Esteu aquí: Inici Premis literaris respostes Existeix algun tipus d’incompatibilitat a l’hora de presentar-se als PLCT?

Existeix algun tipus d’incompatibilitat a l’hora de presentar-se als PLCT?

Les bases no n’assenyalen cap d’específica. Per tant, hem d’entendre que només s’hi apliquen aquelles que són comunes a tots els concursos públics i que la legislació preveu. Concretament, s’hi aplicaria el que diu l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest sentit, no hi poden optar els familiars fins al quart grau de consanguinitat (és a dir, fins a cosins germans) i fins al segon d’afinitats (cunyats) i les amistats íntimes dels membres del jurat i de les persones que participen directament en l’organització dels premis. Els membres dels jurats figuren específicats a les bases. Com a membres de l’organització, entendríem: l’alcalde de Tarragona, el conseller delegat de Cultura de l’ajuntament de Tarragona, el president d’Òmnium Cultural del Tarragonès i el director del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona, a més dels tècnics, administratius i assessors que participen en la redacció de les bases i recepció i control d’obres participants. Aquest criteri és per a cada premi de manera independent; és a dir, que un membre del jurat d’un determinat premi podria presentar-se a un altre premi, ja que són dos processos diferents. Pel que fa als possibles casos d’incompatibilitat, com que els treballs, en la majoria de premis, són anònims, aquesta situació podria no detectar-se fins un cop emès el veredicte i oberta la plica. O fins i tot més endavant. En el cas de detectar-se en obrir-se la plica, el membre del jurat afectat hauria de comunicar-ho; en cas que el veredicte hagués estat condicionat pel vot del membre afectat, caldria repetir les votacions i aquest membre hauria d’abstenir-se. Però si el vot o el paper del membre del jurat afectat no hagués estat determinant, el veredicte seria vàlid. En el cas del premi Vidal Alcover, com que els projectes van signats, si un membre del jurat detectés alguna incompatibilitat seva amb algun dels candidats hauria de dir-ho i abstenir-se. En el cas que la incompatibilitat fos detectada posteriorment a l'emisió del veredicte, perquè els membres del jurat no en fossin coneixedors, l'organització n'investigarà les circustàmcies i, en el cas que es considerés convenient, podria declarar-se nul el veredicte i demanar una nova reunió del jurat.

Segells de reconeixement d'administració oberta