5976, pàg. 50778, de 3.10.2011, de correcció d'errades).

Mapa de TUC vigent, als efectes d'implantació d'equipaments comercials.

Modificació de la Delimitació de la Concentració Comercial de Les Gavarres de Tarragona

En data 3 d'abril de 2014 va ser dictada la resolució del director general de Comerç de la Generalitat, per la qual s'aprova la nova delimitació de la concentració comercial de la zona de les Gavarres (DOGC, nº 6607, de data 22/04/2014), que suposa la modificació la delimitació fixada en el seu moment per l'aprovació del Decret 379/2006, de 10 d'octubre, Pla Territorial Sectorial d'Equipaments Comercials (PTSEC).

Cal recordar també que en data 13/03/2013 es va modificar el nou dibuix de la delimitació de la concentració comercial del Carrefour (resolució del director general de Comerç de la Generalitat de data i publicat al DOGC, nº 6344, de data 27/03/2013) d'acord amb l'adequació prevista d'aquesta concentració en aplicació de la l’apartat b) de la disposició addicional de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 

Noves delimitacions de les concentracions comercials a Tarragona


Aquestes zones equivalen a Trama Urbana Consolidada (TUC).

Regulació d'extensions comercials al municipi de Tarrgona

Aquesta regulació afecta a les condicions d’ús i les autoritzacions pertinents per a poder situar expositors i productes a la venda a la via pública vinculada a negocis comercials. La seva elaboració ha estat necessària per poder acotar i regular l’ús privatiu per part dels negocis que ocupen les voreres de la nostra ciutat, i que, en alguns casos, impliquen problemàtiques de convivència ciutadana, amb altres negocis, de mobilitat, de sobresaturació, etc. 

Els negocis comercials que en tot cas podran sol·licitar autorització per a l'ocupació de via pública amb extensions comercials corresponen als establiments especialitzats en la venda al detall de les activitats comercials següents:

  • Productes agroalimentaris (fruites, verdures, llavors i similars)
  • Flors i plantes
  • Premsa i papereria
  • Articles de promoció turística i de records (tipus “souvenir”)


La regulació va ser aprovada per decret de data 16 d'octubre de 2014.

Descarrega’t les condicions reguladores o bé fes una ullada a l’ explicació sintètica del mateix.

Establiments de serveis telefònics per a ús públic (locutoris)
 


 

Segells de reconeixement d'administració oberta